Bilgi Tehlikeli Maddeleri Karayolu İle Taşınması Hakkında Bilgilendirme

Tüisag TMGD

Administrator
Yönetici
Tehlikeli Maddeleri Karayolu ile Taşınması Hakkında Bilgilendirme

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında; bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.

Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, R1, R2 yetki belgesine sahip olup, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında sadece taşımacılık faaliyetinde bulunanların, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi’ni alma zorunlulukları yoktur.

İşletmelerin Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesini alma zorunlulukları, 31 Aralık 2014 tarihine kadar süre verilmiştir.
  • Tehlikeli madde güvenlik danışmanı bulundurma zorunluluğu;
a)Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerini,

b) Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeleri, kapsar.

Perakende satış yapan akaryakıt, LPG, CNG ve LNG istasyon işletmeleri ile LPG, CNG tüp satışı yapan işletmelerin; TMGD istihdam etmek veya TMGD hizmet alma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmayacaktır.

Liman tesisleri ile hava yolu kargo terminallerinde tehlikeli maddeleri; gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanı bulundurma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmayacaktır.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre K1, K2, C1, C2, L1, L2, R1, R2 Yetki belgesine sahip olup, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren taşımacıların TMGD bulundurma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmayacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında, TMGD istihdam etmek veya TMGD’den hizmet alma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmayacaktır.

Diğer iş yerlerinde ise 30/06/2015 tarihine kadar aranmayacaktır.
  • Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ancak ADR anlaşması çerçevesinde sertifikalandırılmamış mevcut ambalajların 31/12/2014 tarihine kadar yurt içi taşımacılıkta kullanılmasına izin verilmiştir.
  • Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan taşıtlardan, trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi bulunmayan taşıt sahipleri;
a) 2006-2013 model taşıtlar için 31/12/2015 tarihine kadar,

b) 1996-2005 model taşıtlar için 31/12/2016 tarihine kadar,

c) 1986-1995 model taşıtlar için 31/12/2017 tarihine kadar,

ç) 1985 model ve öncesi taşıtlar için 31/12/2018 tarihine kadar,

Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluştan Taşıt Uygunluk Belgesi’ni almak zorundadırlar.

Ayrıca; taşıta Taşıt Uygunluk Belgesi veya Taşıt Durum Tespit Belgesi;

a) 2006-2013 model taşıtlar 30/6/2015 tarihine kadar,

b) 2000-2005 model taşıtlar 1/7/2015-31/12/2015 tarihleri arasında,

c) 1996-1999 model taşıtlar 1/1/2016-30/6/2016 tarihleri arasında,

ç) 1990-1995 model taşıtlar 1/7/2016-31/12/2016 tarihleri arasında,

d) 1986-1989 model taşıtlar 1/1/2017-30/6/2017 tarihleri arasında,

e) 1985 model ve öncesi taşıtlar 1/7/2017-30/6/2018 tarihleri arasında,

Düzenlenir.
 

Ekli dosyalar

Üst