Tmgd Deneme Sınavı, Soru Bankası 28

Tüisag TMGD

Administrator
Yönetici
TMGD Deneme Sınavı, Soru Bankası 28
Arkadaşlar, cevaplarınızı lütfen mesaj olarak gönderin.

1) TETRAFLOROETİLEN basınçlı kaplarda taşınmak istenmektedir maksimum kaç barlik bir çalışma basincina kadar doldurulabilir?

P200 ambalajlama talimatı "m" maddesi


2) 12 kilo BM No: 0065 taşınmak istenmektedir. Aşağıdaki evraklardan hangilerinin araçta bulunmasına gerek yoktur?
I. Güvenlik planı
II. Taşıma belgesi
III. Yazılı talimatlar

A) I ve III
B) Yalnızca II
C) I, II ve III
D) Yalnızca III
E) II ve III


3) Aşağıda UN numaraları verilen maddeleri paketler halinde taşımak için kaç adet araca ihtiyaç vardır? A) UN 0129. B)UN 0161. C)UN 0486. D) UN 0380 E) UN 0245.

Cevap : a) 2. b)3. c)4. d)5. e)6


4) Aşağıdaki ifadelerden hangisi hacmi 20.000 lt olan tank konteynerde UN 1965 (Karışım A) tehlikeli maddesinin taşınması için doğrudur?

I) Tank kodu minumum P10BN olmalıdır
II) Azami 10.000 kg(lt) gaz doldurulabilir
III) Araçta taşınması için ADR uygunluk belgesi olması gereklidir
IV) 2.2 nolu etiket ile her iki yandan önden ve arkadan işaretlenmelidir
V) Aracın önüne ve arkasına boş turuncu plaka yerleştirilmiş ise iki yan tarafına tehlike tanımlama numarası 23 ve UN 1965 olan turuncu plakalar takılmalıdır.

a) I,II,III,V b) I ve V c) III,IV,V d) I,II,III,IV e) Hepsi


5) Aerosoller için hangisi/hangileri doğrudur?

I-Kütlesel alevlenir bileşenlerin %50 sini ihtiva ettiklerinde F grubuna ait oldukları anlamına gelir.

II-Sınıf 2 ‘deki madde grubunun ismidir.

III-Kriterlerine göre FTO grubuna atanabilir

IV-İhtiva ettikleri madde , aşındırıcı etkisi ile ilgili olarak AG I kriterlerine uygun aerosol ise taşımaya müsaade edilmez.

V- Çözünmüş gaz içeren kaplardır.

A)Yalnız II
B)I-II-IV
C)II-IV
D)I-III
E) IV-V
 

Ekli dosyalar

3.soru için referans nedir
TMGD Deneme Sınavı, Soru Bankası 28
Arkadaşlar, cevaplarınızı lütfen mesaj olarak gönderin.

1) TETRAFLOROETİLEN basınçlı kaplarda taşınmak istenmektedir maksimum kaç barlik bir çalışma basincina kadar doldurulabilir?

P200 ambalajlama talimatı "m" maddesi


2) 12 kilo BM No: 0065 taşınmak istenmektedir. Aşağıdaki evraklardan hangilerinin araçta bulunmasına gerek yoktur?
I. Güvenlik planı
II. Taşıma belgesi
III. Yazılı talimatlar

A) I ve III
B) Yalnızca II
C) I, II ve III
D) Yalnızca III
E) II ve III


3) Aşağıda UN numaraları verilen maddeleri paketler halinde taşımak için kaç adet araca ihtiyaç vardır? A) UN 0129. B)UN 0161. C)UN 0486. D) UN 0380 E) UN 0245.

Cevap : a) 2. b)3. c)4. d)5. e)6


4) Aşağıdaki ifadelerden hangisi hacmi 20.000 lt olan tank konteynerde UN 1965 (Karışım A) tehlikeli maddesinin taşınması için doğrudur?

