Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanını ( Tmgd ) Kimler, Ne Zaman Çalıştırmak Zorunda ?

Tüisag TMGD

Administrator
Yönetici
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanını ( TMGD ) kimler, ne zaman çalıştırmak zorunda olduğu aşağıda anlatılmıştır;

"TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ" de geçtiği gibi;

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ,

a) Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerini,

b) Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3'te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeleri,

c) İşletmeler tarafından istihdam edilecek veya danışmanlık hizmeti alınacak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarını ( TMGD'leri ),

ç) Tehlikeli madde taşımacılığında görev alacak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarına ( TMGD )'lere yönelik eğitim verecek kuruluşlar ile yapılacak eğitim ve sınavları,

kapsar.

(2) Bu Tebliğ,

a) Türk Silahlı Kuvvetlerine (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) ait olan ya da Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsilcilerinin refakat ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini,

b) Emniyet Genel Müdürlüğüne ait olan ya da Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerinin refakat ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini,

kapsamaz."

Ancak daha sonra yürürlüğe giriş tarihi değiştirildi. Bunun sonucu olarak;

a) Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerini,

b) Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3'te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeleri, 30.06.2015 tarihinde, yürürlüğe girer.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ( TMGD ) istihdam etme muafiyeti:

(1) Perakende satış yapan akaryakıt, LPG, CNG ve LNG istasyon işletmeleri ile LPG, CNG tüp satışı yapan işletmelerin; Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ( TMGD ) istihdam etmek veya Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ( TMGD ) hizmet alma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.

(2) Liman tesisleri ile hava yolu kargo terminallerinde tehlikeli maddeleri; gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanı bulundurma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.

(3) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre K1, K2, C1, C2, L1, L2, R1, R2 Yetki belgesine sahip olup, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren taşımacıların Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ( TMGD ) bulundurma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.
 

Samet TARAKÇI

Yeni Üye
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanını ( TMGD ) kimler, ne zaman çalıştırmak zorunda olduğu aşağıda anlatılmıştır;

Hangi petrol istasyonlari adr kapsamina giriyor. Hangileri tmgd almak zorunda ?"TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ" de geçtiği gibi;

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ,

a) Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerini,

b) Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3'te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeleri,

c) İşletmeler tarafından istihdam edilecek veya danışmanlık hizmeti alınacak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarını ( TMGD'leri ),

ç) Tehlikeli madde taşımacılığında görev alacak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarına ( TMGD )'lere yönelik eğitim verecek kuruluşlar ile yapılacak eğitim ve sınavları,

kapsar.

(2) Bu Tebliğ,

a) Türk Silahlı Kuvvetlerine (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) ait olan ya da Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsilcilerinin refakat ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini,

b) Emniyet Genel Müdürlüğüne ait olan ya da Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerinin refakat ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini,

kapsamaz."

Ancak daha sonra yürürlüğe giriş tarihi değiştirildi. Bunun sonucu olarak;

a) Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerini,

b) Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3'te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeleri, 30.06.2015 tarihinde, yürürlüğe girer.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ( TMGD ) istihdam etme muafiyeti:

(1) Perakende satış yapan akaryakıt, LPG, CNG ve LNG istasyon işletmeleri ile LPG, CNG tüp satışı yapan işletmelerin; Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ( TMGD ) istihdam etmek veya Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ( TMGD ) hizmet alma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.

(2) Liman tesisleri ile hava yolu kargo terminallerinde tehlikeli maddeleri; gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanı bulundurma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.

(3) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre K1, K2, C1, C2, L1, L2, R1, R2 Yetki belgesine sahip olup, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren taşımacıların Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ( TMGD ) bulundurma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.
 
