Tmgd Deneme Sınavı, Soru Bankası 1

Tüisag TMGD

Administrator
Yönetici
SORU 1) sınıf 1 maddelerinin uyumluluk grupları hakkında hangisi/hangileri doğrudur?

I-sınıflandırma kodunun önemli bir parçasıdır
II-Benzeri tehlikeli kullanım özelliklerine sahip malzeme gruplarıdır
III-Taşıma sırasında , tehlikeli madde ve patlayıcı maddelerin karşılıklı etkileşimini önlemek amacıyla uygulanmaktadır.
IV-Sadece kombine taşımacılıkta uygulanmaktadır.
V-Aynı ismi- Ör. El bombası- olan patlayıcı madde gruplarıdır.

A)II-III
B)I-II-III
C)Yalnız III
D)I-IV-V
E)I-II-IV

SORU 2) sınıf 1 maddelerinin sınıflandırılması için temel kriterler nelerdir?

I-Sürtünmeye karşı duyarlılık
II-Suda çözünebilirlik
III-Darbeye karşı duyarlılık
IV-Maddenin hali ve ticari şekli
V-Isınmaya karşı dayanıklılık

A)II-III-IV B)I-III C)I-III-IV D)I-III-V E)Hepsi

SORU 3) Havai fişeklerin , 4G ambalajlama kodlu kutulara paketlenmiş UN 0336 olarak sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisi/hangilerine göre yapılır?

I-İlgili makam tarafından , havai fişeklerin varsayılan sınıflandırma tablosuna göre;
II-Sadece test ve kriterler el kitabının seri 6 tetkikleri bazında;
III-Test ve kriterler el kitabının seri 6 tetkik sonuçları olmadan, sadece ilgili makamın izni doğrultusunda;
IV-Test ve kriterler el kitabının seri 6 tetkik sonuçları olmadan, danışman tarafından;
V- Test ve kriterler el kitabının seri 6 tetkik sonuçları bazında veya havai fişeklerin varsayılan sınıflandırma tablosuna uygun olarak ilgili makamın izni doğrultusunda;

A)Yalnız IV
B)I-III-IV
C)II-V
D)I-II-V
E) I-III-IV

SORU 4) Sınıf 2 maddeleri aşağıdakilerden hangilerini kapsamaktadır?

I-Gaz kartuşları
II-boğucu,yanıcı,yükseltgen,zehirli ve aşındırıcı gazlar
III-gazlar ve gazlarla doldurulmuş emtialar,Ör.çakmaklar
IV-Taşımaya uygun olan ve olmayan gazlar
V- fiziksel haline göre kalemlere ayrılmış gazlar

A)III-V
B)I-III-IV
C)Yalnız III
D)I-II-IV
E)Hepsi

SORU 5) TOC grubuna sınıflandırılmış gaz için hangisi/hangileri doğrudur?

I-Sivil savunma antrenmanlarında kullanılan zehirli gazdır.
II-LC50 değerine göre özellikleri belirtilen gazdır.
III-Sadece güçlendirilmiş cam ampullerde ambalajlanan gazdır
IV-Zehirleyici, kimyasal olarak saf gazdır.
V- Zehirleyici,yükseltgen ve aşındırıcı gazdır.

A)II-V
B)III-IV
C)Yalnız V
D)II-IV
E)Hepsi

SORU 6) Aerosoller için hangisi/hangileri doğrudur?

I-Kütlesel alevlenir bileşenlerin %50 sini ihtiva ettiklerinde F grubuna ait oldukları anlamına gelir.
II-Sınıf 2 ‘deki madde grubunun ismidir.
III-Kriterlerine göre FTO grubuna atanabilir
IV-İhtiva ettikleri madde , aşındırıcı etkisi ile ilgili olarak AG I kriterlerine uygun aerosol ise taşımaya müsaade edilmez.
V- Çözünmüş gaz içeren kaplardır.

A)Yalnız II
B)I-II-IV
C)II-IV
D)I-III
E) IV-V

SORU 7) Sınıf 3 maddeleri için hangisi/hangileri doğrudur?

I-Bazen zehirleyici özelliklere sahiptir.
II-Sadece , kimyasal olarak temiz maddelerdir.
III-Fiziksel haline göre sınıflandırılmaktadır.
IV-Bazen aşındırıcı özelliklere sahiptir
V- Parlama noktasına göre sınıflandırılmaktadır.

