Tmgd Deneme Sınavı, Soru Bankası 19

Tüisag TMGD

Administrator
Yönetici
TMGD Deneme Sınavı, Soru Bankası 19
Arkadaşlar, cevaplarınızı lütfen mesaj olarak gönderin.

1. ADR Hangi bölümde sınırlı miktarlarda ambalajlanmış ürünler ile ilgili yapılması gereken işaretlendirmeler açıklanmıştır.

2. Parlama noktası ne anlama gelmektedir?

3. Sınıf 2 gazlarda A harfi ne anlama gelmektedir?

4. Aşındırıcı maddelerin sınıflandırılmasında aşağıdaki kriterlerin hangisi önem arz eder?
A.Deriye Etki
B.Cama etki
C.Kauçuk maddesine etki
D.Ahşap maddesine etki
E.Viskozite
F.Parlama noktası

5. UN 1295 Triklorsilan maddesi Sınıf 4.3 içerisinde yer almaktadır. Maddenin taşınması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A.ADR Bölüm 1.1.3.6’ya göre söz konusu maddeden muaf olarak 20kg’a kadar muaf olarak taşınabilir
B.Triklorsilan maddesi ADR Bölüm 1.1.3.6 tablosunda yer almamaktadır. Dolayısıyla söz konusu madde muaf olarak taşınamaz.
C.Triklorsilan maddesi ADR Bölüm 1.1.3.6 tablosunda yer almamaktadır. Dolayısıyla karayollarında taşınması yasaklanmıştır.
D.Triklorsilan maddesi ADR Bölüm 1.1.3.6’ maddesine göre taşıma kategorisi 0 olarak sınıflandırılmıştır.
 

Ekli dosyalar

Üst