Değerli arkadaşlar, TMGD olarak yeni işe başlayacak ve İşverenler /çalışanlar için hazırlamış olduğum TMGD EL KİTABI baskı aşamasına gelmiştir. İlgilenenler için içindekiler sayfası ekte verilmiştir. Bilgilerinize..
GİRİŞ
1. TEHLİKELİ MADDE YÖNETİMİ SİSTEM KURULUMU
2. TARAFLARIN EMNİYET YÜKÜMLÜLÜKLERİ
2.1. Genel Emniyet Önlemleri
2.2. Esas Tarafların Yükümlülükleri
2.3. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Görev ve Yükümlülükleri
2.3.1. Tablo:1 Tehlikeli Madde Faaliyet İş Planı (1)
2.3.2. Tablo:1 Tehlikeli Madde Faaliyet İş Planı (2)
2.4. Gönderen Yükümlülükleri
2.4.1. Gönderen Kontrol Listesi
2.5. Taşıyıcı Yükümlülükleri
2.6. Alıcı Yükümlülükleri
2.6.1. Alıcı Kontrol Listesi
2.7. Yükleyici Yükümlülükleri
2.8. Ambalajlayıcı Yükümlülükleri
2.9. Doldurucu Yükümlülükleri
2.9.1. Dolduran Kontrol Listesi
2.10. Tank Konteyner / Portatif Tank Operatörü Yükümlülükleri
2.11. Boşaltıcı Yükümlülükleri
2.11.1. Boşaltan Kontrol Listesi
3. ETİKETLEME & İŞARETLEME
3.1. Yüksek ısıda madde taşıyan taşıma üniteleri:
3.2. Konteyner taşıyan taşıma üniteleri 1
3.3. Konteyner taşıyan taşıma üniteleri 2:
3.4. Tank Konteyner taşıyan taşıma üniteleri:
3.5. Çevre için tehlikeli malların işaretlenmesi:
3.6. Sınıf 1 Ambalajların taşınması:
3.7. Sınıf 7 Ambalajların Taşınması:
4. TEHLİKELİ MALLARA İLİŞKİN TAŞIMA BELGELERİ
4.1. Taşıma Belgesinde Yer alması gereken genel bilgiler
4.2. Taşıma Evrak Örnekleri
5. ADR 2015 AMBALAJ TİPLERİ
5.1. Tehlikeli Madde Ambalajlarında Kullanılan Etiketler
6. İŞLETME EL KİTABI & GÜVENLİK PLANI
6.1. İşyeri Bilgileri
6.2. Tehlikeli Malların Listesi
6.3. Güvenlik Yönetimi
7. ADR HÜKÜMLERİ
7.1. Emniyet Hükümleri
7.1.1. Genel Hükümler 1.10.1
7.1.2. Güvenlik Eğitimi 1.10.2
7.1.3. Ciddi Sonuçlara Neden Olabilecek Tehlikeli Mallara İlişkin Hükümler 1.10.3
7.1.4. Güvenlik Planları 1.10.3.2
7.1.5. Güvenlik Planı Unsurları 1.10.3.2.2
EK:A Güvenlikle İlgili Sorumlu Kişilerin Listesi
EK:B Tehlikeli Mal ile İlişkilendirilen Kişilerin Listesi
EK:C Firma Saha ve Bina Şemaları
EK:D Güvenlik Planı Değişiklikleri
EK:E1 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Aylık Faaliyet Raporu
EK:E2 Tehlikeli Madde Güvenlik Kontrol Listesi
Muafiyet Tablosu
8. KİMYASALLARIN DEPOLAMA, TAŞIMA, İSTİFLEME İŞLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ
8.1. Tehlikeli Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Alınması Gerekli Önlemler
9. ACİL DURUM TEDBİRLERİ
10. TEHLİKELİ MADDE İŞLERİNDE YAPI PLANLAMASI
 