A)I-II-III
B)I-III-IV
C)Hepsi
D)Yalnız III
E)I-III-IV-V

SORU 8) Sınıf 3 baskın tehlike yoğunluğu hangileriyle tespit edilmektedir?

I-Maddenin kaynama sıcaklığı
II-Ambalajlama grupları vasıtasıyla
III-Maddenin paketlenmiş olduğu ambalajın üzerindeki uygun işaretlemeye dayanılarak
IV-LD50 dozunun büyüklüğüne göre
V- İlgili uygun kriterler bazında

A)I-II
B)I-III-IV
C)I-II-V
D)Yalnız III
E) Hepsi

SORU 9) Sınıf 3 ‘te sınıflandırılmış olması gerekenler hangileridir?

I-Pestisit olarak kullanılan ve parlama noktası 23 C ‘den düşük olan sıvı,alevlenir,zehirli maddeler
II- Pestisit olarak kullanılan ve parlama noktası 23 C ‘den düşük olmayan sıvı, az zehirli maddeler
III-Parlama noktası 23 C’den düşük olan ve AG I solunum zehirliliği özelliğini taşıyan sıvı maddeler
IV- Parlama noktasından daha yüksek sıcaklıkta taşınan ve parlama noktası 35 C’den yüksek olan maddeler
V- Parlama noktasından daha düşük sıcaklıkta taşınan ve parlama noktası 35 C’den yüksek olan maddeler

A)II-IV
B)I-IV
C) I-II-III
D)Yalnız III
E)I-II-V

SORU 10) Sınıf 4.1 maddelerinin oluşturdukları tehlikeler, hangi kriterlere göre değerlendirilmektedir?
I-Sınıf 1,4.1,6.1, 8 için uygun kriterlere göre
II-Taşıma sırasında kontrollü sıcaklık uygulanması gerekliliği
III-Tüm maddeler için 3 basamaklı sıralamayla
IV-4 ana gruba ayrılma temeline dayanır
V- Her zaman ambalajlama grubu yardımıyla

A)II-IV
B)I-II-IV
C)I-II-V
D)Yalnız IV
E)IV-V

CEVAP 1) B----2.2.1.1.6
CEVAP 2) D şıkkı ---2.2.1.1.1
CEVAP 3) E şıkkı---2.2.1.1.7.1 / 2.2.1.1.7.2
CEVAP 4) E şıkkı ---2.2.2.1
CEVAP 5) A şıkkı –2.2.2.1.3
CEVAP 6) E şıkkı –2.2.2.1.6
CEVAP 7) E şıkkı ---2.2.3.1
CEVAP 8) C şıkkı –--2.2.3.1.3
CEVAP 9) B şıkkı –--2.2.3.1.1
CEVAP 10) C şıkkı---2.2.41.1

Sorular ve cevaplar hakkında yorum yapmayı unutmayın.
 
SORU 1) sınıf 1 maddelerinin uyumluluk grupları hakkında hangisi/hangileri doğrudur?

I-sınıflandırma kodunun önemli bir parçasıdır
II-Benzeri tehlikeli kullanım özelliklerine sahip malzeme gruplarıdır
III-Taşıma sırasında , tehlikeli madde ve patlayıcı maddelerin karşılıklı etkileşimini önlemek amacıyla uygulanmaktadır.
IV-Sadece kombine taşımacılıkta uygulanmaktadır.
V-Aynı ismi- Ör. El bombası- olan patlayıcı madde gruplarıdır.

A)II-III
B)I-II-III
C)Yalnız III
D)I-IV-V
E)I-II-IV

SORU 2) sınıf 1 maddelerinin sınıflandırılması için temel kriterler nelerdir?

I-Sürtünmeye karşı duyarlılık
II-Suda çözünebilirlik
III-Darbeye karşı duyarlılık
IV-Maddenin hali ve ticari şekli
V-Isınmaya karşı dayanıklılık

A)II-III-IV B)I-III C)I-III-IV D)I-III-V E)Hepsi

SORU 3) Havai fişeklerin , 4G ambalajlama kodlu kutulara paketlenmiş UN 0336 olarak sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisi/hangilerine göre yapılır?

