Tmgd Deneme Sınavı, Soru Bankası 5

Tüisag TMGD

Administrator
Yönetici
TMGD Deneme Sınavı, Soru Bankası 5
Arkadaşlar, cevaplarınızı lütfen mesaj olarak gönderin.


1) Aşağıdaki kapasite eşleşmelerinden hangileri doğrudur?

I.Radyoaktif malzeme içeren OHK'lar en fazla 1,5 m³ olabilir.

II.Bir yığın konteynerin kapasitesi en az 1m³ olmalıdır.

III.UN 1308 P.G. II olan bir ürün maksimum 120 kg'lik dış ambalajı çelik bidon olan

kombine ambalajlarla taşınabilmektedir.

IV. UN 3153 Perfloro (metil vinil eter) kapsüller içerisine yerleştirildiğinde gaz kütlesi

kapsül başına 150 gramı aşmamalıdır.

Not; III içinde IV vardı. Ayrıca müstakil olarak IV vardı. Müstakil olanı V yaptım. Ona göre

cevaplıyorum.

a-) I, IV, V

b-) IV, V

c-) II, III, IV

d-) I, II, IV, V

e-) II, IV, V

II,III,IV,V


2)UN 3157 maddesi taşındığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I.Bu madde çok elemanlı gaz konteynerleriyle taşınabilir.

II.Bu madde silindirler ile taşındığında, silindirler araca veya konteynere yatay olarak

yatırılacak veya dik olarak yerleştirileceklerdir; bununla birlikte, ön çapraz duvara

yerleştirilenler söz konusu eksene dik olacaklardır.

III.Bu madde tercihen havalandırmalı araçlar ile taşınmalıdır.

IV.Bu madde tank ile taşındığında FL tipi araç kullanılabilir.

a-) Sadece II

b-) II,III,IV

c-) I,III,IV

d-) II,III,IV

e-) I,II,III,IV


3) UN 3373’e atanmış bir madde için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

I.Bu UN numarasına atanmış olan paketlenmiş bulaşıcı maddeler ve bu ambalajlama

talimatına göre işaretlenmiş olan ambalajlar ADR’nin başka bir zorunluluğuna tabi

değildir.

II.Bu maddenin taşınma için, aşağıda gösterilen işaret, dış ambalajın dış yüzeyinde, zıt

renkteki bir zeminde yer alacak ve kolayca görünür ve okunaklı olacaktır.

III.Bu maddeyi taşıyacak olan ambalaj, ana kap ve ikincil ambalajdan oluşan en az iki

bileşenden meydana gelecektir. Dış ambalaja gerek yoktur.

IV.Bu madde yığın konteynerler içerisinde taşınamaz.

a-) I ve II

b-) II ve III

c-) III ve IV

d-) II, III ve IV

e-) I, III ve IV


4) Radyoaktif maddeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

I.Taşıma işlemleri sırasında meydana gelen iş kazalarında belirlenmş etkin dozajın 1 yıl

içinde 6 msv'yi aşması halinde bireysel kontrol gereklidir.

II.Radyoaktif madde taşımacılığında güvenlik planlarının yapılmasına gerek yoktur.

III.Radyoaktif maddelerde ilave risk yoktur

IV.Herhangi bir ambalajlanmamış alet veya nesnenin dış yüzeyindeki herhangi bir

noktadan itibaren 10 cm mesafedeki radyasyon seviyesi, 0.1 msv/sa'dan fazla olmayan

bir cihazın veya imal edilmiş başka bir nesnenin bir bileşenini veya ekini oluşturan

radyoaktif malzeme BM No. 2911'e atanır.

a-) I, IV

b-) II, III, IV

c-) II, III

d-) III, IV

e-) I, II, III

1.7.2.4/1.10.3.1.3/1.7.5/2.2.7.2.4.1


5) tert-Butil hidroperoksit, suyla birlikte en fazla %72 maddesi OHK ile taşındığında

aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I.Bu madde için kontrol sıcaklığı 30C dir.

II.Bu madde 31A OHK türü ile azami 1250 litre taşınabilir.

III.Bu maddenin taşınmasında acil durum sıcaklığına ihtiyaç yoktur.

IV.IBC'ler taşıma esnasında havalandırmayı sağlayan bir cihazla donatılacaktır. Taşıma

esnasında azami doldurma koşulları altında basınç tahliye cihazının girişi IBC'nin buhar

boşluğu içine yerleştirilmelidir.

a-) III,IV

b-) I,II,III

c-) I,III,IV

d-) II,III

e-) II,III,IV

2.2.52.4-BM 3109/IBC520/IBC520/IBC520
 

Ekli dosyalar

Üst