Serkan TUZCU

Yeni Üye
Değerli arkadaşlar, TMGD olarak yeni işe başlayacak ve İşverenler /çalışanlar için hazırlamış olduğum TMGD EL KİTABI baskı aşamasına gelmiştir. İlgilenenler için içindekiler sayfası ekte verilmiştir. Bilgilerinize..
GİRİŞ
1. TEHLİKELİ MADDE YÖNETİMİ SİSTEM KURULUMU
2. TARAFLARIN EMNİYET YÜKÜMLÜLÜKLERİ
2.1. Genel Emniyet Önlemleri
2.2. Esas Tarafların Yükümlülükleri
2.3. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Görev ve Yükümlülükleri
2.3.1. Tablo:1 Tehlikeli Madde Faaliyet İş Planı (1)
2.3.2. Tablo:1 Tehlikeli Madde Faaliyet İş Planı (2)
2.4. Gönderen Yükümlülükleri
2.4.1. Gönderen Kontrol Listesi
2.5. Taşıyıcı Yükümlülükleri
2.6. Alıcı Yükümlülükleri
2.6.1. Alıcı Kontrol Listesi
2.7. Yükleyici Yükümlülükleri
2.8. Ambalajlayıcı Yükümlülükleri
2.9. Doldurucu Yükümlülükleri
2.9.1. Dolduran Kontrol Listesi
2.10. Tank Konteyner / Portatif Tank Operatörü Yükümlülükleri
2.11. Boşaltıcı Yükümlülükleri
2.11.1. Boşaltan Kontrol Listesi
3. ETİKETLEME & İŞARETLEME
3.1. Yüksek ısıda madde taşıyan taşıma üniteleri:
3.2. Konteyner taşıyan taşıma üniteleri 1
3.3. Konteyner taşıyan taşıma üniteleri 2:
3.4. Tank Konteyner taşıyan taşıma üniteleri:
3.5. Çevre için tehlikeli malların işaretlenmesi:
3.6. Sınıf 1 Ambalajların taşınması:
3.7. Sınıf 7 Ambalajların Taşınması:
4. TEHLİKELİ MALLARA İLİŞKİN TAŞIMA BELGELERİ
4.1. Taşıma Belgesinde Yer alması gereken genel bilgiler
4.2. Taşıma Evrak Örnekleri
5. ADR 2015 AMBALAJ TİPLERİ
5.1. Tehlikeli Madde Ambalajlarında Kullanılan Etiketler
6. İŞLETME EL KİTABI & GÜVENLİK PLANI
6.1. İşyeri Bilgileri
6.2. Tehlikeli Malların Listesi
6.3. Güvenlik Yönetimi
7. ADR HÜKÜMLERİ
7.1. Emniyet Hükümleri
7.1.1. Genel Hükümler 1.10.1
7.1.2. Güvenlik Eğitimi 1.10.2
7.1.3. Ciddi Sonuçlara Neden Olabilecek Tehlikeli Mallara İlişkin Hükümler 1.10.3
7.1.4. Güvenlik Planları 1.10.3.2
7.1.5. Güvenlik Planı Unsurları 1.10.3.2.2
EK:A Güvenlikle İlgili Sorumlu Kişilerin Listesi
EK:B Tehlikeli Mal ile İlişkilendirilen Kişilerin Listesi
EK:C Firma Saha ve Bina Şemaları
EK:D Güvenlik Planı Değişiklikleri
EK:E1 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Aylık Faaliyet Raporu
EK:E2 Tehlikeli Madde Güvenlik Kontrol Listesi
Muafiyet Tablosu
8. KİMYASALLARIN DEPOLAMA, TAŞIMA, İSTİFLEME İŞLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ
8.1. Tehlikeli Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Alınması Gerekli Önlemler
9. ACİL DURUM TEDBİRLERİ
10. TEHLİKELİ MADDE İŞLERİNDE YAPI PLANLAMASI
güzel bir çalışma olmuş. Emeğinize sağlık, basım olduktan sonra kitabınızdan almak isterim
 

