Tmgd Deneme Sınavı, Soru Bankası 9

Tüisag TMGD

Administrator
Yönetici
TMGD Deneme Sınavı, Soru Bankası 9
Arkadaşlar, cevaplarınızı lütfen mesaj olarak gönderin.

1-Münhasır kullanım kapsamında taşınan radyoaktif maddeler için aşağıdakilerden

hangisi doğrudur?

I.Taşıma indeksi 10 dan fazla olabilir.

II.Dış yüzey üzerindeki azami radyasyon seviyesi 10mSv/sa’yı aşmamalıdır.

III.III-SARI kategorisine tahsil edilirler.

IV.Kritiklik güvenlik indeksi 50 yi aşabilir.

a-) I ve III b-) I,II,III c-) II ve III d-) I,II,III,IV e-) II ve IV


2-UN 2313 ambalajlar halinde taşınmakta olup araçta toplam 500 litre

bulunmaktadır. Bu araç için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

I.Taşıma evrakı hazırlanmasına gerek yoktur

II.Aracın ön ve arka kısımlarında turuncu plaka bulunmasına gerek vardır

III.Ambalajlar üzerinde UN numaraları bulunmasına gerek yoktur

IV.Araçta yazılı talimat bulunmasına gerek yoktur

a-) I,II,III b-) I,II c-) II,III,IV d-) I,IV e-) IV


3-Aşağıdaki taşımalardan hangisinde veya hangilerinde aracı kullanan sürücünün

mesleki yeterlilik belgesi almasına gerek yoktur?

I.ADR hükümlerine göre yeterli güvenlik önlemleri alınmış en son UN 2588, PESTİSİST KATI ZEHİRLİ,

6.1, II, ürününün içinde olduğu boş temizlenmemiş boş statik depolama kaplarını taşıyan araç

sürücüsü

II.En son yük olarak UN 2315 POLİKLORİNLEŞMİŞ BİFENİLER, SIVI içeren boş temizlenmemiş sert

plastik OHK taşıyan araç sürücüsü

III.Her bir ambalaj içinde UN 1202 maddesini içeren 5’ er litrelik plastik iç ambalajlardan içinde 7 adet

olan 30 adet dış paketi kamyon içinde taşıyan araç sürücüsü

a-) I b-) I,II c-) II,III d-) I,II,III e-) I,III


4-Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I.Toz haldeki maddeler için kullanılan OHK'nın bir iç astara sahip olması gerekir.

II.UN 1129 bir polietilenden mamul plastik ambalajda taşınmak isteniyor. Bu ambalajın hidrokarbon

karışımı ile kimyasal uyumluluğu test edilmelidir.

III.Sıvılaşmaya meyilli maddeler taşınırken 5L1 tipindeki ambalajlarda taşınabilir.

IV.UN 2471 kağıt iç ambalaj ve çelik kutu ile kombine halde taşınabilir.

a-) I, II, III b-) I, II, IV c-) II, III, IV d-) I, III, IV e-) I, II5-ADR şartlarında belirtilen kirlenme seviyesinin sınır değerlerinin taşıma

sırasında aşıldığını tespit eden taşımacı:

I.Uyumsuzluğun sonuçlarını sınırlandırmak için hemen harekete geçmelidir

II.Sebebi ve ortamı ortadan kaldırmak için uygun adımlar atılmalıdır

III.Uyumsuzluk sebepleri ve önlemlerini alıcıya bildirmelidir

IV.Uyumsuzluk sebepleri hakkında ilgili makamlara bilgi vermelidir

V.Uyumsuzluğun sebepleri, ortamı ve sonuçlarını araştırmalıdır

a-) I, IV, V b-) II, IV, V c-) I, II, III d-) I, II, IV, V e-) Hepsi
 

Ekli dosyalar

fyılmaz

Yeni Üye
TMGD Deneme Sınavı, Soru Bankası 9
Arkadaşlar, cevaplarınızı lütfen mesaj olarak gönderin.

1-Münhasır kullanım kapsamında taşınan radyoaktif maddeler için aşağıdakilerden

hangisi doğrudur?

I.Taşıma indeksi 10 dan fazla olabilir.

II.Dış yüzey üzerindeki azami radyasyon seviyesi 10mSv/sa’yı aşmamalıdır.

III.III-SARI kategorisine tahsil edilirler.

IV.Kritiklik güvenlik indeksi 50 yi aşabilir.

a-) I ve III b-) I,II,III c-) II ve III d-) I,II,III,IV e-) II ve IV


2-UN 2313 ambalajlar halinde taşınmakta olup araçta toplam 500 litre

bulunmaktadır. Bu araç için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

I.Taşıma evrakı hazırlanmasına gerek yoktur

II.Aracın ön ve arka kısımlarında turuncu plaka bulunmasına gerek vardır

III.Ambalajlar üzerinde UN numaraları bulunmasına gerek yoktur

IV.Araçta yazılı talimat bulunmasına gerek yoktur

a-) I,II,III b-) I,II c-) II,III,IV d-) I,IV e-) IV


3-Aşağıdaki taşımalardan hangisinde veya hangilerinde aracı kullanan sürücünün

mesleki yeterlilik belgesi almasına gerek yoktur?