I) Tank kodu minumum P10BN olmalıdır
II) Azami 10.000 kg(lt) gaz doldurulabilir
III) Araçta taşınması için ADR uygunluk belgesi olması gereklidir
IV) 2.2 nolu etiket ile her iki yandan önden ve arkadan işaretlenmelidir
V) Aracın önüne ve arkasına boş turuncu plaka yerleştirilmiş ise iki yan tarafına tehlike tanımlama numarası 23 ve UN 1965 olan turuncu plakalar takılmalıdır.

a) I,II,III,V b) I ve V c) III,IV,V d) I,II,III,IV e) Hepsi


5) Aerosoller için hangisi/hangileri doğrudur?

I-Kütlesel alevlenir bileşenlerin %50 sini ihtiva ettiklerinde F grubuna ait oldukları anlamına gelir.

II-Sınıf 2 ‘deki madde grubunun ismidir.

III-Kriterlerine göre FTO grubuna atanabilir

IV-İhtiva ettikleri madde , aşındırıcı etkisi ile ilgili olarak AG I kriterlerine uygun aerosol ise taşımaya müsaade edilmez.

V- Çözünmüş gaz içeren kaplardır.

A)Yalnız II
B)I-II-IV
C)II-IV
D)I-III
E) IV-V
Soru 3 için referans nedir
 

hilal yag

Yeni Üye
Arkadaşlar bütün tmgd adaylarına başarılar elimdeki deneme sorularını paylaşıyorum şimdiden iyi çalışmalar cevapları ve referansları mevcuttur.
 

Ekli dosyalar

TMGD Deneme Sınavı, Soru Bankası 28
Arkadaşlar, cevaplarınızı lütfen mesaj olarak gönderin.

1) TETRAFLOROETİLEN basınçlı kaplarda taşınmak istenmektedir maksimum kaç barlik bir çalışma basincina kadar doldurulabilir?

P200 ambalajlama talimatı "m" maddesi


2) 12 kilo BM No: 0065 taşınmak istenmektedir. Aşağıdaki evraklardan hangilerinin araçta bulunmasına gerek yoktur?
I. Güvenlik planı
II. Taşıma belgesi
III. Yazılı talimatlar

A) I ve III
B) Yalnızca II
C) I, II ve III
D) Yalnızca III
E) II ve III


3) Aşağıda UN numaraları verilen maddeleri paketler halinde taşımak için kaç adet araca ihtiyaç vardır? A) UN 0129. B)UN 0161. C)UN 0486. D) UN 0380 E) UN 0245.

Cevap : a) 2. b)3. c)4. d)5. e)6


4) Aşağıdaki ifadelerden hangisi hacmi 20.000 lt olan tank konteynerde UN 1965 (Karışım A) tehlikeli maddesinin taşınması için doğrudur?

I) Tank kodu minumum P10BN olmalıdır
II) Azami 10.000 kg(lt) gaz doldurulabilir
III) Araçta taşınması için ADR uygunluk belgesi olması gereklidir
IV) 2.2 nolu etiket ile her iki yandan önden ve arkadan işaretlenmelidir
V) Aracın önüne ve arkasına boş turuncu plaka yerleştirilmiş ise iki yan tarafına tehlike tanımlama numarası 23 ve UN 1965 olan turuncu plakalar takılmalıdır.

a) I,II,III,V b) I ve V c) III,IV,V d) I,II,III,IV e) Hepsi


5) Aerosoller için hangisi/hangileri doğrudur?

I-Kütlesel alevlenir bileşenlerin %50 sini ihtiva ettiklerinde F grubuna ait oldukları anlamına gelir.

II-Sınıf 2 ‘deki madde grubunun ismidir.

III-Kriterlerine göre FTO grubuna atanabilir

IV-İhtiva ettikleri madde , aşındırıcı etkisi ile ilgili olarak AG I kriterlerine uygun aerosol ise taşımaya müsaade edilmez.

V- Çözünmüş gaz içeren kaplardır.

A)Yalnız II
B)I-II-IV
C)II-IV
D)I-III
E) IV-V
 
Üst