Tehlikeli Maddelerin Taşınması, Depolanması Ve Kontrolü Talimatı

Tüisag TMGD

Administrator
Yönetici
TEHLİKELİ MADDELERİN TAŞINMASI, DEPOLANMASI VE KONTROLÜ TALİMATI

1. AMAÇ:
Tehlikeli maddeleri taşırken ve depolarken oluşabilecek kazaları önleyerek
hastalara, çalışanlara ve çevreye verebileceği zararları önlemek, atıkların insan sağlığı ve
çevreye yönelik zararlı etkisini en aza düşürecek şekilde atık yönetimini ve atıkların
kaynağında en aza indirilmesi sağlamak.

2. KAPSAM: Tehlikeli maddelerin kullanıldığı tüm birimlerde çalışanlar ve kimyasal madde
taşıyan personelleri kapsar

3. SORUMLULAR:
Laboratuvar ve radyoloji birimi çalışanları,doktorlar, sağlık teknisyenleri,hemşireler, tüm
taşıma görevlileri, eczane çalışanları çamaşırhane çalışanları, teknik atölye çalışanları

4. UYGULAMA
Tehlikeli atık: Zararlı madde içermesi veya kimyasal reaksiyon ortaya çıkarması nedeniyle
katı atık ile birlikte bertaraf edilemeyen atıktır.

Tehlikeli Maddelerin Taşınması:
 • Taşıma görevlisi tehlikeli maddenin riskleri hakkında bilgilendirilmelidir.
 • Taşıma görevlisi tehlikeli maddenin risklerine göre kişisel koruyucu ekipman (KKE) giymelidir.
 • Hastanede her tehlikeli madde çalışanı, kendi kimyasalını uygun şekilde saklamalı ve/ya taşımalıdır.
 • Taşınırken aşırı yüklemeden kaçınmalı azar azar taşınmalıdır.
 • Farklı gruplar bir arada taşınmamalıdır. Bu maddeler inorganik, oksitleyici, indirgeyici, asit, baz ve parlayıcılar olarak ayrı ayrı taşınmalı ve saklanmalıdır.
 • Tehlikeli maddeler asansör ile taşınırken asansöre başka kişilerin binmesine izin verilmemelidir.
 • Çalışma masalarının üzerine asla koymayınız.
 • Tehlikeli maddeler kucakta, elde değil; tekerlekli ve kenarları destekli yük taşıma arabaları ile taşınmalıdır.
 • Cam şişe ve jarları kırılmaktan korumak amacıyla etrafına destek olarak mukavva v.b. kullanılmalıdır. Kimyasal madde içeren şişeler hiçbir şekilde boyun kısımlarından tutularak taşınmamalıdır
 • Gaz tüplerini kapatın.
 • Tehlikeli maddeler hastaneye gelen yük arabalarından depoya taşınırken hastanenin arka bahçesinden (hasta ve çalışanların olmadığı veya en az olduğu bölümden depolara taşınmalıdır.
...
..
.
Devamını mesajın ekindeki dosyadan indirebilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

Üst