Köşe Yazısı Tmgd Görev Ve Yükümlülüklerinin Önemi

Tüisag TMGD

Administrator
Yönetici
Sayın Meslektaşlarım,

Bildiğiniz üzere, T.C. Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan 2015/TMKTDGM-01/GENEL - 23.12.2014 sayı ve tarihli, Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması konulu genelge ile 2015 takvim yılında uygulanacak olan idari para cezalarının güncel tutarları, adı geçen genelgenin EK’lerinde görülmektedir.

Genelgenin 1 No’lu Ekinde Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 28 inci Maddesinin dördüncü fıkrasına göre, gönderene, taşımacıya, sürücüye, faaliyet belgesi almadan faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile TMGD çalıştırmakla veya hizmet almakla yükümlü olan ancak yönetmeliğin 33. Maddesine aykırı hareket eden işletmelere verilecek olan idari para cezalarının güncel tutarları belirtilmiştir.

Bununla birlikte Genelgenin 2 No’lu ekinde ise TMGDEYB, TMGDE, TMGD ve TMGD çalıştıran veya hizmet alan işletmelerin yerine getirmedikleri yükümlülükler sebebiyle verilecek idari para cezalarının güncel tutarları belirtilmiştir.

Adı geçen tebliğ, yönetmelik ve genelgede belirtilen, işletmelere kesilecek olan para cezalarının -TMGD çalıştırmayan işletmelere ve eğitim kurumlarına kesilecek cezalar hariç- TMGD’yi de dolaylı olarak etkileyeceği kanaatinde olduğumu belirtmek isterim.

Şöyle ki; aslında işletmelerin yükümlü olduğu belirtilen idari cezaların önemli bir bölümünün, TMGD’nin işletmeyi uyarmakla ve yerine getirmesini sağlamakla yükümlü olduğu maddelere verilecek cezalar olduğu, Tebliğin 23 üncü maddesine dayandırılarak ifade edilebilir.

TMGD istihdam etme ya da hizmet alma zorunluluğunun, faaliyette bulunan işletmeler için mali açıdan ek bir yük olacağının açık olduğu bu noktada, biz TMGD’lere düşen görev ve sorumluluk büyüktür. İlgili maddelerin ihlali sonucu doğacak olan ve işletmeye kesilecek cezalarda, işletmelerin TMGD’ye olumsuz yönde geri dönüşlerde bulunacağı kesindir.

Örnek olması amacıyla, detaya girmeden basit bir vaka düşünür isek;
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin beşinci fıkrasına aykırı hareket ederek, etiket, işaret ve turuncu plakaların takılmaması sonucunda gönderene, taşımacıya ve sürücüye olmak üzere toplam 1.761 TL idari para cezası söz konusu olmaktadır. Aynı taşımaya konu evrakta da yine yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı olarak ADR mevzuatına (5.4.1) uygun olmayan bir taşıma evrakı söz konusu olursa bu cezaların toplamı 2311 TL’ye çıkmaktadır.

Böyle bir vaka ile karşı karşıya kalındığında bu cezaların tazmini için ilk kapısı çalınacak kişinin, sorumluluğundan dolayı, TMGD olacağı görülmektedir. İşin Maddi Tazmini bir yana, TMGD’nin, hizmet verdiği firmasını kaybetmesine kadar gidebilecek olan bu geri dönüşlerden çok daha önemli olan nokta ise; tebliğin 29 uncu maddesinin (7) inci fıkrası kapsamında işleme tabi tutulması olacağı izahtan varestedir.

Bu durumda ortaya çıkan şudur ki; bir TMGD’nin sorumluluğu, işletmeye yükümlülüklerini ve yapması gerekenleri bildirmekle asla bitmiyor, hatta bu aşamadan sonra, işleyişin mevzuata uygunluğunu takip etme yükümlülüğü başlıyor demek pek de yanlış olmayacaktır. Bir TMGD’nin Tebliğin 23. Maddesinde belirtilen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken; işletme çıkarları, mevzuat ve TMGD’nin yetkili kuruma karşı sorumlulukları arasında yaşanabilecek çatışmaları ve bunların sonucunda oluşabilecek senaryoları başka bir başlık altında incelemeyi planlıyorum.

Türkiye’de hizmet verecek ilk TMGD’ler olarak hepimizin temennisinin, 2015 yılı Temmuz ayının bir an önce gelmesi ve mesleğimizi icra etmeye başlamak olduğunu biliyoruz. Ancak bu mesleği hakkını vererek yapmamız gerektiğini göz ardı etmemek çok önemli olup bu mesleğin, kurulduktan sonra bir ek iş olarak uzaktan takip edilerek kendi kendine işleyecek bir iş kolu olmadığına dikkat çekmek istiyorum.

Kesilecek hizmet bedelleri için bir asgari ücret tarifesinin olmaması sebebiyle, ek iş ve ek gelir olarak görülen ve düşük bedeller ile yapılacak sözleşmeler, işin takibinde zafiyete sebep olacak ve verilen hizmetin kalitesini düşürecektir diye düşünüyorum ve layığıyla takip edilmeyen işlerin, kısa vadede bireysel bazda muhatap TMGD’ye, uzun vadede de sektörel bazda tüm TMGD’lere faturası ağır olacaktır.

İlk etapta yapmamız gereken şey, eğer kapıldıysak, sınav sonrası rehavetten kurtulup bilgilerimizi taze tutmak, ulusal ve uluslararası mevzuatı sık sık incelemek, değişiklikleri takip etmek olmalıdır. İkinci adım olarak ise çalışacağımız/hizmet akdi yapacağımız işletmelere hizmet verirken, hatasız çalışmayı ilke edinmek ve TMGD olmanın gereklerini eksiksiz yerine getirebilmek için neler yapmamız gerektiğinin ve işleyişin bir yol haritasını oluşturmak oldukça önemlidir. Biz mesleğimize ne kadar sahip çıkarsak ve onu ne kadar iyi icra edersek, maddi ve manevi dönüşü de o kadar olumlu olacaktır.

Gökhan GÜLDEMİR
TMGD
 
Üst