I-İlgili makam tarafından , havai fişeklerin varsayılan sınıflandırma tablosuna göre;
II-Sadece test ve kriterler el kitabının seri 6 tetkikleri bazında;
III-Test ve kriterler el kitabının seri 6 tetkik sonuçları olmadan, sadece ilgili makamın izni doğrultusunda;
IV-Test ve kriterler el kitabının seri 6 tetkik sonuçları olmadan, danışman tarafından;
V- Test ve kriterler el kitabının seri 6 tetkik sonuçları bazında veya havai fişeklerin varsayılan sınıflandırma tablosuna uygun olarak ilgili makamın izni doğrultusunda;

A)Yalnız IV
B)I-III-IV
C)II-V
D)I-II-V
E) I-III-IV

SORU 4) Sınıf 2 maddeleri aşağıdakilerden hangilerini kapsamaktadır?

I-Gaz kartuşları
II-boğucu,yanıcı,yükseltgen,zehirli ve aşındırıcı gazlar
III-gazlar ve gazlarla doldurulmuş emtialar,Ör.çakmaklar
IV-Taşımaya uygun olan ve olmayan gazlar
V- fiziksel haline göre kalemlere ayrılmış gazlar

A)III-V
B)I-III-IV
C)Yalnız III
D)I-II-IV
E)Hepsi

SORU 5) TOC grubuna sınıflandırılmış gaz için hangisi/hangileri doğrudur?

I-Sivil savunma antrenmanlarında kullanılan zehirli gazdır.
II-LC50 değerine göre özellikleri belirtilen gazdır.
III-Sadece güçlendirilmiş cam ampullerde ambalajlanan gazdır
IV-Zehirleyici, kimyasal olarak saf gazdır.
V- Zehirleyici,yükseltgen ve aşındırıcı gazdır.

A)II-V
B)III-IV
C)Yalnız V
D)II-IV
E)Hepsi

SORU 6) Aerosoller için hangisi/hangileri doğrudur?

I-Kütlesel alevlenir bileşenlerin %50 sini ihtiva ettiklerinde F grubuna ait oldukları anlamına gelir.
II-Sınıf 2 ‘deki madde grubunun ismidir.
III-Kriterlerine göre FTO grubuna atanabilir
IV-İhtiva ettikleri madde , aşındırıcı etkisi ile ilgili olarak AG I kriterlerine uygun aerosol ise taşımaya müsaade edilmez.
V- Çözünmüş gaz içeren kaplardır.

A)Yalnız II
B)I-II-IV
C)II-IV
D)I-III
E) IV-V

SORU 7) Sınıf 3 maddeleri için hangisi/hangileri doğrudur?

I-Bazen zehirleyici özelliklere sahiptir.
II-Sadece , kimyasal olarak temiz maddelerdir.
III-Fiziksel haline göre sınıflandırılmaktadır.
IV-Bazen aşındırıcı özelliklere sahiptir
V- Parlama noktasına göre sınıflandırılmaktadır.

A)I-II-III
B)I-III-IV
C)Hepsi
D)Yalnız III
E)I-III-IV-V

SORU 8) Sınıf 3 baskın tehlike yoğunluğu hangileriyle tespit edilmektedir?

I-Maddenin kaynama sıcaklığı
II-Ambalajlama grupları vasıtasıyla
III-Maddenin paketlenmiş olduğu ambalajın üzerindeki uygun işaretlemeye dayanılarak
IV-LD50 dozunun büyüklüğüne göre
V- İlgili uygun kriterler bazında

A)I-II
B)I-III-IV
C)I-II-V
D)Yalnız III
E) Hepsi

SORU 9) Sınıf 3 ‘te sınıflandırılmış olması gerekenler hangileridir?

I-Pestisit olarak kullanılan ve parlama noktası 23 C ‘den düşük olan sıvı,alevlenir,zehirli maddeler
II- Pestisit olarak kullanılan ve parlama noktası 23 C ‘den düşük olmayan sıvı, az zehirli maddeler
III-Parlama noktası 23 C’den düşük olan ve AG I solunum zehirliliği özelliğini taşıyan sıvı maddeler
IV- Parlama noktasından daha yüksek sıcaklıkta taşınan ve parlama noktası 35 C’den yüksek olan maddeler
V- Parlama noktasından daha düşük sıcaklıkta taşınan ve parlama noktası 35 C’den yüksek olan maddeler

