Tmgd Deneme Sınavı, Soru Bankası 11

Tüisag TMGD

Administrator
Yönetici
TMGD Deneme Sınavı, Soru Bankası 11
Arkadaşlar, cevaplarınızı lütfen mesaj olarak gönderin.

1-Bir araca 20 ton UN 1614 yüklenecektir. Bu aracın “araç uygunluk belgesi”
olmalımıdır?(referans yazın)

2-Bir araçta 25 palet “ matches, wax ‘vesta’” taşınacaktır. Her palette 10 paket, her paketin
içinde de 8 adet 6 kg.lık iç ambalaj bulunmaktadır.
İşletme sahibi bu taşıma ile ilgili olarak yazılı talimat hazırlamanızı ve taşıma evrakı ile birlikte
taşımacıya gönderilmesini istemektedir. Bu talimatta özellikle hangi bilgi yer almalıdır?

3-İkinci soru ile ilgili olarak, araç nasıl işaretlenmeli ve araçta hangi kişisel korunma teçhizatı
bulundurulmalıdır?

4-İşletmeniz atık tanklar içinde atık yanıcı sıvı madde toplamaktadır. Şoföre orta derece
tehlikeli yanıcı sıvı maddeler boşaltılırken ………….bar basıncı geçmemesi gerektiğini
söylüyorsunuz. Boşluğu doldurunuz.

5-Potasyum hidroksit çözeltisi içeren 450 litreden büyük hacme sahip bir IBC (OHK) nin
üzerinde tehlike etiketlerinden hariç hangi işaretleme bulunması gerekmektedir? Söz konusu
işaretlemenin IBC nin neresinde bulunması gerekmektedir? Cevaplarken ADR nin ilgili
bölümünü belirtiniz.
 

Ekli dosyalar

Fırat Köse

Yeni Üye
4-İşletmeniz atık tanklar içinde atık yanıcı sıvı madde toplamaktadır. Şoföre orta derece
tehlikeli yanıcı sıvı maddeler boşaltılırken ………….bar basıncı geçmemesi gerektiğini
söylüyorsunuz. Boşluğu doldurunuz.
4.5 vakumla çalışan atık tankların kullanımı. 4.5.2.3 Parlama noktası 23 C nin altında bulunan alevlenir sıvıların hava basıncı kullanılarak boşaltılması sırasında, izin verilen en yüksek basınç 100 kPa (1 bar) dır.
 
Üst