Bilgi Yanıcı Ve Patlayıcı Kimyevi Maddeye Sahip Olmayan Kimyevi Madde Depolarında Dikkat Edilecek Unsurlar

Tüisag TMGD

Administrator
Yönetici
Yanıcı ve parlayıcı barındırmayan kimyevi madde depolarında dikkat edilmesi gereken unsurlar bir metal araba yedek parçası depolayan depo ile aynıdır.

Depo İçerisinde Bölümlendirme
Bu özellikte bir depoda dikkat edilmesi gereken ilk unsur deponun içinde bir düzen olup olmadığıdır. Ürünler arasında boşluklar, bir veya birden fazla geçiş koridoru yangına müdahaleyi kolaylaştıracaktır.

Yangın
Yangına karşı alınacak önlemlerde, yanıcı ve parlayıcı kimyevi madde bulunduran tesislere göre yanıcı, patlayıcı kimyevi madde bulundurmayan depolarda yangın ihbar ve söndürme sistemleri daha farklıdır. Yanıcı ve patlayıcı kimyevi maddelere çok hızlı ve yoğun müdahale edilmesi gereklidir; ancak eğer kimyevi madde yanıcı değil ise, yangının önüne geçilmesi, kontrol altına alınması çok daha kolay olacaktır.

Her çeşit depoda olduğu gibi bu tip yanıcı, parlayıcı olmayan kimyevi depolarda da adresli yangın alarm sistemi bulunması önemlidir. Adresli yangın alarm sistemi sayesinde hangi detektörün alarm verdiği yangın panosundan görülebilecektir. Bu noktada yangın alarm sisteminin deponun yüksek çatılı olması durumunda ışın duman detektörü, eğer tavan yüksekliği az ise duman detektörü veya ısı detektörü ile desteklenmiş olması gerekmektedir.


Detektörler

Detektörler
Ayrıca depoda çıkan yangının duyurulması amacıyla bas-kır alarmların da mevcut olması, yangına kısa sürede müdahaleyi sağlayacaktır.Kimyevi madde depolarında olması gereken yangın tüpü tipi kuru kimyevi tozlu yangın tüpü olup her 250 metrekareye bir adet yangın tüpü düşmesi uygundur. Yangın tüplerinin önüne herhangi bir mal konularak önlerinin kapatılmaması tüpün acil durum anında kullanılması açısından önem arz etmektedir.
Yangın Tüpü ve Dolabı

Yangın tüplerinin dışında, deponun içinde ve dışında, eğer deponun içinde su ile reaksiyona girerek patlamaya sebebiyet verebilecek kimyevi malzeme bulunmuyor ise, yangın hortumları, yangın dolapları ve hidrantların bulunması diğer önemli bir husustur. Yangın musluklarının açılması durumunda fışkıracak suyun yeterli basınç değerine sahip olması yangına uzaktan müdahale etmeyi mümkün hale getirecektir. Bu noktadan hareket ile depoya hizmet edebilecek, yangın pompa sisteminin ve bir su deposunun olması gerekmektedir. Su deposu veya yangın pompası olmadan hidrant, yangın dolabı ve hortumunun kullanımı etkili olmayacaktır.


Hidrant

İfade edilen yangın pompası, elektrik kesilmesi durumunda devreye girmesi için bir dizel pompa, bir elektrikli pompa ve basınç dalgalanmalarını dengeleyecek bir jokey pompadan oluşmak zorundadır.

Yangın pompalarının yerleşimi de ayrıca önem taşımaktadır. Yangın pompalarının tesiste yangın olayı yaşanabilecek alandan uzakta olmasında yarar vardır. Herhangi bir yangın anında yangın pompasının yangının merkez noktasında veya yakınında olması pompa sistemini etkileyebilecek belki de pompalar yangından hasar alıp çalışmayacaktır. Bu yüzden pompaların yangından en az oranda etkileneceği yerde tesis edilmesi gereklidir.

Yangından ötürü gelişebilecek hasarın şiddetinin düşürülmesi hususunda yağmurlama (sprinkler) sistemi önem taşımaktadır. Tehlikeli kimyevi madde deposunun aksine bu tip kimyevi madde depolarında deluge dışında diğer sprinkler sistemleri de kullanılabilir (Sprinkler’e ilişkin detaylı bilgi yangın bölümünde bulunmaktadır.

Çatı İzolasyon Malzemesi
Piyasada genelde 4 faklı izolasyon malzemesi mevcuttur; bunlardan taş yünü ve cam yünü yanmaz özelliktedir. Diğer ikisi ise düşük sıcaklıkta yanan poliüretan ve polistrendir. (Bu iki yalıtım malzemesinin detaylı bilgisi yapı başlığı altında anlatılmıştır) Düşük sıcaklıkta yanan bu iki plastik yapılı malzeme, yangının yayılması yönünde görev yapacaktır. Çatı izolasyon malzemesi olarak poliüretan kullanılmış bir depoda, yangın deponun köşe noktasından başladığı durumda yangının sürekli ısıttığı çatı kaplama malzemesi tutuşmasa bile içersindeki izolasyon malzemesi tutuşacaktır. Çatının içinden izolasyon malzemesinin bulunduğu alanlar yanacak ve deponun her tarafını alev sarmalamış olmasına rağmen depoda yanmayan yerler de çatı yoluyla bir anda çatıdan düşen parçalar nedeniyle alev altında kalacaktır.


Poliüretan İçeren İzolasyon Paneli

Deponun bir köşesinde başlayan yangın rahatlıkla bu tip izolasyon malzemelerinin kullanıldığı çatı vasıtasıyla yanmayan diğer noktalara taşınacaktır. Yangının alanı genişleyecektir. Buna karşın çatı izolasyon malzemesinin taş veya cam yünü olması yangının bütün depoya çatı vasıtasıyla yayılmasını engelleyecektir.

Depo İçerisinde Bölümlendirme
Tehlikeli veya tehlikesiz kimyevi madde depolarında dikkat edilecek unsur; bölümler, adalar oluşturmadır.


Yandaki fotoğrafta bölümlendirme yapılmamış olup her çeşit malzemenin aynı yerde depolandığı görünmektedir.

Bölümlerin iyi tasarlanması durumunda depoda bir yangın yaşandığında her yerin yanmayacağı en azından izoleli bölümlerin belirli bir süre yangına dayanacağı ifade edilebilir. Böyle bir durumda yangına, en kısa sürede ve doğru şekilde müdahale edilmesi durumunda yangın her tarafı kontrol altına almayacaktır, sahip olunan bölmeler sayesinde depoda bulunan tüm ürünler kaybedilmeyecektir.Bu noktada çatı izolasyon malzemesinin taş yünü veya cam yününden olması yangının tek bir bölmede kalmasını sağlayacaktır. Bu yüzden çatı izolasyon malzemesi önemlidir.

Elektrikli Forklift Kullanımı
Depo içerisinde elektrikli forklift kullanılması durumunda forkliftin şarj edildiği alanın istif alanından uzak olması gerekmektedir; çünkü forkliftin aküsünün şarjı esnasında ortama patlayıcı hidrojen gazı salınmaktadır. Bu gazın kimyevi madde deposundaki olası diğer gazlarla etkileşime girme veya münferit patlamaya sebep olma olasılığından bu gazın ortamda olmaması gerekmektedir. Bu noktadan hareket ile forkliftin depolama alanının dışında havalandırması kuvvetli olan bir yerde şarj edilmesi gerekmektedir.

Kaynak : anadolurisk.com
 
Son düzenleme:
Üst