Sülfürik Asit Nedir ?

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Tüisag TMGD

Administrator
Yönetici
Sülfürik asit renksiz, yağımsı bir sıvıdır.Sülfürik Asit sanayide önemi büyük, kuvvetli bir mineral asittir moleküler formülü H2SO4. Her konsantrasyonda suda çözünür. Sülfürik asit kimya sanayinin en sık kullanılan ürünlerindendir. Yağımsı renksiz bir sıvıdır.Halk arasında zac yağı veya zac asidi yada akü asidi olarak da adlandırılır.Asidin yoğunluğu 25°C'de 1,834'tür (saf halinde). Donma ısısı 10,5°C'dir, kaynama ısısı ise 315-318°C aralığındadır. Su ile karışması esnasında yüksek bir ısı açığa çıkar. Sülfürik asitin tehlikeli sıçramaları olabileceğinden asit seyreltileceği zaman suyu aside değil, asidi suya ilave etmek gerekmektedir. İnsan sağlığı açısından çok tehlikeli bir madde olup, vücudun bir yerine temas ettiği zaman, sülfürik asit güvenlik bilgi formlarındaki bilgiler doğrultusunda temas eden yüzeye müdahale edilmelidir. Her asit için müdahale yöntemi farklıdır. Sülfürik asit te yüzey hemen kurulanmalıdır ve daha sonra suyla yıkanmalıdır. İlk önce su ile yıkanmaya kalkışılmamalıdr.Sülfürik asit doğada saf halde bulunmaz. Sülfürik asit sanayide değme yöntemi ya da kurşun odalar yöntemi ile üretilir. Bu yöntemlerde kükürt dioksit çeşitli katalizörler eşliğinde oksijenle yükseltenerek kükürt triokside dönüştürülür ardından kükürt trioksit suyla tepkimeye sokularak sülfürik asit elde edilir. Sülfürik asit çeşitli derişimleri halinde gübre, pigment, boyar madde, patlayıcı madde, ilaçlama, inorganik tuz ve petrol arıtım ve metalurji işlemlerinde kullanılır. Ayrıca çeşitli pillerin yapımında da sülfürik asitten yararlanılır. Halk arasında "akü asidi" diye bilinir. Elektriği iletir. Sülfürik asit suda çözündüğünde çok yüksek ısı çıkar.

Piyasada satılan sülfürik asitler çoğunlukla yüzde 78,93 ya da 98'lik derişikler halindedir.

Konsantre sülfürik asit, kütlece %96-98 oranında H2SO4 içerir ve özellik olarak suya yakın bir maddedir. Konsantre sülfürik asit, temas halinde birçok organik maddeden suyu çeker ve ısıveren (ekzotermik) bir tepkime oluşturur. Bu özelliğinden dolayı, temas halinde cilde büyük zararlar verebilir. Netice itibariyle sülfürik asiti seyreltme işlemi çok dikkatli yapılmalıdır. 1 mol sülfürik asit bol miktarda suya eklendiğinde, yaklaşık 880 kJ ısı açığa çıktığı bilinmekteditr.Konsantre sülfürik asitin içine su eklemek çok tehlikeli bir işlemdir. Çünkü su, yüksek ekzotermik tepkimeden dolayı asitin üstünde kabarcıklar oluşturarak, çok ani bir şekilde kaynar. H2SO4 kimya endüstrisinde en çok üretilen ve kullanılan maddelerin başında gelmektedir.. Tarım endüstrisinde büyük miktarlarda asit, kalsiyum fosfat Ca3(PO4)2 gibi çözünmeyen fosfat kayalarından, çözünebilir kalsiyum dihidrojen fosfat elde etmek için kullanılır. Sülfürik asit üretiminde kullanılan endüstriyel metodun ismi “değme işlemi”dir. İlk adımda, sülfür ve sülfitlerin yanmasıyla sülfür dioksit elde edilir.

S8 (g) + 8 O2 (g) › 8 SO2 (g) (?H° = -2374 kJ/mol)

2 H2S (g) + 3 O2 (g) › 2 SO2 (g) + 2 H2O (g) (?H° = -1037 kJ/mol)

Sülfür dioksit daha fazla oksijenle tepkimeye girerek sülfür trioksit elde edilir, ama bu tepkime daha yavaş gerçekleşir. Kontak işleminde sülfür dioksit ve oksijen karışımı, platin metali veya vanadyum oksit katalizörleri yüzeyine temas ederek geçer.

2 SO2 (g) + O2 (g) › 2 SO3 (g) (?H° = -226 kJ/mol)

Sülfürik asitin direkt çözünümü, sülfürik asit nemi oluşturur. Oluşan bu nem, suyla karıştırıldığında konsantre sülfürik asit elde edilir. Dikkat edilirse değme işlemindeki tepkimelerin ekzotermik olduğu görülür. Sülfürik asit üreten fabrikalar, açığa çıkan bu ısıdan da yararlanırlar.

Hangi konsantrasyonda olursa olsun, gözlerle teması tehlikelidir. Derişik sülfürik asit gayet kaşındırıcı olup, deride şiddetli yanıklar meydana getirir. Temas halindeki bölge bol su ile yıkanmalıdır. Temas edilen yerde renk açımı ve iz bırakıcı yaralar oluşur.

Sülfürik Asit Kullanım Alanları

Sülfürik asit kimya sanayisinin temel bir ürünüdür. Öteki asitlerin çoğunun (hidroklorik asit, nitrik asit, fosforik asit vb.) pek çok sülfatın (sodyum sülfat, amonyum sülfat, demir sülfat, bakır sülfat, alüminyum sülfat)şap ve süper fosfatların yanı sıra ayrıca boyarmaddelerin, plastiklerin, patlayıcıların, parfümlerin, ilaçların ve yapay liflerin üretimi için gerekli olan sayısız organik ürünün elde edilmesinde kullanılır. Ayrıca istenmeyen maddeleri katran biçiminde özütleyerek ayırdığından özel benzinlerin, gaz yağının ve kimi yağların arıtılmasında işe yarar. Nişasta ve alkolün şekerleştirilmesi yoluyla glikoz üretiminde metallerin yüzeylerinin temizlenmesinde parşömen kağıdı ve cila yapımında, hayvansal atıkların yok edilmesinde geniş ölçüde kullanılır. Bütün bunların dışında özellikle kurşunlu akümülatörlerde elektrolit işlevi görür.

Kaynak : sulfurikasit.net
 
Son düzenleme:
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst