Tehlikeli Madde Yönetimi Talimatı

Tüisag TMGD

Administrator
Yönetici
Tehlikeli Madde Yönetimi Talimatı

1. AMAÇ
İstanbul Tıp Fakültesi hastanesinde kullanılan tehlikeli ve kimyasal maddeleri kontrol altına almak, tehlikeli ve kimyasal maddelerin kullanımından doğabilecek zararları en aza indirmek için kurallar belirlemektir.

2. KAPSAM
İstanbul Tıp Fakültesinin tüm bölümlerinde kullanılan tehlikeli maddeleri kapsar.

3. SORUMLULAR
Önlemlerin tanımlanmasından ve kontrolünden Tesis Güvenliği Komitesi, uygulanmasından tüm çalışanlar sorumludur.

4. TANIMLAR
Tehlikeli maddeler: 14.03.2005 tarihli ve 25755 sayılı yönetmeliğe göre patlayıcı, oksitleyici, tutuşabilen, tahriş edici, zararlı, toksik, kanserojen, korozif, enfekte, teratojen, mutajen, çevresel olarak tehlikeli olabilen maddeler olarak sınıflanmakta ve bunların atıkları da tehlikeli atık olarak kabul edilmektedir.
Geçimsiz kimyasal maddeler: Birbiriyle reaksiyona girerek yangına veya şiddetli patlamalara yol açan ya da toksik ürünler oluşturan tehlikeli ve kimyasal maddelerdir.
ÜGBF: Ürün Güvenlik Bilgi Formu
İTF: İstanbul Tıp Fakültesi

5. UYGULAMALAR
5.1. Genel İlkeler:
5.1.1. Tehlikeli maddelerin kuruma kabulü:
5.1.1.1. İhale yoluyla alınan tehlikeli maddelerin kuruma kabulü sırasında “Muayene Kabul İşlemleri Prosedürü/Talimatı” uygulanır.
5.1.1.2. Döner sermaye dışı alım yollarıyla (bağış, araştırma fonu, vb) temin edilen ürünlerin birime kabulü sırasında, ürünü teslim alan ilgili kişilerce “Tehlikeli Maddelerin Ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi Hakkında ...
...
..
.
Dosyanın tamamını mesajın ekinden indirebilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

ahmett toprak

Yeni Üye
Merhaba,

Bu talimatın içinde bulunan ve atıf yapılan diğer talimatlara nasıl ulaşabiliriz?
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üst