Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitim Notu (atatürk Üniversitesi)

Tüisag TMGD

Administrator
Yönetici
Atatürk Üniversitesi Tehlikeli madde taşımacılığı eğitim notudur.
Toplamda 17 sayfadan oluşan güzel bir PDF. PDF ten alıntı aşağıdaki gibidir, tamamı mesaj sonuna dosya olarak eklenmiştir.

GİRİŞ
Dünya’da ve ülkemizde tehlikeli madde taşımacılığı uygulamalarında
gerçekleşen eksiklikler çok ciddi tehlikelere yol açmaktadır. Bu problemler can,
mal ve bunların yanında çok ciddi çevresel felaketlere yol açmaktadır. Bu yalnızca
taşımacılık değil aynı zamanda kimya, tekstil ve akaryakıt sektörünü ilgilendiren bir
problemdir. Bu bölümde tehlikeli madde taşımacılığında karşılanabilecek sorunlar
ve bunlara karşı alınması gereken önlemler üzerinde durulacaktır.

TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI
Tehlikeli Maddeler

Tehlikeli maddeler günlük hayatımız da önemli bir yer tutmaktadır. Gerek
evimizin temizliği, bahçemiz, havuzumuz ya da ekonominin ayakta kalması için
sanayinin birçok dalında ve günlük hayatımızın vazgeçilmezi olan araçlarımızda
önemli bir rol oynar. Bu maddeler olmaksızın hayatımızı devam ettirmeyi hayal
etmek çok zordur. Bu maddeler düzenli ve planlı bir şekilde yerleştirilmez ve
taşınmaz ise potansiyel bir tehlike hâline gelirler. Taşımacılık sekreterliğine göre
bu maddeler uygun olmayan güvenlik, sağlık ve çevre açısından ciddi zararlara,
canlılar için yaralanmalar ve ölümlere yol açabilir. Ayrıca bu maddeler uzun vadeli
çevresel kirliliklere de yol açabilir.
Tehlikeli maddeler doğal özellikleri veya taşıma esnasındaki durumları
nedeniyle insanlara, hayvanlara, diğer tüm yaşayan organizmalara, mallara veya
çevreye zarar veren her türlü katı, sıvı veya gaz formundaki maddelerdir.
Tehlikeli maddeler radyoaktif, yanıcı, patlayıcı, zehirli, korosif, biotehlikeli,
boğucu, alerjik niteliklere sahip olabilirler. Bu maddelerin taşınması, depolanması,
elleçlenmesi ve kullanılması çevrede yanıcı, yakıcı, patlayıcı, aşındırıcı ve zehirleyici
etkileri olan çeşitli kaza risklerini ortaya çıkarabilmektedir. Bu risklerin en aza
indirilmesi için tehlikeli maddelerin taşınma şartları çeşitli konvansiyonlar ve
uluslararası anlaşmalarla düzene bağlanmıştır.
Tehlikeli maddelerin sayılan değerlere yönelik tehdidi, bu süreçlerin
yönetiminde ortaya çıkan insan merkezli aşağıdaki hatalar sonucu meydana
gelmektedir.
• Aksaklıklar
• İhmalkârlıklar
• Ciddiye almama
• Maliyet kaygıları
• Bilgisizlik
Bu hatalar, geri dönülemez sonuçlar yarattığı için tehlikeli madde
taşımacılığı açısından düzenlemeleri gerekli kılmışlardır.
...
..
.
 

Ekli dosyalar

Üst