A)II-IV
B)I-IV
C) I-II-III
D)Yalnız III
E)I-II-V

SORU 10) Sınıf 4.1 maddelerinin oluşturdukları tehlikeler, hangi kriterlere göre değerlendirilmektedir?
I-Sınıf 1,4.1,6.1, 8 için uygun kriterlere göre
II-Taşıma sırasında kontrollü sıcaklık uygulanması gerekliliği
III-Tüm maddeler için 3 basamaklı sıralamayla
IV-4 ana gruba ayrılma temeline dayanır
V- Her zaman ambalajlama grubu yardımıyla

A)II-IV
B)I-II-IV
C)I-II-V
D)Yalnız IV
E)IV-V

CEVAP 1) B----2.2.1.1.6
CEVAP 2) D şıkkı ---2.2.1.1.1
CEVAP 3) E şıkkı---2.2.1.1.7.1 / 2.2.1.1.7.2
CEVAP 4) E şıkkı ---2.2.2.1
CEVAP 5) A şıkkı –2.2.2.1.3
CEVAP 6) E şıkkı –2.2.2.1.6
CEVAP 7) E şıkkı ---2.2.3.1
CEVAP 8) C şıkkı –--2.2.3.1.3
CEVAP 9) B şıkkı –--2.2.3.1.1
CEVAP 10) C şıkkı---2.2.41.1

Sorular ve cevaplar hakkında yorum yapmayı unutmayın.
 

yarenim

TMGD Çalışma Ekibi
Yönetici
SORU 1) sınıf 1 maddelerinin uyumluluk grupları hakkında hangisi/hangileri doğrudur?

I-sınıflandırma kodunun önemli bir parçasıdır
II-Benzeri tehlikeli kullanım özelliklerine sahip malzeme gruplarıdır
III-Taşıma sırasında , tehlikeli madde ve patlayıcı maddelerin karşılıklı etkileşimini önlemek amacıyla uygulanmaktadır.
IV-Sadece kombine taşımacılıkta uygulanmaktadır.
V-Aynı ismi- Ör. El bombası- olan patlayıcı madde gruplarıdır.

A)II-III
B)I-II-III
C)Yalnız III
D)I-IV-V
E)I-II-IV

SORU 2) sınıf 1 maddelerinin sınıflandırılması için temel kriterler nelerdir?

I-Sürtünmeye karşı duyarlılık
II-Suda çözünebilirlik
III-Darbeye karşı duyarlılık
IV-Maddenin hali ve ticari şekli
V-Isınmaya karşı dayanıklılık

A)II-III-IV B)I-III C)I-III-IV D)I-III-V E)Hepsi

SORU 3) Havai fişeklerin , 4G ambalajlama kodlu kutulara paketlenmiş UN 0336 olarak sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisi/hangilerine göre yapılır?

I-İlgili makam tarafından , havai fişeklerin varsayılan sınıflandırma tablosuna göre;
II-Sadece test ve kriterler el kitabının seri 6 tetkikleri bazında;
III-Test ve kriterler el kitabının seri 6 tetkik sonuçları olmadan, sadece ilgili makamın izni doğrultusunda;
IV-Test ve kriterler el kitabının seri 6 tetkik sonuçları olmadan, danışman tarafından;
V- Test ve kriterler el kitabının seri 6 tetkik sonuçları bazında veya havai fişeklerin varsayılan sınıflandırma tablosuna uygun olarak ilgili makamın izni doğrultusunda;

A)Yalnız IV
B)I-III-IV
C)II-V
D)I-II-V
E) I-III-IV

SORU 4) Sınıf 2 maddeleri aşağıdakilerden hangilerini kapsamaktadır?

I-Gaz kartuşları
II-boğucu,yanıcı,yükseltgen,zehirli ve aşındırıcı gazlar
III-gazlar ve gazlarla doldurulmuş emtialar,Ör.çakmaklar
IV-Taşımaya uygun olan ve olmayan gazlar
V- fiziksel haline göre kalemlere ayrılmış gazlar

A)III-V
B)I-III-IV
C)Yalnız III
D)I-II-IV
E)Hepsi

SORU 5) TOC grubuna sınıflandırılmış gaz için hangisi/hangileri doğrudur?

I-Sivil savunma antrenmanlarında kullanılan zehirli gazdır.
II-LC50 değerine göre özellikleri belirtilen gazdır.
III-Sadece güçlendirilmiş cam ampullerde ambalajlanan gazdır
IV-Zehirleyici, kimyasal olarak saf gazdır.
V- Zehirleyici,yükseltgen ve aşındırıcı gazdır.

