Tmgd İş Konusu?

Rıfat ALÇIN

Yeni Üye
Arkadaşlar öncelikle hepinize merhaba.

2 aydır araştırma yapmama rağmen hiç bir yerde TMGD olarak iş veren bir şirket veya firma bulamadım. Sanki böyle bir ihtiyaç yokmuş gibi gözüküyor. Firmalar ihtiyacı olan TMGD'leri çoktan aldılar ya da 30.06.15 tarihine kadar almayı mı düşünmüyorlar anlamadım.

Şu an TMGD olarak görev yapan arkadaşlarımız var mı? Varsa işe nasıl girdiler, nasıl bir yol izlediler, ben ve benim durumumda olan arkadaşlara yardımcı olup bizi detaylı olarak aydınlatabilir misiniz?
 
Son düzenleme:

RECEP YANGÖZ

Yeni Üye
Seçimi bekliyorlar diyebilirim.
Büyük kimya firmaları ve akaryakıt dağıtıcıları tabii elemanlarına aldırdılar belgelerini.
Perakende satış yapan akaryakıt, LPG, CNG ve LNG istasyon işletmeleri ile LPG, CNG tüp satışı yapan işletmelerin; TMGD istihdam etmek veya TMGD hizmet alma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmıyor. Ancak kendi tankeriyle taşımacılık yapanlar veya ticari olarak;
Bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerin zorunluluğu seçim sonuna ertelenmişti (Değişik ibare:RG-27/8/2014-29101) 30/6/2015' te bu zorunluluk başlıyor.

KOBİ düzeyindeki çoğu kimya firması şunu diyorlar bu akaryakıt satanlar için bize kimse bir şey söylemedi deselerde.
Seçimden sonra yol kenarında bir kaç firmanın malı takıldığı zaman işler değişir.
Bu firmaların şunları yapması gerekiyor.

 • Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesini 31/12/2014 tarihine kadar almalılar.
 • Araçlarının tip onay belgelerini 31/12/2014 tarihine kadar almalılar.
 • Taşıdıkları kimyasalların bildirimlerini soveso bildirimlerini yapmalılar. (Çevre ve Şehircilik Bakanlığına)
 • Kimyasal müstahzarlarının Güvenlik Bilği Formalarının hazırlamaları gerekiyor.
 • İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu, yıl sonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve elektronik ortamında İdare’ye ibraz etmeliler.
 • Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek muhtemel bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek,çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatları periyodik olarak yaptırmak ve bunların kayıtlarını tutmaya başlamalılar.
 • Tehlikeli maddenin sınıfına göre taşıma sırasında taşıtta bulunması gereken doküman ve güvenlik teçhizatlarının taşıma aracında bulundurmaya başlamalılar.
 • Taşıma aracına yüklenen yükün ADR hükümlerine uygun olarak; paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürler belirlemek ve uymak zorundalar.
 • Araç sürüçülerine SRC belğelerini almış olmaları gerekiyor.
Ayrıntılı olarak;
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının Görev Ve Yükümlülükleri Yönetmeliği ve Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğinde bakabilirsiniz.
 
Son düzenleme:

ersan baday

Yeni Üye
şu an 1700 tmgd mevcutmuş haziranda da 2000 kişi sınava girecek 700 kişide öyle gelir ve şu ana kadar tehlikeli madde faaliyet belgesi alan iş yeri sayısı 17.000.

haziran ayı 2. yarısı netlik kazanır diye düşünüyorum..
 

RECEP YANGÖZ

Yeni Üye
KAYNAK : http://www.tmgd.org.tr/SEKTOREL_CALISTAY_TOPLANTI_RAPORU-TR-33--3


TMGDER ANTALYA Sektörel Çalıştayı


Toplantı Özeti

22-24 Mayıs 2015


Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları ve Eğiticileri Derneği’nin, ADR Uygulamaları ile bütünleşme çalışmalarını önemli ölçüde tamamlayan ülkemizde, Tehlikeli Madde Taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren Eğitciler ve eğitim kurumları başta olmak üzere sektörde rol almaya hazırlanan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları’nın sürece adaptasyonunu kolaylaştırıcı ve işletmeleri doğrudan etkileyecek gelişmeler göz önünde bulundurularak düzenlediği “Sektörel Çalıştay” 22-24 Mayıs 2015 tarihinde Lykia World Otel Antalya’ da gerçekleşti. ‘ADR Konvansiyonu ve Sektörel Uyum Süreci’ konulu çalıştaya, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Dizenleme Genel Müdürü Sayın İzzet IŞIK başta olmak üzere Daire Başkanı Sn. M. Bülent ÖZÇELİK, Şube Müdürü Sn.A.Rıza ÇELİK ve TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürü Sn. Zeynep Eker GENEL katıldılar. Bir çok eğitici, TMGD ve Eğitim Kuruluşu temsilcisinin hazır bulunduğu toplantıda, Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşımacılığı konusunda tarafların güvenlik standartlarına uyumu, işletme yönetim ve güvenlik sistemlerinin yeniden yapılandırılması ile pazara uyumlu hale gelmelerine yönelik hazırlıkları değerlendirildi.