SONAY BULUT

Yeni Üye
Değerli arkadaşlar, TMGD olarak yeni işe başlayacak ve İşverenler /çalışanlar için hazırlamış olduğum TMGD EL KİTABI baskı aşamasına gelmiştir. İlgilenenler için içindekiler sayfası ekte verilmiştir. Bilgilerinize..
GİRİŞ
1. TEHLİKELİ MADDE YÖNETİMİ SİSTEM KURULUMU
2. TARAFLARIN EMNİYET YÜKÜMLÜLÜKLERİ
2.1. Genel Emniyet Önlemleri
2.2. Esas Tarafların Yükümlülükleri
2.3. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Görev ve Yükümlülükleri
2.3.1. Tablo:1 Tehlikeli Madde Faaliyet İş Planı (1)
2.3.2. Tablo:1 Tehlikeli Madde Faaliyet İş Planı (2)
2.4. Gönderen Yükümlülükleri
2.4.1. Gönderen Kontrol Listesi
2.5. Taşıyıcı Yükümlülükleri
2.6. Alıcı Yükümlülükleri
2.6.1. Alıcı Kontrol Listesi
2.7. Yükleyici Yükümlülükleri
2.8. Ambalajlayıcı Yükümlülükleri
2.9. Doldurucu Yükümlülükleri
2.9.1. Dolduran Kontrol Listesi
2.10. Tank Konteyner / Portatif Tank Operatörü Yükümlülükleri
2.11. Boşaltıcı Yükümlülükleri
2.11.1. Boşaltan Kontrol Listesi
3. ETİKETLEME & İŞARETLEME
3.1. Yüksek ısıda madde taşıyan taşıma üniteleri:
3.2. Konteyner taşıyan taşıma üniteleri 1
3.3. Konteyner taşıyan taşıma üniteleri 2:
3.4. Tank Konteyner taşıyan taşıma üniteleri:
3.5. Çevre için tehlikeli malların işaretlenmesi:
3.6. Sınıf 1 Ambalajların taşınması:
3.7. Sınıf 7 Ambalajların Taşınması:
4. TEHLİKELİ MALLARA İLİŞKİN TAŞIMA BELGELERİ
4.1. Taşıma Belgesinde Yer alması gereken genel bilgiler
4.2. Taşıma Evrak Örnekleri
5. ADR 2015 AMBALAJ TİPLERİ
5.1. Tehlikeli Madde Ambalajlarında Kullanılan Etiketler
6. İŞLETME EL KİTABI & GÜVENLİK PLANI
6.1. İşyeri Bilgileri
6.2. Tehlikeli Malların Listesi
6.3. Güvenlik Yönetimi
7. ADR HÜKÜMLERİ
7.1. Emniyet Hükümleri
7.1.1. Genel Hükümler 1.10.1
7.1.2. Güvenlik Eğitimi 1.10.2
7.1.3. Ciddi Sonuçlara Neden Olabilecek Tehlikeli Mallara İlişkin Hükümler 1.10.3
7.1.4. Güvenlik Planları 1.10.3.2
7.1.5. Güvenlik Planı Unsurları 1.10.3.2.2
EK:A Güvenlikle İlgili Sorumlu Kişilerin Listesi
EK:B Tehlikeli Mal ile İlişkilendirilen Kişilerin Listesi
EK:C Firma Saha ve Bina Şemaları
EK:D Güvenlik Planı Değişiklikleri
EK:E1 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Aylık Faaliyet Raporu
EK:E2 Tehlikeli Madde Güvenlik Kontrol Listesi
Muafiyet Tablosu
8. KİMYASALLARIN DEPOLAMA, TAŞIMA, İSTİFLEME İŞLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ
8.1. Tehlikeli Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Alınması Gerekli Önlemler
9. ACİL DURUM TEDBİRLERİ
10. TEHLİKELİ MADDE İŞLERİNDE YAPI PLANLAMASI
