Tmgd Deneme Sınavı, Soru Bankası 8

Tüisag TMGD

Administrator
Yönetici
TMGD Deneme Sınavı, Soru Bankası 7
Arkadaşlar, cevaplarınızı lütfen mesaj olarak gönderin.

1-%60 konsantrasyonlu DIKUMIL PEROKSİT OHK ile taşınmak isteniyor. OHK'nın azami miktarı
kaç litredir?

a-) 100 litre b-) 1250 litre c-) 1500 litre d-) 1750 litre e-) 2000 litre


2-Kontrollü olarak havalandırılacak şekilde tasarlanmış bir ambalajda taşınan UN 2917 maddesi taşınmak istendiğinde aşağıda belirtilen hangi genel hükümler geçerlidir?

I.Bu madde için çok taraflı sevkiyat onayı gerekir.

II.Malı gönderen taraf, sevkiyatın çıkış ülkesinin yetkili kurumu ile sevkiyatın içinden geçeceği veya ulaşacağı ülkenin yetkili kurumunu bilgilendirmelidir.

III.Bu madde için yapılan bildirimin 3 gün içinde yapılması gereklidir.

IV.Yazılı olarak bildirim yapılması halinde sevkiyat tarihi ve muhtemel variş tarihi mutlaka belirtilmelidir.

a-) Sadece I b-) I, III ve IV c-) I, II ve III d-) I, II ve IV e-) Hepsi


3-Fümige edilmiş bir kargo taşıma ünitesi, fumigantlara taşınmak istendiğinde aşağıdaki kurallardan hangileri uygulanır?

I.Taşıma ünitesine sadece fumigasyon uyarı işareti olan aşağıdaki işaretin konulması yeterlidir.

II.Fümige edilmiş bir taşıma ünitesi taşınırken taşıma evrakının üzerinde fümigasyonda kullanılan

gazın tipi ve miktarı bulunmalıdır.

III.Bu maddeleri taşıyan araçta yazılı talimat bulunması gerekir.

IV.Taşıma ünitesinin üzerinde uyarı işaretinin yanı sıra fümigasyonda kullanılan gazın tehlike etiketi de bulunması gerekir.

a-) I ve II b-) I, II ve III c-) II ve IV d-) II, III ve IV e-) II, III


4-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

I.Bilgisayarın çalışması için teçhizatta bulunan lityum piller ADR'ye tabi değildir.

II.Yığın Konteynerlerin kapasitesi en az 2m³ olmalıdır.

III.Sınıf 1 ile Sınıf 9 kriterlerini karşılamayan katı atık maddeler UN 3077'ye atanırlar.

IV.Tehlikeli malların taşınma yasağı haftanın ya da yılın belli günlerinde kısıtlanabilir.

a-) I, IV b-) I, III, IV c-) II, III d-) I, III e-) I, II


5-Taşıma indeksi 5, dış yüzey üzerindeki herhangi bir noktadaki azami radyasyon seviyesi 1 mSv/sa olan bir ambalajın etiketinde hangi bilgiler yer almalıdır?

I.DÖE-I maddelerinin radyonüklidlerin adları

II.Taşıma indeksi

III.Bekerel cinsinden ifade edilen radyoaktif içeriklerin azami etkinliği

a-) I, II, III b-) I c-) II, III d-) II, IV e-) II
 

Ekli dosyalar

DİDEM KIRAY

Yeni Üye
Bu soruların cevaplarını nerde bulabiliriz?
TMGD Deneme Sınavı, Soru Bankası 7
Arkadaşlar, cevaplarınızı lütfen mesaj olarak gönderin.

1-%60 konsantrasyonlu DIKUMIL PEROKSİT OHK ile taşınmak isteniyor. OHK'nın azami miktarı
kaç litredir?

a-) 100 litre b-) 1250 litre c-) 1500 litre d-) 1750 litre e-) 2000 litre


2-Kontrollü olarak havalandırılacak şekilde tasarlanmış bir ambalajda taşınan UN 2917 maddesi taşınmak istendiğinde aşağıda belirtilen hangi genel hükümler geçerlidir?

I.Bu madde için çok taraflı sevkiyat onayı gerekir.

II.Malı gönderen taraf, sevkiyatın çıkış ülkesinin yetkili kurumu ile sevkiyatın içinden geçeceği veya ulaşacağı ülkenin yetkili kurumunu bilgilendirmelidir.

III.Bu madde için yapılan bildirimin 3 gün içinde yapılması gereklidir.

IV.Yazılı olarak bildirim yapılması halinde sevkiyat tarihi ve muhtemel variş tarihi mutlaka belirtilmelidir.

a-) Sadece I b-) I, III ve IV c-) I, II ve III d-) I, II ve IV e-) Hepsi


3-Fümige edilmiş bir kargo taşıma ünitesi, fumigantlara taşınmak istendiğinde aşağıdaki kurallardan hangileri uygulanır?

I.Taşıma ünitesine sadece fumigasyon uyarı işareti olan aşağıdaki işaretin konulması yeterlidir.

II.Fümige edilmiş bir taşıma ünitesi taşınırken taşıma evrakının üzerinde fümigasyonda kullanılan

gazın tipi ve miktarı bulunmalıdır.