İlgili toplantıda öne çıkan başlıklar ile katılımcılar tarafından gündeme getirilen konular ve yetkili kurumların bu kapsamdaki açıklamaları özet olarak aşağıda sektörün dikkatine sunulmuştur.
 1. TMKT Genel Müdürlüğünce; 30 Haziran 2015 tarihinden itibaren ilgili işletmelerde TMGD bulundurma zorunluluğunu getiren mevzuatın yürürlük tarihinde her hangi bir uzatma yapılmayacağı,


 2. 6 Haziran 2015 Tarihli TMGD sınavı için her hangi bir tarih değişikliğine ğidilmeyeceği ve 2016 yılı içerisinde sınav merkezinin Ankara haricindeki merkezlerde de yapılmasının düşünüldüğü,

 3. TMGD Eğitim Sertifikası sahipleri için peşpeşe takip eden 4 sınav hakkının olduğu,


 4. TMGD bulundurma zorunluğunun işletme kapasitesi, faaliyet yoğunluğu ve büyüklüğüne göre bazı işletmeler için birden fazla olabilmesinin değerlendirildiği

 5. TMGD hizmetini yerine getirecek olak meslek sahipleri için her hangi bir asgari ücret tarifesine yönelik uygulamanın düşünülmediği


 6. İSG Uzmanlığı ve TMGD mesleklerini birlikte yürütecekler için hizmet kalitesi ve ücret dengesi açısından bir takım olumsuzlukların oluşmaması adına sektör taleplerinin değerlendirilmesinin uygun görüldüğü ifade edilmiştir.

  Bu kapsamda başta TMGDER olarak diğer katılımcılar tarafından her iki mesleğinde faydasına olmak üzere şu talepler sunulmuştır;
  • Hizmet vereceği işletme sayısı 5 olan TMGD’ ler için aynı zamanda TMGD Eğiticisi olmaları halinde uygulanan 2 işletme sınırı, İSG Hizmeti verenler için de uygulanması (İSG uzmanı olupta hizmet vermeyenler istisna). Bu şekilde sadece 2 işletmeye hizmet verebilecek olan İSG uzmanlarının kontenjanlarını ücret ve kalite açısından daha verimli ve daha nitelikli işletmelerde değerlendirme yolunu seçecekleri düşünülmektedir.

  • Aynı işletmede TMGD ve İSG uzmanlarının sorumluluk ve denetim güvenliği açısından farklı kişiler olması sağlanmalıdır. Bu şekilde hizmet verilecek işletmeler tarafından mesleki saygınlıkla bağdaşmayan ücret odaklı ucuz hizmet taleplerinin önüne geçilebilceği değerlendirilmektedir.
 7. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan ilgili mevzuat kapsamında 50 ve üzeri çalışanın istihdam edildiği işletmelerde teşkil edilmesi zorunlu olan 7 kişilik İş Sağlığı ve Güvenliği Kruluna ayrıca bir TMGD’ nin de dahil edilmesi gerekliliği tartışılmış ve olumlu geri bildirimler alınmıştır. Konunun ayrıca ÇSGB ziyaretine hazırlanan TMGDER tarafından gündeme alınmasının faydalı olacağı düşünülmüştür.

 8. TMGD ve diğer Eğiticilerin TMKT sisteminde kayıtlı iletişim adreslerine ek olarak bulundukları illerin de belirtilerek ulaşılabilir olması talebi olumlu karşılanmıştır 9. ADR 2015 Güncellemelerinin Haziran ayı içerisinde Bakanlık Sitesinde yayımlanacağı ve Temmuz ayı itibariyle yapılacak SRC 5 ve TMGD sınavlarında 2015 güncellemelerinin sınavlara yansıtılıp yansıtılmayacağı husunun Genel Müdürlük tarafından sektöre duyurulacağı belirtilmiştir.

 10. 2016 Yılında online sınav uygulamasının başlayacağı ifade edilmiştir.


