Köşe Yazısı Tehlikeli Madde Sızıntılarının Önlenmesine Yönelik Beş Ipucu

Tüisag TMGD

Administrator
Yönetici
Günümüzde itfaiye ekiplerinin görevleri arasında çok farklı kimyasal ve biyolojik
sızıntıların temizlenmesi bulunmaktadır. Bu gibi durumlarda itfaiyeciler bilinmeyen
tehlikelerle yüz yüze kalabilmektedirler. Ancak diğer yandan operasyonel etkinliklerinin
en üst düzeye çıkartılabilmesi için tehlikeli madde personelinin mümkün olduğunca
hareketli ve rahat olmaları gereklidir. Buna ilave olarak temizlik işlemlerinin eksiksiz
olarak tamamlanmış olmasını sağlamak çalışanlarınızın, çevrenin ve iş faaliyetlerinizin
sağlığı açısından temel bir gerekliliktir.

Aşağıda potansiyel olarak tehlikeli endüstriyel ortamlarda mesleki sağlık ve güvenliği
sağlamakla yükümlü kişiler için bazı ipuçları verilmiştir:

İpucu 1 - Önlemek En İyi Tedavidir
Tüm dünyada tehlikeli maddeler endüstriyel tesislerde üretildikçe, kullanıldıkça ve/veya
depolandıkça potansiyel tehlikeli sızıntı veya dökülmeleri önlemek amacıyla kapsamlı
koruma ve sınırlandırma prosedürlerinin uygulanmaya konulması gerekli hale
gelmektedir. Avrupa Komisyonu’nun çevrim içi yayınlanan Önemli Kaza Raporlama
Sistemi (eMARS)’a göre 1982 ila 2010 yılları arasında Avrupa Birliği’nin ilgili kurumlarına
700’den fazla önemli endüstriyel kaza raporlanmıştır. Bu endüstriyel kazaların yarısı
kimya endüstrisinde meydana gelirken her beş kazadan bir tanesi petrokimyasal madde
işleme ortamlarında meydana gelmiş olup, bu veriler söz konusu sektörlerin kendi
güvenlik tedbirlerine artırmalarının zorunlu olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.
Kazaları azaltmanın bir yöntemi de personele tehlikeli madde sınırlandırma protokollerinin
takip edilmesinin öneminin gösterilmesidir. Bunu yapmanın yollarından bir tanesi tüm
çalışma alanlarında iyi şekilde görülebilir ve uygun güvenlik tabelalarının kullanılması ve
tehlikeli maddelerin kullanılması ya da taşınması aşamasında güvenlik konusunun her
fırsatta vurgulanmasıdır. Güvenlik ve tehlikeyi önleme kültürünün yerleştirilmesi
tehlikelerin en aza indirilmesi anlamında en iyi stratejidir.

İpucu 2 - Çok Fazla Eğitim Diye Bir Şey Yoktur
Kimyasal ve biyolojik tehlikeli maddelerin işlenmesine yönelik eğitimlerin önemi
küçümsenemez. Potansiyel dökülme lokasyonlarının yanında veya bu lokasyonlarda görev
yapan personelin temas halinde oldukları belirli kimyasal maddeler konusunda detaylı
olarak bilgilendirilmeleri ve bu kişilerin aynı zamanda sızıntıları tespit edebilmeleri ve bu
sızıntıların raporlanması, durdurulması ve sınırlandırılması görevlerini yerine
getirebilmeleri gereklidir.

İşçilerin kişisel koruyucu ekipmanın kullanımı ve de aynı zamanda ekipmanın bakım ve
denetimi konularında eğitilmeleri gereklidir. Hatırlatıcı kurslar, düzenli aralıklarla
gerçekleştirilen tatbikatlar ve denetimler haftalık iş programının düzenli bir parçası haline
gelmesi gereken zorunlu faaliyetler olup sadece eğer zaman varsa yapılacak faaliyetler
olmamalıdırlar.

Eğitimin bir parçası olarak personelin söz konusu sızıntı veya dökülmelere müdahale
etmek için gerekli olan kişisel koruyucu ekipmanın nerede bulunduğunu tam olarak
bilmeleri gerekir. Kişisel koruyucu ekipmanın potansiyel tehlikelere karşı özel olarak
geliştirilmiş olması gerekli olup tehlikeli maddenin sınırlandırılması söz konusu ise elde
yeterli miktarda ekipman bulunması gereklidir. Son olarak dökülen maddeler
sınırlandırıldıktan sonra personelin bu maddelerin toplanması, nakledilmesi ve imha
edilmesine yönelik olarak eğitilmiş olması gereklidir.

İpucu 3 - Kişisel Koruyucu Ekipmanınızı Dikkatle Seçin
Acil durum müdahale ekiplerinin, hakkında çok fazla bilgi sahibi olunmayan kimyasal ve
biyolojik tehlikelere ve de tehlikeli bileşikler meydana getirebilecek, istem dışı birleştirilen
kimyasal maddelerin bir araya gelmeleri sonucuna karşı koruma altında olmaları gerekir.
Bu sebeple, koruyucu ekipman seçerken mümkün olduğunca fazla sayıda olası tehlikeyi
göz önünde bulundurmanız şarttır.