III.Bu maddeleri taşıyan araçta yazılı talimat bulunması gerekir.

IV.Taşıma ünitesinin üzerinde uyarı işaretinin yanı sıra fümigasyonda kullanılan gazın tehlike etiketi de bulunması gerekir.

a-) I ve II b-) I, II ve III c-) II ve IV d-) II, III ve IV e-) II, III


4-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

I.Bilgisayarın çalışması için teçhizatta bulunan lityum piller ADR'ye tabi değildir.

II.Yığın Konteynerlerin kapasitesi en az 2m³ olmalıdır.

III.Sınıf 1 ile Sınıf 9 kriterlerini karşılamayan katı atık maddeler UN 3077'ye atanırlar.

IV.Tehlikeli malların taşınma yasağı haftanın ya da yılın belli günlerinde kısıtlanabilir.

a-) I, IV b-) I, III, IV c-) II, III d-) I, III e-) I, II


5-Taşıma indeksi 5, dış yüzey üzerindeki herhangi bir noktadaki azami radyasyon seviyesi 1 mSv/sa olan bir ambalajın etiketinde hangi bilgiler yer almalıdır?

I.DÖE-I maddelerinin radyonüklidlerin adları

II.Taşıma indeksi

III.Bekerel cinsinden ifade edilen radyoaktif içeriklerin azami etkinliği

a-) I, II, III b-) I c-) II, III d-) II, IV e-) II
 

Zehra EREN

Yeni Üye
TMGD Deneme Sınavı, Soru Bankası 7
Arkadaşlar, cevaplarınızı lütfen mesaj olarak gönderin.

1-%60 konsantrasyonlu DIKUMIL PEROKSİT OHK ile taşınmak isteniyor. OHK'nın azami miktarı
kaç litredir?

a-) 100 litre b-) 1250 litre c-) 1500 litre d-) 1750 litre e-) 2000 litre


2-Kontrollü olarak havalandırılacak şekilde tasarlanmış bir ambalajda taşınan UN 2917 maddesi taşınmak istendiğinde aşağıda belirtilen hangi genel hükümler geçerlidir?

I.Bu madde için çok taraflı sevkiyat onayı gerekir.

II.Malı gönderen taraf, sevkiyatın çıkış ülkesinin yetkili kurumu ile sevkiyatın içinden geçeceği veya ulaşacağı ülkenin yetkili kurumunu bilgilendirmelidir.

III.Bu madde için yapılan bildirimin 3 gün içinde yapılması gereklidir.

IV.Yazılı olarak bildirim yapılması halinde sevkiyat tarihi ve muhtemel variş tarihi mutlaka belirtilmelidir.

a-) Sadece I b-) I, III ve IV c-) I, II ve III d-) I, II ve IV e-) Hepsi


3-Fümige edilmiş bir kargo taşıma ünitesi, fumigantlara taşınmak istendiğinde aşağıdaki kurallardan hangileri uygulanır?

I.Taşıma ünitesine sadece fumigasyon uyarı işareti olan aşağıdaki işaretin konulması yeterlidir.

II.Fümige edilmiş bir taşıma ünitesi taşınırken taşıma evrakının üzerinde fümigasyonda kullanılan

gazın tipi ve miktarı bulunmalıdır.

III.Bu maddeleri taşıyan araçta yazılı talimat bulunması gerekir.

IV.Taşıma ünitesinin üzerinde uyarı işaretinin yanı sıra fümigasyonda kullanılan gazın tehlike etiketi de bulunması gerekir.

a-) I ve II b-) I, II ve III c-) II ve IV d-) II, III ve IV e-) II, III


4-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

I.Bilgisayarın çalışması için teçhizatta bulunan lityum piller ADR'ye tabi değildir.

II.Yığın Konteynerlerin kapasitesi en az 2m³ olmalıdır.

III.Sınıf 1 ile Sınıf 9 kriterlerini karşılamayan katı atık maddeler UN 3077'ye atanırlar.

IV.Tehlikeli malların taşınma yasağı haftanın ya da yılın belli günlerinde kısıtlanabilir.

a-) I, IV b-) I, III, IV c-) II, III d-) I, III e-) I, II


5-Taşıma indeksi 5, dış yüzey üzerindeki herhangi bir noktadaki azami radyasyon seviyesi 1 mSv/sa olan bir ambalajın etiketinde hangi bilgiler yer almalıdır?

I.DÖE-I maddelerinin radyonüklidlerin adları

II.Taşıma indeksi

III.Bekerel cinsinden ifade edilen radyoaktif içeriklerin azami etkinliği

a-) I, II, III b-) I c-) II, III d-) II, IV e-) II
 
TMGD Deneme Sınavı Soru Bankası 7
cevaplar 1. e (IBC520) ; 2. d (5.1.5.1.2 ; 5.1.5.1.4 ) 3. a (5.5.2 ) 4. d ( 3.3 özl hükm 188 ; 1.2 ; 2.1.3.9 ; 1.9.3 d )
5. c ( 5.2.2.1.11.2 )
 
Üst