Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (tmgd) Sınav Duyuru

Tüisag TMGD

Administrator
Yönetici
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ çerçevesinde;
1. Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim merkezlerinden, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Tamamlama Belgesi alarak sınava girme hakkı kazanan,

2. Bakanlığımızca düzenlenen Eğiticilerin Eğitimi Programına katılarak sınavda başarılı olmuş kişiler, için 2015 yılı 2 nci yarısında 2 (iki) adet Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı yapılacaktır. Sınav tarihleri ile sınav başvuru başlangıç ve başvuru bitiş tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

2015 YILI TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI (TMGD) SINAV TARİHLERİ

SINAV TARİHİ--------BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ----BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ----EĞİTİMDEN MUAF SINAV BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ

03 EKİM 2015----------31 AĞUSTOS 2015----------------------14 EYLÜL 2015--------------------14 EYLÜL 2015
06 ARALIK 2015--------02 KASIM 2015-------------------------16 KASIM 2015---------------------16 KASIM 2015

3) 03 EKİM 2015 TMGD SINAVI İÇİN SINAVI İÇİN,
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim Merkezleri tarafından 07 Eylül 2015 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılanlar ile eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar 14 Eylül 2015 tarihi saat 17.00’ye kadar 03 Ekim 2015 tarihinde saat 10:00’da yapılacak TMGD sınavına başvuru yapabilirler.

4) 06 ARALIK 2015 TMGD SINAVI İÇİN SINAVI İÇİN,
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim Merkezleri tarafından 09 Kasım 2015 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılanlar ile eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar 16 Kasım 2015 tarihi saat 17.00’ye kadar 06 Aralık 2015 tarihinde saat 10.00’da yapılacak TMGD sınavına başvuru yapabilirler.

NOT:
1) Bakanlık gerektiğinde sınav tarihlerinde değişiklik yapabilir.
2)Bakanlık ihtiyaca göre TMGDE Sınavı için ayrıca duyuru yapacaktır.

AÇIKLAMA :
1) Eğitim Merkezlerinden eğitim almış ve Bakanlığımızca eğitimi onaylanmış kişiler ile eğitimden muaf kişiler kendi (e-devlet) şifreleri ile www.turkiye.gov.tr adresinde bulunan Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü hizmetlerinden Sınav Başvuru hizmetini kullanarak veya TMGD eğitimi aldıkları eğitim merkezlerinin yetkilisine ait (e-devlet) şifresi ile en son altı ay önce çekilmiş (yüz hatlarının tamamı gözükecek şekilde ve renkli) resimleri taranarak kamu.turkiye.gov.tr adresinden müracaatta bulunabilirler. Kendilerine ait resimleri taranmamış olan adaylar sınava alınmayacak olup, sınava alınmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılacaktır.

Sınav başvuru başlangıç tarihinden önce Bakanlığımız evrak kaydına giren kursiyerlerin resim düzeltme talepleri işleme alınacak olup, sınav başvuru tarihinden sonra yapılan resim düzeltme talepleri bir sonraki sınav için dikkate alınacaktır.

Eğitim kurumunun kapatılmış olması halinde sınav başvurusu yapacak kişi kendi şifresi veya herhangi bir eğitim kurumu aracılığıyla müracaat edebilecektir.

2) Sınav ücreti, 50 TL. dir. Sınav ücreti, sınava girecek olan şahsın T.C. kimlik numarası belirtilerek Halkbankası’na yatırılacaktır. Ayrıca, sadece sınavı kazanan kişiler T.C. kimlik numarasını belirtilerek TMGD Sertifika için 571 TL.(2015 yılı için) ücreti de Halkbankasına yatıracaklardır.

3) Sınav müracaatında bulunmuş ancak sınav ücretini yatırmayanlar adına sınav giriş belgesi düzenlenmeyecek ve bu kişiler sınava kabul edilmeyeceklerdir.

4) Adaylar, sınav giriş belgelerini http://www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifreleri ile veya sertifikalarını aldıkları eğitim kuruluşları aracılığıyla http://kamu.turkiye.gov.tr adresinden temin edebilirler. Adaylara ayrıca posta ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile resimli kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) yanlarında bulundurmak zorundadır. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyenler sınava giremezler.

5) Sınav ücreti hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.

Kaynak : http://www.ubak.gov.tr/BLSM_WIYS/TMKDG/tr/Belgelik/guncel_haber/20150608_104808_64574_1_64896.pdf
 
Üst