A)II-V
B)III-IV
C)Yalnız V
D)II-IV
E)Hepsi

SORU 6) Aerosoller için hangisi/hangileri doğrudur?

I-Kütlesel alevlenir bileşenlerin %50 sini ihtiva ettiklerinde F grubuna ait oldukları anlamına gelir.
II-Sınıf 2 ‘deki madde grubunun ismidir.
III-Kriterlerine göre FTO grubuna atanabilir
IV-İhtiva ettikleri madde , aşındırıcı etkisi ile ilgili olarak AG I kriterlerine uygun aerosol ise taşımaya müsaade edilmez.
V- Çözünmüş gaz içeren kaplardır.

A)Yalnız II
B)I-II-IV
C)II-IV
D)I-III
E) IV-V

SORU 7) Sınıf 3 maddeleri için hangisi/hangileri doğrudur?

I-Bazen zehirleyici özelliklere sahiptir.
II-Sadece , kimyasal olarak temiz maddelerdir.
III-Fiziksel haline göre sınıflandırılmaktadır.
IV-Bazen aşındırıcı özelliklere sahiptir
V- Parlama noktasına göre sınıflandırılmaktadır.

A)I-II-III
B)I-III-IV
C)Hepsi
D)Yalnız III
E)I-III-IV-V

SORU 8) Sınıf 3 baskın tehlike yoğunluğu hangileriyle tespit edilmektedir?

I-Maddenin kaynama sıcaklığı
II-Ambalajlama grupları vasıtasıyla
III-Maddenin paketlenmiş olduğu ambalajın üzerindeki uygun işaretlemeye dayanılarak
IV-LD50 dozunun büyüklüğüne göre
V- İlgili uygun kriterler bazında

A)I-II
B)I-III-IV
C)I-II-V
D)Yalnız III
E) Hepsi

SORU 9) Sınıf 3 ‘te sınıflandırılmış olması gerekenler hangileridir?

I-Pestisit olarak kullanılan ve parlama noktası 23 C ‘den düşük olan sıvı,alevlenir,zehirli maddeler
II- Pestisit olarak kullanılan ve parlama noktası 23 C ‘den düşük olmayan sıvı, az zehirli maddeler
III-Parlama noktası 23 C’den düşük olan ve AG I solunum zehirliliği özelliğini taşıyan sıvı maddeler
IV- Parlama noktasından daha yüksek sıcaklıkta taşınan ve parlama noktası 35 C’den yüksek olan maddeler
V- Parlama noktasından daha düşük sıcaklıkta taşınan ve parlama noktası 35 C’den yüksek olan maddeler

A)II-IV
B)I-IV
C) I-II-III
D)Yalnız III
E)I-II-V

SORU 10) Sınıf 4.1 maddelerinin oluşturdukları tehlikeler, hangi kriterlere göre değerlendirilmektedir?
I-Sınıf 1,4.1,6.1, 8 için uygun kriterlere göre
II-Taşıma sırasında kontrollü sıcaklık uygulanması gerekliliği
III-Tüm maddeler için 3 basamaklı sıralamayla
IV-4 ana gruba ayrılma temeline dayanır
V- Her zaman ambalajlama grubu yardımıyla

A)II-IV
B)I-II-IV
C)I-II-V
D)Yalnız IV
E)IV-V

CEVAP 1) B----2.2.1.1.6
CEVAP 2) D şıkkı ---2.2.1.1.1
CEVAP 3) E şıkkı---2.2.1.1.7.1 / 2.2.1.1.7.2
CEVAP 4) E şıkkı ---2.2.2.1
CEVAP 5) A şıkkı –2.2.2.1.3
CEVAP 6) E şıkkı –2.2.2.1.6
CEVAP 7) E şıkkı ---2.2.3.1
CEVAP 8) C şıkkı –--2.2.3.1.3
CEVAP 9) B şıkkı –--2.2.3.1.1
CEVAP 10) C şıkkı---2.2.41.1

Sorular ve cevaplar hakkında yorum yapmayı unutmayın.
uyumluluk grubunu tam anlayamadım sanırım, karıştırıyorum. Tam olarak nereyi okumam gerek?
 
Üst