Bilgi Tehlikeli Kimyasal Ajanlarin (tka) Varliğindan Kaynaklanan Kaza, Yangin Ve Patlama Risklerinin Değer

Tüisag TMGD

Administrator
Yönetici
TEHLİKELİ KİMYASAL AJANLARIN (TKA) VARLIĞINDAN KAYNAKLANAN KAZA, YANGIN VE PATLAMA RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN BASİTLEŞTİRİLMİŞ METOT

Dr. Fatma Işık Coşkunses(a), Neslihan Çeviksoy(a), İlknur Çakar(a), Cihat İmancı(b), Salih Akpolat(b)
a: İSG uzmanı, İSGÜM; b: İSG uzman yardımcısı, İSGÜM

Kimya sanayiinde olsun ya da olmasın, tehlikeli kimyasallarla çalışma durumunda olan tüm
küçük ve orta ölçekli işletmeler için bir öneri niteliğinde olan bu metot, kimyasal kaza riskini
değerlendirmek için tehlikenin belirlenmesini, bu kimyasal ajanların kullanımına yönelik
risklerin tanımlanmasını ve böylelikle korunmanın objektif ve doğru olarak planlanmasını
hedeflemektedir.

Metot, spesifik olarak kimyasalların kullanımına ve depolanmasına yönelik uygulamalar içerir
ve maksimum zarara değil, tahmin edilen zarara odaklanmaktadır. Analizi yapılan tehlikeli
durumun gerçekleşme olasılığını, maruziyet sıklığını ve olayın sonucundaki olası sonuçları
tahmin etmeyi temel alan sadeleştirilmiş metotları birleştirerek bu konudaki deneyimi
artırmaktadır. Bu metodun içerdiği parametreler, W.T. Fine Metodu ve INSHT (İspanya
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü)’ nin geliştirdiği birçok metot içerisinde de
kullanılmıştır. Bu parametreler, aynı zamanda CEN (Avrupa Standardizasyon Komitesi)
tarafından çıkartılan bazı harmonize standartlar (EN 1050 ve EN 1127-1 gibi) için kriter
niteliğindedir.

Önerilen metot, ortamda var olan risklerin büyüklüğünün derecelendirilmesine ve sonuç
olarak düzeltilme önceliğinin rasyonel olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Bu nedenle
tehlikeli kimyasal ajanları içeren tesisat, ekipman, proses ve görevlerdeki eksiklikleri
tanımlayarak işe başlamaktadır. Bu eksiklikler yada uyumsuzluklar tehlikeli kimyasal
ajanların “R” ifadeleri ile ilgilidir ve R ifadelerinin kullanılmasıyla tehlikeli durum için objektif
tehlike derecelendirmesi (OTD) elde edilmiş olur. Sonuçların tahmin edilen şiddetini de
dikkate alarak belirlenen “tehlikeye maruziyet düzeyi” ile mevcut risk değerlendirilir ve
incelenen duruma ait tahmini risk derecesi elde edilmiş olur.

...
..
.
 

Ekli dosyalar

Üst