Bilgi Tehlikeli Madde Taşımacılığı Şoförü (seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Tüisag TMGD

Administrator
Yönetici
TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI ŞOFÖRÜ (SEVİYE 3) ULUSAL MESLEK STANDARDI

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR


ACİL UYARI IŞIĞI: Cankurtaran dışında, yaralı ve acil hasta taşıyan ve geçiş üstünlüğüne sahip oldukları ayırım işaretleri ile belirlenmemiş olan araç şoförlerinin geçiş üstünlüğü hakkını kullanmaları için yakılan ışıkları,

ADR: Tehlikeli malların karayolu ile uluslararası taşımacılığına ilişkin Avrupa anlaşmasını,

BRANDA: Kamyonların üzerine örtülen su geçirmez kalın bezi,

DOLUM/BOŞALTIM ALANI: Tehlikeli maddenin türüne ve cinsine göre terminallerde, istasyonlarda dolum ve boşaltım işleminin yapıldığı alanı,

DOZİMETRE: Radyasyon kaynakları ile çalışan kişilerin maruz kaldığı radyasyon dozunun belirlenmesinde kullanılan aracı,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İKAZ LAMBASI: Yanıp sönerek çalışan seyyar lambayı,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KISA HUZMELİ FAR: Geceleri, yerleşim birimler dışında karayollarındaki karşılaşmalarda bir aracı takip ederken, bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar ve yerleşim birimleri içinde, gündüzleri ise görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda kullanılan ışık teçhizatını,

KİMYEVİ MADDE: Belirli bir homojen bileşimi olan ve mekanik yollarla ayrılamayan maddelerin genel adını,

KKD (KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KRİKO: Lastik değişimi ve arızi hallerde aracı kaldırmak için kullanılanaparatı,

MİLİSİEVERT: Radyasyon ölçüm birimini,

MOTOR KAPUTU: Motor ve aksamının içinde bulunduğu açılıp kapatılabilen kaporta aksamını,

MÜHÜR: Ürün dolum işleminden sonra vanaların ve kapakların açılmasını engellemek için üzerinde seri numaraları olan bağcığı,

NAVİGASYON: Araç içine monte edilen ve uydu verileri aracılığıyla aracın o anki konumunu, hızını vb. bilgileri bir dijital ekran üzerindeki haritada gösteren elektronik sistemi,

PARLAYICI MADDE: Genellikle düşük sıcaklıklarda bile (38 derecenin altında) yanabilen ve bu nedenle önemli ölçüde yangın tehlikesi taşıyan maddeleri,

PATLAYICI MADDE: Çevreye hasar verebilecek bir hızda, sıcaklıkta ve basınçta kimyasal tepkimeler sonucu gazlar oluşturabilen, katı veya sıvı maddeleri,

PERİYODİK BAKIM: İmalatçı firmanın belirlemiş olduğu sürelerde yapılan genel araç bakımını,

RADYOAKTİF MADDE: Atom çekirdeğinin parçalanmasıyla alfa, beta ve gama ışınını meydana getiren büyük atom ağırlığına sahip elementleri,

REFLEKTÖR: Kaza, arıza gibi durumlarda kullanılan araç işaretleme üçgenini,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

SPANZET (GERME KAYIŞI): Kamyon vb. araçlarda yükleri sabitlemek için kullanılan ekipmanı,

SRC5: Karayolu ile tehlikeli madde taşımacılığı yapan şoförlerin alması zorunlu belge türünü,

STATİK ELEKTRİK:Elektrik üretmeye müsait maddelerin sürtünmeleriyle ortaya çıkan durağan elektriği,

STEPNE: Yedek lastiği,

TAKOGRAF: Kamyon, çekici ve otobüs türü araçlarda şoförün çalışma ve dinlenme süreleriyle, aracın yaptığı hızı tespit eden cihazı,

TANK DOLABI: Tanker üzerinde bulunan ve yangın söndürme tüplerinin saklandığı dolabı,

TANK GÖZÜ (ÜRÜN GÖZÜ): Tankerde ürün taşınan her bir bölümü,

TANK: Araç veya römork üzerinde ürünün depolandığı yeri,

TAŞIMA EVRAKI: Gönderenin ve alıcının adının ve adresinin bulunduğu, tehlikeli maddenin UN numarası, miktarı, paketleme grubu, tünel kısıtlama kodu gibi bilgileri içeren ve gönderen tarafından düzenlenip şoföre verilen belgeyi,

TAŞIT: Tehlikeli maddeyi taşıyan aracı,

TEHLİKE İKAZ ETİKETİ: Patlayıcı, radyoaktif ya da paketli tehlikeli madde taşımasında kullanılan, taşınan maddenin korunduğu ambalajın üzerinde bulunan ve taşınan maddenin özelliklerini belirtir etiketi,

TEHLİKE İKAZ LEVHASI: Bir tehlikeye neden olabilecek veya zarar verecek durum hakkında uyarıda bulunan ve taşıtın görünür yerlerine koyulan işaret levhalarını,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

TIBBİ ATIK: Sağlık ünitelerindeki işlemler sonucu ortaya çıkan enfeksiyoz, patoljik ve kesici delici atıkların genel adını,

TURUNCU PLAKA: Tehlikeli madde taşıyan taşıtlarda, dikey düzleme yerleştirilmiş şekilde, 40 cm tabana ve 30 cm daha az yüksekliğe sahip, üst kısmında tehlike tanıma numarası, alt kısmında UN (Birleşmiş Milletler) numarası yazılı olan dikey eksene dik olacak şekilde taşıtın ön ve arka tarafına birer adet takılan turuncu renkli reflektörlü dikdörtgen plakayı,

UZUN HUZMELİ FAR: Yerleşim birimler dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, ayrıca benzer yer ve hallerde kullanılan ışık teçhizatını,

ÜRÜN: Muhtelif akaryakıtı (nafta, benzinler, motorin, kalorifer yakıtı, gaz yağı, fuel oil),

YANICI MADDE: Yanma derecesinde ısıtıldığında oksijenle birleşmesi sonucu yanan ve etrafa ısı yayan maddeleri,

YAZILI TALİMAT: Şoföre verilmek üzere hazırlanan ve taşıma esnasında oluşabilecek bir kaza durumunda alınacak tedbirler ile taşınan maddelerle ilgili özelliklerin yazılı olduğu belgeyi ifade eder.
...
..
.
Dosyanın tamamını mesajın ekinden indirebilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

Üst