Tmgd Çalıştırma Ve Adr

Burcu ALTIN

Yeni Üye
Merhaba Değerli Arkadaşlar;
25 Nisan 2015 sınavın da TMGD olmaya hak kazandım. Bir çoğumuz gibi ben de bu konuda iş tecrübesine sahip değilim. Sizlere sormak istediğim, bir takvim yılı içerisinde 50 tondan fazla tehlikeli maddeyi sadece üretim prosesinde kullanan (her hangi bir taşımacılık faaliyetinde yer almayan sadece tehlikeli maddeyi alıcı konumunda olan) işletmeler TMGD çalıştırma zorunluluğu var mıdır ve ADR' ye tabi midir ? Kullanılan tehlikeli maddeler: Kostik, asetik asit, mazot, LNG, metil alkol vb.
Teşekkürler.
 

özge özel

Yeni Üye
Merhaba Değerli Arkadaşlar;
25 Nisan 2015 sınavın da TMGD olmaya hak kazandım. Bir çoğumuz gibi ben de bu konuda iş tecrübesine sahip değilim. Sizlere sormak istediğim, bir takvim yılı içerisinde 50 tondan fazla tehlikeli maddeyi sadece üretim prosesinde kullanan (her hangi bir taşımacılık faaliyetinde yer almayan sadece tehlikeli maddeyi alıcı konumunda olan) işletmeler TMGD çalıştırma zorunluluğu var mıdır ve ADR' ye tabi midir ? Kullanılan tehlikeli maddeler: Kostik, asetik asit, mazot, LNG, metil alkol vb.
Teşekkürler.
Merhabalar.
Bunu ben de merak ediyorum. Yönetmelikte
Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ,

a) Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araçtaşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerini, kapsar demekte.
 

trapezuslu mrt

TMGD Çalışma Ekibi
Yönetici
Yönetmeliğe göre "evet, zorunlu" ama bizde işler denetlemeye bakar maalesef. Eğer ceza varsa uygularız, yoksa kırmızı ışığın yeşilden bir farkı yoktur:)
 

İLKAY BALBAŞI

Yeni Üye
Arkadaşlar,
Benim anladığım kadarıyla TMGD zorunluluğu, karayollarında tehlikeli madde taşımacılığı yapan firmalarla ilgili bir zorunluluk. Bu konuyu ben de eğitim sırasında eğitmenle tartışmıştım. Sizin de belirttiğiniz gibi mevzuatta "bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler" kapsama alınmış ama cümlenin başında da bu işletmeler "Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan" olarak tanımlanmış. Yani bu malzemeler işletmeye gelene kadar zaten mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi gerekiyor. Nihai kullanıcı bunu sadece depoluyor ve kendi proseslerinde kullanıyorsa, yani herhangi bir taşıma işlemi yapmıyorsa TMGD çalıştırma zorunluluğu yoktur diye düşünüyorum.
 

SEDEN AZIER

Yeni Üye
TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) Karayolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığını, tehlikeli maddeleri gönderenleri ve bu maddelerin alıcılarını, tehlikeli maddeleri dolduran, yükleyen, boşaltan ve paketleyenleri, maksada uygun teknik özelliklere sahip her türlü taşıt ile taşıma yapan taşımacıları, tehlikeli madde yüklü her türlü taşıtı kullanan sürücü ve operatörleri, işletmecileri ve bu faaliyetlerde kullanılan her türlü taşıt, araç, gereç, paket ve benzerlerini,

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin, ADR Bölüm 1.8.3’te yer alan hükümlere göre tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur. Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi, sınavı, yetkilendirilmesi, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili hususlar Bakanlıkça belirlenir.
 

yarenim

TMGD Çalışma Ekibi
Yönetici
siz alıcısınız bu yönetmeliğe göre kapsam dışısınızdır fakattt gelen ürün ayıplı çıktı o zaman gönderecksiniz bu durumda gönderici konumunda olacaksınız.O yüzden kapsam dahilindesiniz demektir.
 

Tuğba Kondoz

Yeni Üye
TMFB belgesi almayan veya haberi olmayan bir sürü işletme var bunlara bu zorunluluk nasıl açıklanacak? Bu Bilgilendirmeyi mali müşavirler mi yapıyor nasıl olacak?

Çalıştığım bir sürü tabakhane var bu fabrikalara kimyasal girişi oluyor orda TMGD ne yapacak,yani gelen malın paketi vs uygun değilse geri mi gönderecek?

İnsanların kafasında bir sürü soru var Bakanlık konuyla ilgili isteyenlere uygulamaya yönelik bilgilendirme yapmalıdır.
 
Üst