Tehlikeli Madde Yönetim Prosedürü

Tüisag TMGD

Administrator
Yönetici
1. AMAÇ: Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması, Depolanması, Kullanılması, Dökülmesi
ile Tehlikeli Maddelere Maruz Kalınması Durumunda yapılması Gerekenler ve Eğitimi İçin
Standart Bir Yöntem Belirlemektir.
2. KAPSAM: Hastanedeki tüm tehlikeli maddeleri kapsar.
3. KISALTMALAR:
4. TANIMLAR:
Tehlike madde etiketleri:
Kimyasal madde içeren kapların üzerinde içerdiği madde ve özelliklerinin yazılı olduğu yapıştırılmış kağıt. Karton kutular için basılmış da olabilir.
Koroziv madde: Dokuda görünür hasar veya geri dönüşsüz değişiklik yapan, pH<2.1 veya >12.5 olan madde.
İrritan madde: Dokuya geri dönüşebilir hasar veren madde.
Toksik madde: Solunumla, ağız ya da deri yoluyla alındığında ciddi biyolojik etkisi olan madde.
Kanserojen madde: Malign tümör oluşumuna yol açabilen madde.
Radyoaktif madde: Radyasyon yayan maddeler
Yanıcı madde: Alev alan madde
Patlayıcı madde: Ani kimyasal değişime giden reaktif, stabil olmayan madde,
...
..
.
Dosyanın tamamını mesajın ekinden indirebilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

Üst