Değerli arkadaşlar, TMGD olarak yeni işe başlayacak ve İşverenler /çalışanlar için hazırlamış olduğum TMGD EL KİTABI baskı aşamasına gelmiştir. İlgilenenler için içindekiler sayfası ekte verilmiştir. Bilgilerinize..
GİRİŞ
1. TEHLİKELİ MADDE YÖNETİMİ SİSTEM KURULUMU
2. TARAFLARIN EMNİYET YÜKÜMLÜLÜKLERİ
2.1. Genel Emniyet Önlemleri
2.2. Esas Tarafların Yükümlülükleri
2.3. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Görev ve Yükümlülükleri
2.3.1. Tablo:1 Tehlikeli Madde Faaliyet İş Planı (1)
2.3.2. Tablo:1 Tehlikeli Madde Faaliyet İş Planı (2)
2.4. Gönderen Yükümlülükleri
2.4.1. Gönderen Kontrol Listesi
2.5. Taşıyıcı Yükümlülükleri
2.6. Alıcı Yükümlülükleri
2.6.1. Alıcı Kontrol Listesi
2.7. Yükleyici Yükümlülükleri
2.8. Ambalajlayıcı Yükümlülükleri
2.9. Doldurucu Yükümlülükleri
2.9.1. Dolduran Kontrol Listesi
2.10. Tank Konteyner / Portatif Tank Operatörü Yükümlülükleri
2.11. Boşaltıcı Yükümlülükleri
2.11.1. Boşaltan Kontrol Listesi
3. ETİKETLEME & İŞARETLEME
3.1. Yüksek ısıda madde taşıyan taşıma üniteleri:
3.2. Konteyner taşıyan taşıma üniteleri 1
3.3. Konteyner taşıyan taşıma üniteleri 2:
3.4. Tank Konteyner taşıyan taşıma üniteleri:
3.5. Çevre için tehlikeli malların işaretlenmesi:
3.6. Sınıf 1 Ambalajların taşınması:
3.7. Sınıf 7 Ambalajların Taşınması:
4. TEHLİKELİ MALLARA İLİŞKİN TAŞIMA BELGELERİ
4.1. Taşıma Belgesinde Yer alması gereken genel bilgiler
4.2. Taşıma Evrak Örnekleri
5. ADR 2015 AMBALAJ TİPLERİ
5.1. Tehlikeli Madde Ambalajlarında Kullanılan Etiketler
6. İŞLETME EL KİTABI & GÜVENLİK PLANI
6.1. İşyeri Bilgileri
6.2. Tehlikeli Malların Listesi
6.3. Güvenlik Yönetimi
7. ADR HÜKÜMLERİ
7.1. Emniyet Hükümleri
7.1.1. Genel Hükümler 1.10.1
7.1.2. Güvenlik Eğitimi 1.10.2
7.1.3. Ciddi Sonuçlara Neden Olabilecek Tehlikeli Mallara İlişkin Hükümler 1.10.3
7.1.4. Güvenlik Planları 1.10.3.2
7.1.5. Güvenlik Planı Unsurları 1.10.3.2.2
EK:A Güvenlikle İlgili Sorumlu Kişilerin Listesi
EK:B Tehlikeli Mal ile İlişkilendirilen Kişilerin Listesi
EK:C Firma Saha ve Bina Şemaları
EK:D Güvenlik Planı Değişiklikleri
EK:E1 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Aylık Faaliyet Raporu
EK:E2 Tehlikeli Madde Güvenlik Kontrol Listesi
Muafiyet Tablosu
8. KİMYASALLARIN DEPOLAMA, TAŞIMA, İSTİFLEME İŞLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ
8.1. Tehlikeli Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Alınması Gerekli Önlemler
9. ACİL DURUM TEDBİRLERİ
10. TEHLİKELİ MADDE İŞLERİNDE YAPI PLANLAMASI
Tibbi atik tmgd gorevleri nelerdir konuyla çalışan arkadaşlar varmı neler yapiyorlar.
bu çalışma için teşekkürler ne zaman basılacak bilgi verirseniz almak isterim
 

