Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ( Tmgd ) Çıkmış Sınav Soruları | TÜİSAG TMGD Forum

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ( Tmgd ) Çıkmış Sınav Soruları

Konu, 'TMGD Çıkmış Sınav Soruları' kısmında Tüisag TMGD tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Tüisag TMGD

  Tüisag TMGD Administrator Tüisag TMGD

  Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ( TMGD ) Çıkmış Sınav Soruları ve cevapları açıklamalarıyla aşağıdaki gibidir;

  1. Turuncu renkli levhanın “üst yarısındaki” numaraların anlamı nedir?

  a) Söz konusu maddenin tehlikesi hakkında bilgi verir.

  b) Söz konusu maddenin tanımlama numarasıdır.

  c) İzin verilen azami yük ağırlığını belirtir

  d) Taşımacının taşıma indeksini belirtir

  AÇIKLAMA: Turuncu renkli levhanın “ÜST YARISINDAKİ” numaralar: Söz konusu maddenin tehlikesi hakkında bilgi verir. Turuncu renkli levhanın “ALT YARISINDAKİ” numaralar: Hangi maddenin ya da nesnenin taşındığını belirtir.

  Cevap: c

  2. Hangi durumda ADR yönetmeliğinde göre Sınıf 7’e ait ambalajlanmış bir tehlikeli madde taşınamaz?

  a) Söz konusu ambalajın kurşundan oluşan bir katmanı bulunmuyorsa

  b) Söz konusu ambalajda taşıma kolları bulunmuyor ise

  c) Söz konusu ambalaj belirgin şekilde hasarlı ise

  d) Söz konusu ambalaj su geçirmez değil ise

  AÇIKLAMA: ADR Bölüm 7.5.11 CV33’ün 5. Maddesi

  Cevap: c


  3. Sınıf 7 yüklü bir araç kontrol edildiğinde neye dikkat edilmelidir?

  a) MAK- Değerleri belirtilmiş olmaları gerekir.

  b) Paketleyicinin güvenlik planı araçta bulundurulmalıdır.

  c) Bir ambalaj açılmalı ve ürün kontrol edilmelidir.

  d) Ambalaj sayısı, işaretlemesi, ve ambalajların durumu, taşıma belgesi üzerinde belirtilen verilerle karşılaştırılmalıdır.

  Cevap:d

  4. Kapalı kasası olan ve havalandırılması olmayan bir araçta spreyler taşınmaktadır. Söz konusu taşımada ADR yönetmeliğinde CV36 ek hükmüne uyulması gerekmekte midir?

  a) Spreylerin taşınması söz konusu olduğunda CV36 ek hükmünün uygulanması gerekmez.

  b) Sadece yanıcı özelliği olan spreyler taşındığında söz ek hüküm uygulanması gerekir

  c) Sınıf 2 gazların taşınmasında genel olarak söz konusu ek hükme uyulması gerekmektedir

  d) Havalandırma olmadığından dolayı evet

  AÇIKLAMA: (ADR Bölüm 3.2 A Tablosu 18. Sütun- Ek hükümler)

  Cevap:a


  5. Aşağıdaki durumlardan hangisi yükün boşaltılması için bir engel oluşturur?

  a) Yük kontrol edildiğinde herhangi bir sorun olmadığı tespit edilirse

  b) Boşaltma sırasında tehlikeli bir durumun oluşma ihtimali bulunuyor ise

  c) ADR yönetmeliğinin bütün şartları yerine getirildiyse

  d) Sürücünün SRC-5 belgesi var ise

  Cevap:b


  6. ADR yönetmeliğine göre birlikte yükleme yasakları aşağıdakilerden hangisi için geçerlidir?

  a) Tank Konteynır taşımalarında

  b) Konteynır taşımalarında

  c) Deniz taşımacılığında kullanılan çift duvarlı konteynırlarda

  d) Sadece RID yönetmeliği kapsamındaki demiryolu taşımacılığında

  AÇIKLAMA: ADR Bölüm 7.5.2.1

  Cevap:b


  7. Birlikte yükleme yasakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  a) Birlikte yükleme yasağı konteynır taşımalarında uygulanmaz.

  b) Birlikte yükleme yasağı bir ambalaj içine yerleştirilen farklı tehlikeli maddeler için geçerlidir.

  c) Birlikte yükleme yasağı bir taşıma birimine farklı tehlike sınıflara ait ambalajların yüklenmesi ile ilgilidir.

  d) ADR yönetmeliğinde birlikte yükleme yasağı yoktur.

