Dosya Yangın Yükü Hesabı (excel)

Tüisag TMGD

Administrator
Yönetici
Yangın Yükü Hesabı için excelde hazırlanmış bir doküman. İncelemenizde fayda var.
Dokümanda aşağıdaki hususlar dikkate alınmıştır.

Yangın yükü çok büyük rakamlara eriştiği için 1.000.000 kJ/m² değeri olan 1 GJ değerine “yangın yükü indeksi” adı verilir.

Yangın yükü indeksi, bize odaların, mahallelerin veya semtlerin yangın hassasiyetini belirtir ve bu da felaketleri önlemede çok önemli bir faktördür.

Örneğin; yol payı dahil 20 dönüm = 20.000 m²’lik bir arsanın yangın potansiyeli, arsanın imar ve kullanma şekline göre kabaca 4.000.000 kg-odun eşdeğeri ise, yangın yükü 2 GJ/m²’dir ve bu da yangın yükü indeksinin 2 olması demektir.

Bir mahallenin yangın yükü indeksi 0 ila 1 arasında ise, yangının binadan binaya sıçrama tehlikesi yoktur;
değeri 1 ila 1,5 arasında ise, yangının yayılma tehlikesi bulunur, hatta kötü şartlarda alan yangını ve yangın fırtınası olabilir.

Yangın yükü indeksi 1,5 ila 2,5 arasında ise, alan yangını ve yangın fırtınası tehlikesi vardır.
Yangın yükü indeksinin değeri 2,5 ile 3,5 arasında ise, yangın fırtınası olasılığı yüksek, değeri 3,5’in üstünde ise yangın durumunda felaket kaçınılmazdır.

Yangın yükü indeksi tabiri, yangının yayılmasında yapıların sıklığı, yapı şekli, yapı malzemesi ve kullanımı gibi birçok faktöre bağlıdır.
...
..
.
 

Ekli dosyalar

Üst