Tmgd Deneme Sınavı, Soru Bankası 26

Tüisag TMGD

Administrator
Yönetici
Tmgd Deneme Sınavı, Soru Bankası 26

TMGDDER den Cüneyt Erbilgin Hocanın sorularıdır. İncelemenizi tavsiye ederiz. Toplam 3 test bulunmaktadır ve 30 sayfadır. PDF halindedir. Dosyanın tamamı mesajın sonuna eklenmiştir.

Dosyadan görüntü aşağıdaki gibidir;

- Soruların cevapları aşağıda verilen her bir soru için ayrılan boşluğa yazılacaktır:
Cevaplarınızda, aşağıdaki kısaltmaların kullanılmasına izin vardır:
Yolun incelenmesi ile ilgili olanlar (Yani ADR)
ADR…………ADR Sözleşmesi 2013
CDGRR.……Avrupa Toplulukları 2011 Mevzuatları (Tehlikeli Maddelerin
Karadan Taşınması ve Taşınabilir Basınç Ekipmanlarının
Kullanılması) , S.I. No. 349, 2011
Tüm cevaplar mürekkepli kalemle yazılmalıdır.

Verilen boşluk yetmiyorsa, boşluk içerisinde verdiğiniz cevabınızın sonuna
"devamı var" yazıp cevabınıza bu kitapçığın sonunda verilen boşlukta devam
edebilirsiniz. Ancak böyle bir durumda devam ederken soru numarasını tekrar
belirtmiş olduğunuzdan emin olun.

Markör tarafından okunamayan pürüzlü yazılar puan dışıdır.
Bu kitapçığın hiçbir bölümü koparılamaz. Başka diğer kağıtlara yazma izin yoktur.
Sınav odasına izin verilmeyen materyaller getirilmeyecektir.

Sınav sırasında adayların birbirleri ile konuşması ya da diğer iletişim araçlarını
kullanmalarına izin yoktur. Yapan adaylar tespit edildiğinde derhal sınav odasından
çıkarılırlar. Tüm sorgular sınav gözetmenine yönetilecektir.
Tüm sorgular sınav gözetmenine yöneltilmelidir.

Rahatsızlanmadığınız tatirde sınavın ilk 30 dakikasında veya son 15 dakakasında sınav odasını
terk edemezsiniz. Böyle bir durum olduğunda sınav gözetmenini haberdar edin, kendisi doğru
yordamla yapılmasını sağlayacaktır.

Sınav odasından çıkmadan önce kitapçığınızı sınav gözetmenine teslim etmek zorundasınız.
Kitapçık hiç bir koşul atında sınav odasından dışarı çıkarılamaz.

Not: Eğer cevabınızı bulmak için referans doküman kullanırsanız, şu bilgiyi
eklemelisiniz - doküman başlığı ve, mümkünse ilgili paragraf numaraları, bent
numarası, mevzuat, ve çizelge. Eğer ilgili detaylar konulmazsa puan kaybedilebilir.
Aşağıdaki soruları altlarında verilen boşluklara cevaplayınız.

...
..
.
 

Ekli dosyalar

Üst