cansu soysal

Yeni Üye
Merhaba,
Ben plötaj, römorkaj hizmeri veren bir firmayım.
Tehlikeli madde faaliyet belgesi almakla yükümlü olduğumu biliyorum ancak danışman bulundurup bulundurmayacağım konusunda bir türlü netleştiremedim.
2018 Ocakta Limanlar da dahil oluyordu ancak limanlarda elleçleme vs işlemleri yapılırsa diyor ancak bizim öyle bir faaliyetimiz yok.
römorkörlerimiz mevcut, yakıtlarımız var ancak hizmet amaçlı.
yardımcı olabilir misiniz acaba?
 

Yağız ELMA

Yeni Üye
Merhaba,
Ben plötaj, römorkaj hizmeri veren bir firmayım.
Tehlikeli madde faaliyet belgesi almakla yükümlü olduğumu biliyorum ancak danışman bulundurup bulundurmayacağım konusunda bir türlü netleştiremedim.
2018 Ocakta Limanlar da dahil oluyordu ancak limanlarda elleçleme vs işlemleri yapılırsa diyor ancak bizim öyle bir faaliyetimiz yok.
römorkörlerimiz mevcut, yakıtlarımız var ancak hizmet amaçlı.
yardımcı olabilir misiniz acaba?
Cansu Hanım merhaba ,
Anladığım kadarıyla araçlarınız ile limanda işi taşeron olarak gerçekleştiriyorsunuz.
Hizmet verdiğiniz noktada sadece araçlarınız varsa ve tehlikeli maddeler ile herhangi bir iştigaliniz söz konusu değilse TMFB almanızda gerekmez.
Yakıt konusunda da araçlarınıza dolum vb. işlem söz konusu ise ve firmanız tarafından üstleniyorsanız bu işi o zaman TMFB almalısınız ve yaptığınız işlem yıllık 50 tonu geçiyorsa TMGD istihdam etme veya hizmet almak durumundasınız.
 

Pelin şensan

Yeni Üye
Merhaba,

Yönetmeliği okudum ancak aşağıdaki sorulara cevap bulamadım, bilgisi olan arkadaşların yardımını rica ediyorum.
** Sigortalı çalışan biri TMGDK da, Genel koordinatör(2 yıl şartının kabul edildiğini varsayarak), Şube sorumlusu veya TMGD olarak çalışabilir mi?
** Genel koordinatör olan kişiye firma atama yapılabiliyor mu?
** İş güvenliği yapan kişi TMGDK açabilir mi?
** İş güvenliği yapan kişi aynı zamanda TMGD olarak bireysel veya TMGDK altında çalışabilir mi?


Şimdiden teşekkürler..
 
Merhaba,

Yönetmeliği okudum ancak aşağıdaki sorulara cevap bulamadım, bilgisi olan arkadaşların yardımını rica ediyorum.
** Sigortalı çalışan biri TMGDK da, Genel koordinatör(2 yıl şartının kabul edildiğini varsayarak), Şube sorumlusu veya TMGD olarak çalışabilir mi?
** Genel koordinatör olan kişiye firma atama yapılabiliyor mu?
** İş güvenliği yapan kişi TMGDK açabilir mi?
** İş güvenliği yapan kişi aynı zamanda TMGD olarak bireysel veya TMGDK altında çalışabilir mi?


Şimdiden teşekkürler..
çalışabilir
 
Merhaba,

Yönetmeliği okudum ancak aşağıdaki sorulara cevap bulamadım, bilgisi olan arkadaşların yardımını rica ediyorum.
** Sigortalı çalışan biri TMGDK da, Genel koordinatör(2 yıl şartının kabul edildiğini varsayarak), Şube sorumlusu veya TMGD olarak çalışabilir mi?
** Genel koordinatör olan kişiye firma atama yapılabiliyor mu?
** İş güvenliği yapan kişi TMGDK açabilir mi?
** İş güvenliği yapan kişi aynı zamanda TMGD olarak bireysel veya TMGDK altında çalışabilir mi?


Şimdiden teşekkürler..
Sigortalı çalışan kişi TMGDK da ayrıca çalışabilir hangi vasıfla olursa olsun
Genel koordinatörede atama yapılabiliyor
İş güvenliği firması ya da ortağı olan kişi ve kuruluşlar TMGDK açamaz
İş güvenliği yapan bir kişi TMGD olarak bireysel çalışabilir (tek bir vergi numarasına bakar ve hizmet verdiği kurum tarafından yarı zamanlı yada tam zamanlı olarak sgk bildirimi yapılması gerekir.) TMGDK altında çalışabilir TMGD tebliği açısından bir sakınca yok ancak İSG mevzuatında bir engel varsa onu bilmiyorum.
 

