Örnek Yangın Önleme Ve Söndürme İç Düzenlemesi / Yönergesi

Tüisag TMGD

Administrator
Yönetici
ÖRNEK YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME İÇ DÜZENLEMESİ / YÖNERGESİ

1-AMAÇ : Bu İç Düzenlemenin /Yönergenin Amacı ;...........................................ait bina ve tesislerin bakımı,onarımı ve kullanılması aşamalarında herhangi bir şekilde çıkacak yangının önlenmesi,can ve mal kaybının en aza indirerek söndürülmesi ,söndürme ve bina boşaltma organizasyonlarının uygulanması ile eğitim ve denetim yollarını göstermek için hazırlanmıştır.

2-KAPSAM : Bu İç Düzenlemenin /yönerge ; .....................................................binasında yangın önleme ve söndürme tedbirlerini ,yangın meydana geldiğinde oluşacak ısı,duman,zehirleyici gaz ve boğucu gaz nedeniyle oluşabilecek tehlikelerden korunmak amacıyla yapılacak iş ve işlemleri kapsar.

3-YASAL DAYANAK : 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunun Ek-9.maddesi ile 2007/12937 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik esasları doğrultusunda hazırlanmıştır.

4-GÖREV VE SORUMLULUK :

a) Yangını Haber Verme : Herhangi bir yerde kontrol dışı ateş yandığını veya duman görenlerin bunu,doğru tarif ederek ve meşgul etmeden itfaiyeye haber vermesi zorunludur.

b) Park Yasağı : Bina önü ve arkası ile çevresinde itfaiye araçlarının geçmesini zorlaştıracak şekilde park yapılması ,tabela ve afiş asılması ile sergi yapılması yasaktır.

c)Söndürme Malzemelerine Müdahale : .....................................Binasında bulunan sabit ve seyyar yangın söndürme ve tesisat ve cihazları karıştırmak ve bozmak ,kırmak veya kullanılmayacak hale getirmek yasaktır.

d)İhbar Telefonu :..........................................Binası muhtelif yerlerine kırmızı zemin üzerine beyaz renkte “YANGIN 110” uyarıcı levhalar asılacaktır.

e) Bina Sorumlusu :Bu iç düzenleme/Yönergenin bu bölümündeki maddelerde yer olan yangın güvenliği ,İtfaiyeye yardım ve yasaklarla ilgili hususların uygulanması .........................................binası Daire Amirinin sorumluluğundadır.

f) İtfaiye Amirinin Talimatlarına Uyma Zorunluluğu : Gerek Bina Yangın Söndürme Ekiplerinin, gerekse olaya müdahale eden itfaiye ekiplerinin görev yaptıkları sırada ,yetkili itfaiye amirinin can ve mal güvenliğini korumaya yönelik vereceği karar ve talimatlar,diğer kamu görevlilerince ve bina sorumlularınca aynen erine getirilecektir.

g)İtfaiye Emrine Girmek : Binada yangın çıkması halinde olaya müdahale eden yangın söndürme ve kurtarma ekipleri ,itfaiye amirinin olay yerine gelmesinden itibaren onun emrine girerler ve kendisine her konuda yardım ederler.

h)İtfaiye ile İş birliği:Kamu görevlileri ,bina kullanıcıları ,bina görevlileri ,gönüllü ekipler ve olay yerinde bulunanlar itfaiye ekiplerinin görevlerini yerine getirmesine yardımcı olurlar ve çalışmaları güçleştirici davranışlarda bulunamazlar.

...
..
.
Dosyanın tamamını mesajın ekinden indirebilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

Üst