Tehlikeli madde kazalarına yönelik olarak en yüksek seviyede kişisel koruyucu ekipman
korunma seviyesi solunum aparatına sahip gaz geçirmeyen giysidir. Bu giysiler solunum
sistemini, cildi, gözleri ve mukozayı tehlikeli maddelere karşı korurlar. Giysinin kimyasal
ve biyolojik koruyucu maddelerden yapılmış olması alevlere karşı dirençli olması ve bir
vizöre, botlara ve hem korunma hem de el becerisi sağlayan özel katmanlı eldivenlere
sahip olması gereklidir. Bu mümkün olan en yüksek koruma seviyesidir ve bilinmeyen
kimyasal tehlikeler ya da farklı bileşiklerin kaza eseri ortaya çıkan kombinasyonlarından
da yol açtı ve tehlikeli maddeler ile çalışırken her zaman giyilmesi gereklidir.

Acil durum müdahale ekibinizin çok farklı tehlikeli kimyasal ve biyolojik maddi kazalarında
tam anlamıyla korunmalarını sağlamak için örneğin Avrupa’daki EN 943 ve Amerika’daki
NFPA 1991 standartları gibi uluslararası standartlara uygun olarak sertifikalandırılmış ve
test edilmiş kimyasal koruyucu gaz geçirmez giysiler dilemeleri önerilir. Buna ilave olarak
koruyucu giysinizi seçerken kullanımı, saklanması ve bakım anlamındaki gerekliliklere
uyum anlamında giysiyi incelemeniz gerekir. Bu sayede giysiye gerek olduğu zaman hazır
ve ulaşılabilir olduğundan emin olursunuz.

Güvenliğe ilave olarak koruyucu giysinin aynı zamanda hafif, esnek ve rahat da olması
gereklidir. Koruyucu giysi aynı zamanda işçilerin görevlerini yerine getirebilmeleri için
onlara hareket esnekliği de vermelidir. Göz önünde bulundurulması gereken bir diğer
önemli nokta da tehlikeli madde sızıntı temizlik işçilerinin kolayca ayırt edilebiliyor
olmasıdır. Bu sebeple pek çok koruyucu giysi parlak renklerde üretilmektedir.

İpucu 4 - Maruz Kalma Seviyesini Azaltın ve Temizlik İşlemlerini Yakından İzleyin
Bütün çabalara rağmen kazalar ya da hatalar bazen meydana gelmektedir. Bir acil durum
söz konusu olduğu zaman birinci öncelik güvenlik anlamında bir fonksiyonu olmayan
personelin derhal tahliye edilmesi suretiyle tehlikeli maddeye maruz kalma seviyesini
azaltmaktır. İşçilerin tehlikeli maddeye maruz kalmasını ve potansiyel çevre kirliliğini
önlemek amacıyla temizlik işlemlerinin mümkün olduğunca kapsamlı bir şekilde
yürütülmesi gereklidir.

Denetim protokollerinin mümkün olduğunca yakından takip edilmesi önemlidir. Koruyucu
giysiler dahil olmak üzere tehlikeli kimyasallara maruz kalmış olan tüm ekipmanların
imha edilmeden önce veya yeniden bir acil durumda kullanılmak üzere saklanmadan önce
detaylı şekilde temizlenmiş olması ve kontaminasyondan arındırılmış olması gerekir. Bu
yönergelere uyulması ve kişisel koruyucu ekipmanın doğru şekilde saklanması bu
ekipmanların raf ömürlerini de uzatacaktır.

İpucu 5 - Düzenlemelerin Ötesine Geçmek
Her ülkenin çevre ve güvenlik düzenlemeleri farklıdır ve yerel kanunları bilmek ve bunlara
uymak sizin sorumluluğunuzdur. Kendi iş faaliyetlerinizin çıkarı için bu düzenlemelerin de
ötesine geçmeniz gerekir. Bunun daha azı hukuki anlamda sizi riske atacaktır.

Ortaklarımızın ve tedarikçilerinizin de en sıkı güvenlik standartlarını ve düzenlemelerini
takip edip bunlara uyduklarından emin olun. Pek çok vakada onların prosedürleri ve
protokolleri sizin mevzuatta kendi uyumunuzu ortaya koyma anlamında size yardımcı
olabilecektir.

Son olarak tehlikeli bir madde dökülmesi söz konusu olduğunda olay sonrasında
gerçekleştirilecek olan incelemenin mümkün olduğunca kapsamlı ve şeffaf olmasını
sağlayın. Bir temel sebep analizi gerçekleştirin ve düzeltici aksiyon gerçekleştirin.
Hatalardan nasıl ders aldığınızı ortaya koyabilme becerisine sahip olun.

Kaynak : yanginguvenlik.com.tr
 
Üst