 11. Aralık 2015 Tarihinde SRC5 Yenileme eğitimi açılacağı,

 12. SRC5 Eğitim Sertifikalarının 27 Haziran 2015 tarihli ilk sınava kadar geçerli olması konusunun değerlendirildiği,

  • Perakende satış yapan akaryakıt istasyonları ve LPG, CNG tüp satış istasyonları

  • Liman tesisleri ile hava yolu kargo terminalleri
  • KTY kapsamında K1,K2,C1,C2,L1,L2,R1,R2 Yetki Belgesi sahipleri, (taşıma faaliyetlerinde)

  • Kamu kurum ve kuruluşları için 1.1.2018’ e kadar uygulanacak geçici muafiyetlerin süresinde bir değişikliğe gidilmeyeceği bildirilmiştir.
 13. Bakanlık tarafından aşağıdaki kapsamlarda taslak mevzuat çalışmalarının devam ettiği belirtilmiştir;
  • Tehlikeli Maddelerin Hava Yoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik (Taslak hazır)

  • Tehlikeli Maddelerin Demir Yoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik (Görüşler alındı)
  • Tehlikeli Madde Taşıyan Araçların Periyodik Muayeneleri Hakkındaki Yönetmelik (Görüşler alındı)

  • Tehlikeli Madde Taşımacılığında Kullanılan Terminal, Depolama Tesisi ve Benzeri Yapıların asgari Şartlarının Belirlenmesine Dair Tebliğ (Taslak hazır).
 14. Bakanlık tarafından aşağıdaki bazı istatislikler sektörle paylaşılmıştır.
  • Bu gün itibariyle 4.551 kişinin TMGD Eğitimi aldığı,

  • 1.690 TMGD ve 79 TMGD Eğiticisi ve 119 adet SRC5 Eğitmeni bulunduğu,

  • 2.400 Kişinin Haziran 2015 sınavı için sınav müracatı yaptığı,

  • İşletmelere bu güne kadar 15.058 adet faaliyet belgesi düzenlendiği,

  • 200 yol kenarı denetçesi ile yaklaşık 1.400 firmaya ceza uygulandığı,

  • Bu güne kadar 24.282 adet SRC 5 belgeli ve 34.371 adet Eğitim Sertifikası sahibi şoför olduğu.
 15. TSE tarafından; Mevzuatla belirlenmiş model ve ilgili tarih aralıklarında yerine getirilmesi gereken Araç uygunluk ve Durum Tespit Raporlarının alınmasına ilişkin gerekliliklerde her hangi bir tarih uzatmasının yapılmayacağı,


 16. İlgili çalışmanın sadece ADR Tip Onay belgesine sahip araçları yada ADR’nin kabul ettiği standartlar kapsamında üretilmiş olan araç ve dorselerini kapsadığı,


 17. ADR’ ye uygun üretilmeyen tanklar için hiçbir çalışmanın yapılamayacağı,

 18. Araç ve şasede ADR’ye uygunluğu sağlayıcı modifiyelerin kabul edilebildiği belirtilmiştir.


 19. TSE olarak aşağıdaki test merkezleri tarafından hizmet alındığı dile getirilmiştir;
  • Kırıkkale’de MCV

  • Tuzla’da Krojen

  • Aydın’da Ok Kardeşler

  • Kayseri’ de Isısan

  • Çorum’da Cazgır
 20. TSE Olarak Araç Durum Tespit Raporlarının aşağıdaki illerde düzenlenebildiği ve İşletmelerin bu merkezlere başvurmaları gerektiği bildirilmiştir.
  • Samsun, Tekirdağ, Antalya, Kırıkkkale, Kocaeli ve İzmir

 21. Bu kapsamda TSE olarak 2015 yılı Ocak-Mayıs aylarında 816 olmak üzere bu güne kadar 1.041 araç için onay belgesi düzenlendiği ifade edilmiştir.

  Toplantıda ayrıca, bir çok farklı soru ve görüşler paylaşılmış TMKT’nin samimi ve yapıcı yaklaşımı sektör temsilcilerimiz tarafından takdirle karşılanmıştır.
 
Bir İSG uzmanı ve TMG Danışman ı olarak bir çok sınav ve eğitim aşamasından geötikten sonra 5 yerine 2 firmaya bakabilme ile ilgili kısıtlama teklifini uygun bulmuyorum. Her iki çalışma alanında firma sayısından önce hizmet kalitesini düşüren diğer etmenler üzerinde değerlendirmeler yapılsa daha faydalı olabiliri kanaatindeyim.
 

Onur ERTEN

Yeni Üye
Umarım bu kadar katma değeri olan ve başı başına süreç yönetimi olan böyle bir işin akıbeti İSG gibi olmaz. Çok büyük haklar yenildi, harcanan emeklerin çoğu ucuz iş gücüne dönüştü.
 

semih yenigül

Yeni Üye
Evet sertifikayı alıpda şuan çalışıyor olan TMGD var mı ? Benim en büyük kaygım da kursa gitmeyi sınava hazırlanmayı düşünüyorum fakat belgeyi aldık sonrası ne olcak iş imkanı olmadıktan sonra artık aldığımız diplomalar bile bir işe yaramıyor
 
Üst