Tmgd Sınavı Için Hap Bilgiler - 5

Tüisag TMGD

Administrator
Yönetici
TMGD Sınavı Hap Bilgiler - 5

1. Dikkat edin 2.1.1.3 te paketleme grubu olmayan sınıflardan bahsedilmiştir. Fakat Tablo A’da paketleme grubu yok dendiği halde bazı sınıflarda PG III vb. olarak görülür. Bu sizi şaşırtmasın. Sadece bu paketlerde taşınabileceğini göstermektedir.

2. Paketleme kodlarına dikkat edin, orada ilave harfler yer alabilir (P001 3HW bu kodu P001 de göremezsiniz ama yanlış değil, çünkü 6.1.2.4 ve 4.1.3.5’te ilave harflerin gelebileceği söylenmiştir. Bir başka örnek 31HA1 kodunu 6.5.1.4.3’te göremezsiniz fakat bu kod yanlış değil, 31HZ1 vb. kodlarında Z1 yerine IBC’nin dış çerçevesinin yapıldığı malzemeyi gösterir.)

3. IBC paket kodunda sıfır yazılı ise istifleme yapılamayacağı anlamına gelir.

4. Boş temizlenmemiş kaplar taşınırken SRC5 belgesi gerekli midir? Hayır gerekli değildir. 1.1… muafiyet bölümü

5. Karışık yüklemede ayrı taşıma evrakı hazırlanmasına gerek yok.

6. Taşımanın mümkün olup olamadığı ile ilgili Tablo A sütun 8-10-12-17 bakın.

7. Dökme(katı) halinde taşıma yapılıp yapılmayacağı Tablo A sütun 10’da BK1/BK2 mevcut ise ve Sütun 17’de VV kodlarına da dikkat edin uygun ise yapılabilir. Aksi takdir de yapılamaz.

8. Un numarası verilip bu tehlikeli madde ne tür araçlarda taşınır denirse, genel olarak sütun 14’bakın, ancak sutün 16’yıda göz ardı etmeyin.
 

Ekli dosyalar

Üst