  AÇIKLAMA: ADR Bölüm 7.5.2.1

  Cevap:c


  8. ADR yönetmeliğin hangi bölümünde bazı sınıflar arasında bulunan birlikte yükleme yasakları açıklanmıştır?

  a) Bölüm 7.2.4

  b) Bölüm 5.4.1

  c) Bölüm 7.5.2

  d) Bölüm 7.5.4

  Cevap:c


  9. Sınıf 6.1 zehirli madde yüklü olan ambalajlar gıda maddeleri ile birlikte aynı araca yüklenebilir mi?

  a) Evet, araç üzerinde farklı yerlere yüklenirse (aralarında en az 0,8m boşluk bırakarak)

  b) Hayır

  c) Sadece uluslararası taşımalarda bu mümkündür.

  d) Sadece domestik taşımalarda bu mümkündür.

  AÇIKLAMA: ADR Bölüm 7.5.4

  Cevap:a


  10. Tehlikeli madde içeren ambalajlar hangi durumlarda bir kamyona yüklenemez?

  a) Söz konusu araç ADR üyesi olmayan bir ülkeye kayıtlıysa

  b) Araç şoförün sigorta dökümü yanında değilse

  c) Araç şoförün taşıma için gerekli olan teçhizatı yanında değilse

  d) Takograf kağıdında araç kullanım süresi aşılmadı ise

  AÇIKLAMA: ADR Bölüm 7.5.1.2 ve 7.5.1.3

  Cevap:c


  11. Tehlikeli madde içeren ambalajlar hangi durumlarda bir kamyona yüklenemez?

  a) Araç kontrolünde aracın yola elverişli olmadığı tespit edilirse

  b) Araç sürücünün yanında ADR yönetmeliği bulunmuyorsa

  c) Söz konusu araç ADR üyesi olmayan bir ülkeye kayıtlıysa

  d) Araç şoförün sigorta dökümü yanında değilse

  AÇIKLAMA: ADR Bölüm 7.5.1.2 ve 7.5.1.3

  Cevap:a


  12. ADR Yönetmeliğinde birlikte yükleme yasakları neye bağlıdır?

  a) Araca göre

  b) Ambalaj üzerindeki tehlikeli madde etiketlerine göre

  c) ADR Bölüm 1.1.3.6’da yer alan miktarlara göre

  d) ADR yönetmeliğinde birlikte yükleme yasakları yoktur

  AÇIKLAMA: ADR Bölüm 7.5.2

  Cevap:b


  13. Sınıf 2 gaz taşınan ambalajların taşınmasında yük güvenliği açısından hangi önlemlerin alınması gerekmektedir?

  a) Ambalajlar devrilmeyecek ya da araçtan düşmeyecek şekilde yüklenmelidir

  b) Sanayi tüplerindeki emniyet kapakları sanayi tüplerindeki valfların hava şartlarına karşı korumak içindir.

  c) Gaz ambalajları sadece kırılmaz özel valflar ile donatılmıştır.

  d) Gaz ambalajları sadece açık araçlar ile taşınabilir

  Cevap:a


  14. ADR yönetmeliğin yangın söndürücülerin işaretlemesi ile ilgili şartları nedir?

  a) ADR yönetmeliğine göre ve yetkili kurumun onaylanan bir standardına göre uygunluğunu gösteren işaretleme olacaktır.

  b) Sadece ADR yönetmeliğine göre işaretleme yeterlidir

  c) Sadece CEFIC kuralları çerçevesinde işaretlenmiş yangın söndürücüler kullanılabilir

  d) İlgili yangın sigorta kurumun işaretlemesi yeterlidir

  AÇIKLAMA: ADR Bölüm 8.1.4.4

  Cevap:a


  15. ADR Yönetmeliğine göre tank kaydını kim muhafaza etmesi gerekir?

  a) Araç sürücüsü

  b) Tankın dolumunu yapan

  c) Araç sahibi ya da işleticisi

  d) Tankın denetlenmesi için onaylanmış bilirkişi

  AÇIKLAMA: (ADR Bölüm 4.3.2.1.7)

  Cevap:c


  16. Tank işleticisi ADR yönetmeliğine göre tank kaydını aracın hizmetten alındığında ne kadar süre daha muhafaza etmek durumundadır?

  a) 1 ay

  b) 12 ay

  c) 15 ay

  d) 24 ay

  AÇIKLAMA: (ADR Bölüm 4.3.2.1.7)

