Konu Özeti Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taş. Hak. Yönetmelikte Değişiklik Yap. Dair Yönetmelik (02.04.2015)

Tüisag TMGD

Administrator
Yönetici
YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının (a) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 2006-2014 model taşıtlar 30/6/2015 tarihine kadar,”

“a) 2006-2014 model taşıtlar için 31/12/2015 tarihine kadar,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.


Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi 24/10/2013
Sayısı 28801


Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi 27/8/2014
Sayısı 29101
 

Ekli dosyalar

Üst