Tmgd Deneme Sınavı, Soru Bankası 21

Tüisag TMGD

Administrator
Yönetici
TMGD Deneme Sınavı, Soru Bankası 21
Arkadaşlar, cevaplarınızı lütfen mesaj olarak gönderin.

1. Fümige edilmiş ve taşıma işleminden önce tamamen havalandırılmamış kargo taşıma ünitelerinin taşınmasına ilişkin belgelerde, aşağıdaki bilgilerden hangileri bulunmalıdır?

I. Özel bir bilgiye ihtiyaç yoktur

II. Fümigasyonun tarihi ve saati

III. Araç plakası

IV. Sürücünün SRC-5 kimlik numarası ve açıklaması

V. Kullanılan fümigant gazın tipi ve miktarı

A. II, III ve V B. I C. II ve V D. III, IV ve V E. II, III ve IV


2. Firmanıza ait bir araçla tehlike sınıfı 2 olan bir malzeme taşıyacaksınız, Araçta bulunması zorunlu olmayan malzemeler hangisidir?

I. Drenaj mührü

II. Göz koruyucu donanım

III. Göz durulama sıvısı

IV. Toplama kabı

V. Uygun, portatif aydınlatma aparatı

A. II, III ve IV B. I ve III C. I, II ve V D. III, IV ve V E. I, III ve IV


3. Birden fazla göze sahip bir tankerin sadece ön ve arkasına turuncu levha takılacaktır. Tankerin gözlerinde benzin ve mazot taşındığında turuncu levha üzerinde hangi bilgiler olmalıdır?

I. Söz konusu maddelerin aynı araçta taşınması kurallara aykırıdır

II. Turuncu levhaların üzerinde Benzinin tehlike tanımlama numarası ile UN numarası bulunması gerekmektedir: 33/1203

III. Turuncu levhaların üzerinde Mazotun tehlike tanımlama numarası ile UN numarası bulunması gerekmektedir: 30/1202

IV. Üzerinde tehlike tanımlama numarası ve UN numarası bulunmayan boş turuncu levhalar takılmalıdır.

V. Söz konusu maddelerin taşınmasında bu tarz bir işaretleme yönetmeliğe göre yapılmaz.

A. I B. II C. III D. IV E.V


4. Aşağıdakilerden hangileri taşındığında, taşıma ünitesi B kategori tünelden geçebilir?

I. UN 0335 (6000 kg toplam net patlayıcı kütlesini temsil eden)

II. UN 0133 ( 1500 kg toplam net patlayıcı kütlesini temsil eden)

III. UN 0301

IV. UN 2555

V. UN 1264

A. I, III ve V B. II, III ve V C. I, II ve V D. III, IV ve V E. I, III ve IV


5. Aşağıdakilerden hangileri ADR kapsamında uygulanabilir?

I.UN 0221 ve UN 0220 birlikte ambalajlanır

II.UN 3224 TIP C bir kendiliğinden tepkimeye giren madde OP6 ambalajlama yöntemi ile taşınır

III.İZOPROPİLKÜMİL HİDROPEROKSİT taşınan bir ambalajda Sınıf 5.2 ve Sınıf 8 etiketleri bulunmalıdır.

IV.UN 1005 taşınan bir silindirde bakır valf kullanılmamalıdır.

a-) II, III b-) I, IV c-) Hepsi d-) II, III, IV e-) III, IV
 

Ekli dosyalar

Üst