I.ADR hükümlerine göre yeterli güvenlik önlemleri alınmış en son UN 2588, PESTİSİST KATI ZEHİRLİ,

6.1, II, ürününün içinde olduğu boş temizlenmemiş boş statik depolama kaplarını taşıyan araç

sürücüsü

II.En son yük olarak UN 2315 POLİKLORİNLEŞMİŞ BİFENİLER, SIVI içeren boş temizlenmemiş sert

plastik OHK taşıyan araç sürücüsü

III.Her bir ambalaj içinde UN 1202 maddesini içeren 5’ er litrelik plastik iç ambalajlardan içinde 7 adet

olan 30 adet dış paketi kamyon içinde taşıyan araç sürücüsü

a-) I b-) I,II c-) II,III d-) I,II,III e-) I,III


4-Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I.Toz haldeki maddeler için kullanılan OHK'nın bir iç astara sahip olması gerekir.

II.UN 1129 bir polietilenden mamul plastik ambalajda taşınmak isteniyor. Bu ambalajın hidrokarbon

karışımı ile kimyasal uyumluluğu test edilmelidir.

III.Sıvılaşmaya meyilli maddeler taşınırken 5L1 tipindeki ambalajlarda taşınabilir.

IV.UN 2471 kağıt iç ambalaj ve çelik kutu ile kombine halde taşınabilir.

a-) I, II, III b-) I, II, IV c-) II, III, IV d-) I, III, IV e-) I, II5-ADR şartlarında belirtilen kirlenme seviyesinin sınır değerlerinin taşıma

sırasında aşıldığını tespit eden taşımacı:

I.Uyumsuzluğun sonuçlarını sınırlandırmak için hemen harekete geçmelidir

II.Sebebi ve ortamı ortadan kaldırmak için uygun adımlar atılmalıdır

III.Uyumsuzluk sebepleri ve önlemlerini alıcıya bildirmelidir

IV.Uyumsuzluk sebepleri hakkında ilgili makamlara bilgi vermelidir

V.Uyumsuzluğun sebepleri, ortamı ve sonuçlarını araştırmalıdır

a-) I, IV, V b-) II, IV, V c-) I, II, III d-) I, II, IV, V e-) Hepsi
 

GÜL OLTULU

Yeni Üye
TMGD Deneme Sınavı, Soru Bankası 9
Arkadaşlar, cevaplarınızı lütfen mesaj olarak gönderin.

1-Münhasır kullanım kapsamında taşınan radyoaktif maddeler için aşağıdakilerden

hangisi doğrudur?

I.Taşıma indeksi 10 dan fazla olabilir.

II.Dış yüzey üzerindeki azami radyasyon seviyesi 10mSv/sa’yı aşmamalıdır.

III.III-SARI kategorisine tahsil edilirler.

IV.Kritiklik güvenlik indeksi 50 yi aşabilir.

a-) I ve III b-) I,II,III c-) II ve III d-) I,II,III,IV e-) II ve IV


2-UN 2313 ambalajlar halinde taşınmakta olup araçta toplam 500 litre

bulunmaktadır. Bu araç için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

I.Taşıma evrakı hazırlanmasına gerek yoktur

II.Aracın ön ve arka kısımlarında turuncu plaka bulunmasına gerek vardır

III.Ambalajlar üzerinde UN numaraları bulunmasına gerek yoktur

IV.Araçta yazılı talimat bulunmasına gerek yoktur

a-) I,II,III b-) I,II c-) II,III,IV d-) I,IV e-) IV


3-Aşağıdaki taşımalardan hangisinde veya hangilerinde aracı kullanan sürücünün

mesleki yeterlilik belgesi almasına gerek yoktur?

I.ADR hükümlerine göre yeterli güvenlik önlemleri alınmış en son UN 2588, PESTİSİST KATI ZEHİRLİ,

6.1, II, ürününün içinde olduğu boş temizlenmemiş boş statik depolama kaplarını taşıyan araç

sürücüsü

II.En son yük olarak UN 2315 POLİKLORİNLEŞMİŞ BİFENİLER, SIVI içeren boş temizlenmemiş sert

plastik OHK taşıyan araç sürücüsü

III.Her bir ambalaj içinde UN 1202 maddesini içeren 5’ er litrelik plastik iç ambalajlardan içinde 7 adet

olan 30 adet dış paketi kamyon içinde taşıyan araç sürücüsü

a-) I b-) I,II c-) II,III d-) I,II,III e-) I,III


4-Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I.Toz haldeki maddeler için kullanılan OHK'nın bir iç astara sahip olması gerekir.

II.UN 1129 bir polietilenden mamul plastik ambalajda taşınmak isteniyor. Bu ambalajın hidrokarbon

karışımı ile kimyasal uyumluluğu test edilmelidir.

III.Sıvılaşmaya meyilli maddeler taşınırken 5L1 tipindeki ambalajlarda taşınabilir.

IV.UN 2471 kağıt iç ambalaj ve çelik kutu ile kombine halde taşınabilir.

a-) I, II, III b-) I, II, IV c-) II, III, IV d-) I, III, IV e-) I, II5-ADR şartlarında belirtilen kirlenme seviyesinin sınır değerlerinin taşıma

sırasında aşıldığını tespit eden taşımacı:

I.Uyumsuzluğun sonuçlarını sınırlandırmak için hemen harekete geçmelidir

II.Sebebi ve ortamı ortadan kaldırmak için uygun adımlar atılmalıdır

III.Uyumsuzluk sebepleri ve önlemlerini alıcıya bildirmelidir

IV.Uyumsuzluk sebepleri hakkında ilgili makamlara bilgi vermelidir

V.Uyumsuzluğun sebepleri, ortamı ve sonuçlarını araştırmalıdır

a-) I, IV, V b-) II, IV, V c-) I, II, III d-) I, II, IV, V e-) Hepsi
K
 
Üst