serdar ergin

Yeni Üye
Sigortalı çalışan kişi TMGDK da ayrıca çalışabilir hangi vasıfla olursa olsun
Genel koordinatörede atama yapılabiliyor
İş güvenliği firması ya da ortağı olan kişi ve kuruluşlar TMGDK açamaz
İş güvenliği yapan bir kişi TMGD olarak bireysel çalışabilir (tek bir vergi numarasına bakar ve hizmet verdiği kurum tarafından yarı zamanlı yada tam zamanlı olarak sgk bildirimi yapılması gerekir.) TMGDK altında çalışabilir TMGD tebliği açısından bir sakınca yok ancak İSG mevzuatında bir engel varsa onu bilmiyorum.
yönetmelik, tmgd kurumunda çalışacak kimse için ilgili tmgd meslek kodu ile sgk'na tam zamanlı bildirim şartı koymuş. başka bir işyerinde tam zamanlı sgk bildirimi olan kişi için ikinci kez sgk bildirimi nasıl olur?

bağımsız olarak çalışmak için de, tmgd istihdam eden firma tarafından tam zamanlı sigorta bildirim zorunluluğu var. Bu madde aynı zamanda 5 yere bakabilmenizi de yasaklıyor.

yani bir firmada sigortalı olarak çalışırken başka bir firmada ya da tmgdk'da tmgd olarak çalışamazsınız. ancak halihazırda çalıştığınız firmada tmgd görevini ek iş olarak yapabilirsiniz.
 
Yukarda "bir firmada sigortalı olarak çalışırken başka bir firmada ya da tmgdk'da TMGD olarak çalışamazsınız" demişsiniz.Bunun nedeni ve kaynak bilgi paylaşır mısınız?Benim bildiğim birden fazla yerde ssk'lı çalışılabileceği,sadece devlet fazla ödenen günleri hesaba katmaz ayı 30 gün olarak işler
 

Pelin şensan

Yeni Üye
yönetmelik, tmgd kurumunda çalışacak kimse için ilgili tmgd meslek kodu ile sgk'na tam zamanlı bildirim şartı koymuş. başka bir işyerinde tam zamanlı sgk bildirimi olan kişi için ikinci kez sgk bildirimi nasıl olur?

bağımsız olarak çalışmak için de, tmgd istihdam eden firma tarafından tam zamanlı sigorta bildirim zorunluluğu var. Bu madde aynı zamanda 5 yere bakabilmenizi de yasaklıyor.

yani bir firmada sigortalı olarak çalışırken başka bir firmada ya da tmgdk'da tmgd olarak çalışamazsınız. ancak halihazırda çalıştığınız firmada tmgd görevini ek iş olarak yapabilirsiniz.
-----------------------
Kişinin 1 den fazla iş yerinde sigortası yatabilir,SSK açısından bir problem yok.
 
selamlar bir şirkette başka bir görevden sigortam yatmakta yatmakta ve aynı şirketin kısa bir süre önce 5 farklı yerleşkesine TMGD olarak atandım benim TMKDK genelgesinden anladığım yada bakanlık tarafından yapılmak istenen TMGD hizmetinin ikincil iş olarak görülmesini engelleyip belirli bir standart oluşturma çabası ( ne kadar yapabildiği ayrı mesele) kendi şirketimi sigorta kolu olarak 30 gün herhangi bir yerleşkesi veya merkez yerleşkesi üzeriden TMGD olarak sigorta yapmasını sağlamak ve bu şekilde sadece tek bir işe 5 farklı yerleşkede odaklanmak görüşleri olan varsa durum hakkında yazarsanız sevinirim.
 
Merhabalar ;
Bİr firmada TMGD olarak görev yapıp kaza raporu hazırlayan kimse var mı ? Sormam gereken sorular var bana özel mesajdan ulaşabilirseniz çok sevinirim.
Şimdiden teşekkürler. İyi Çalışmalar
 
Üst