  Cevap:c


  17. ADR yönetmeliğinde belirtilen tank kaydı hangi bilgileri içermelidir?

  a) Tanker ile ilgili bütün teknik dokümanlar ve 6.8.2.3, 6.8.2.4 ve 6.8.3.4’de belirtilen dokümanlar

  b) Aracın alım ve varsa satış belgesini

  c) Araç plakası ile ilgili doküman

  d) Tankerin dolum yapabileceği istasyonların yazdığı liste

  Cevap:a


  18. Bir tank konteynırın tank kimliğinde (işaretlemesinde) son yapılan muayene tarihinin yanında bir P harfi bulunmaktadır. ADR yönetmeliğine göre “p” harfinin anlamı nedir?

  a) Yapılan son muayene ADR bölüm 6.8.2.4.1 ya da 6.8.2.4.2’e göre yapıldı.

  b) Söz konusu muayene bir ara muayenesi (sızdırmazlık testi)

  c) Söz konusu muayene bir sıvı geçirmezlik testidir

  d) İstisna olarak söz konusu muayene basınçlı hava ile yapılmıştır (P)

  AÇIKLAMA: (ADR Bölüm 6.8.2.5.1)

  Cevap:a


  19. Temizlenmemiş, boş ve en son UN1965 (C karışımı) maddesini barındırmış olan sabit bir depolama tankı taşınacaktır. Taşıma, tankın ADR kapsamında bir onay belgesine sahip olmasa da ADR yönetmeliğinden muaf olarak yapılabilir mi?

  a) Evet. Taşıma ADR yönetmeliğinin 1.1.3.1 f maddesinde belirtilmiş olan şartlar yerine getirildiği taktirde muaf olarak yapılabilir.

  b) Hayır. Söz konusu taşıma sadece GGVSEB yönetmeliğinin 5. Paragrafında belirtilen özel izin kapsamında taşınabilir.

  c) Evet. Genel olarak depolama amaçlı kullanılan tanklar ADR yönetmeliğinin kapsamına girmedikleri için taşıma ADR yönetmeliğinden muaf olarak yapılabilir.

  d) Hayır. Söz konusu tank taşımadan önce mutlaka temizlenmelidir.

  Cevap:a


  20. B1000C Tünel kısıtlama kodunda yer alan sayı ne anlama gelir?

  a) Taşıma ünitesi başına toplam net patlayıcı kütlesi 1000kg’ı aştığında geçiş yapılamaz

  b) Taşınan sıvı bir maddenin ağırlığı brüt 1000lt’den fazla ise geçiş yapılamaz

  c) 1000kg’dan fazla brüt ağırlığa sahip ambalaj taşıyan kamyonlar geçiş yapılamaz

  d) Aracın toplam geçerli ağırlığı 1000kg’dan fazlaysa geçiş yapılamaz

  AÇIKLAMA: (ADR Bölüm 8.6.4)

  Cevap:a
   
 2. 1. SORUNUN CEVABI A OLMAYACAKMI?
   
 3. Aydin Keçeci

  Aydin Keçeci Yeni Üye

  Bencede a. Yaptığınız açıklama doğru, fakat cevap şıkkı farklı .Truncu plakada ağırlık yazılmaz.
   
  Last edited: 29 Mart 2015
  Tüisag TMGD bunu beğendi.
 4. selin bingül

  selin bingül Yeni Üye

  cevp şıkkı c ise ref verirmisiniz?

   
 5. Irmak gaydanoğlu

  Irmak gaydanoğlu Yeni Üye

  Cevap c değil a olacak yanlış yazmış sanırım.

   
 6. ufuk kırbayır

  ufuk kırbayır Yeni Üye

  cevap kesinlikle a

   
  sabri sağlam bunu beğendi.
 7. abdullah özbek

  abdullah özbek Yeni Üye

  cevap a
   
 8. cevabı zaten aşağıdaki açıklamada doğru olarak verilmiş cevap kısmına yanlış yazılmış cevap kısmı a diye düzeltilecek sadece referans için bakınız: 5.3.2.2.3
   
 9. Neco Kar

  Neco Kar Yeni Üye

  Hocam sorular bu şekilde mi çıkıyor yoksa, birden fazla bilgi isteyecek şekilde mi? Kursta bize acaip zor sorular gösteriyorlar.
  Sınava giren arkadaşlar bilgi verirse sevinirim..
   
 10. pınar topcu

  pınar topcu Yeni Üye

  emeğinize sağlık çok teşekkürler. soru 3, soru 13, soru 19'un cevaplarının referanslarını verebilme şansınız var mıdır. kitapta ilgi yerleri göremedim de.
   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica