Bilgi Kimyevi Madde Depolarında Risk Oluşturan Unsurlar

Tüisag TMGD

Administrator
Yönetici
Kimyevi madde depolarında önemli olan depolanan kimyasalın özelliğidir. Kimyevi maddelerin bazıları yanıcı ve parlayıcı olmakla beraber bazılarının ise yanıcılığı bulunmamaktadır. Depolanan ürünün yanıcı, parlayıcı veya tehlikeli olup olmadığı ise tesis yetkililerinin elinde ki MSDS formlarında belirtilmiştir. MSDS’ler (Material Safety Data Sheet - Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) kimyevi maddeyi satan firma tarafından, ürünün özellikleri hakkında bilinç sağlanması amacıyla matbuu halde malı alana teslim etmektedir.

Dünyada genel olarak bir malzemenin tehlikesine göre sınıflandırılmasında NFPA’in (National Fire protection Assocaiation) belirlediği semboller kullanılmaktadır. Söz konusu semboller aşağıda açıklanmıştır.

Reyting (Puanlama) Sağlık Riski Yanıcılık Riski Kararlılık Riski Özel Risk Sembölü Özel Risk
4 Çok Yüksek Öldürücü olabilir Buharlaşacak ve normal sıcaklıklarda yanmaya hazır olacaktır. Normal sıcaklık ve basınç değerinde patlayabilir ALK Alkalin
3 Yüksek Kalıcı veya ciddi yaralanmaya sebep olabilir Nerede ise her ortam sıcaklığında parlayabilir Yüksek sıcaklıkta veya darbelerde patlayabilir. ACID Asidik
2 Makul Kalıcı yaralanmalara veya geçici sakatlığa sebep olabilir Yanması için ısıtılması veya yüksek sıcaklıklı oratamlarda bulunması gerekir. Yüksek sıcaklıkta veya basınçta şiddetli şekilde kimyasal reaksiyona girer. COR Korozif (Paslayıcı)
1 Hafif Ciddi şekilde tahriş edebilir Parlamanın gerçekleşmesinden evvel ısıtılmış olması gereklidir. Normalde kararlı ancak yüksek sıcaklıklar kararsız hale getirmektedir. OX Oksitleyici
0 Önemsiz Risk Yok Yanıcı değil Kararlı
Radyoaktif
Suyla beraber patlayıcı veya şiddetli kimyasala reaksiyon oluşturabilir
Oksitleyici Suyla beraber patlayıcı veya şiddetli kimyasala reaksiyon oluşturabilir


Tablodan da görüleceği üzere bazı kimyasalların yanıcılığı bulunmamakta veya kabul edilebilir sınırlarda yer almakta olup bazıları ise yüksek yanıcılığa, patlayıcılığa sahiptir.
NFPA standartlarının kimyevi maddeleri sağlık, kararlılık ve yanıcılığına göre değerlendirmesinin dışında, Binaların Yangından Korunması Hakkında 19 Aralık 2007 tarihli yönetmelikte yanıcı ve parlayıcı sıvıları parlama noktalarına göre sınıflandırmaktadır:

Parlama Derecesi Özel Not
Yanıcı Sıvılar Sınıf III B Sıvılar 93°C ve Üstü
Sınıf III A Sıvılar 60°C - 93°C
Sınıf II Sıvılar 37.8°C - 60°C
Parlayıcı Sıvılar Sınıf I A Sıvılar 22.8°C ve daha düşük Aynı zamanda kaynama noktası 37.8°C'dan daha düşük
Sınıf I C Sıvılar 22.8°C - 37.8°C
Sınıf I B Sıvılar 22.8°C ve daha düşük Aynı zamanda kaynama noktası 37.8°C'dan daha yüksek

Hem yangın yönetmeliği, hem NFPA standartlarından anlaşılacağı üzere kimyevi maddeler çok çeşitli olup, yanıcı ve patlayıcı kimyevi maddeler için alınması gereken birçok detaylı önlem mevcut iken, yanıcı olmayan kimyevi maddeler için ise alınacak önlemler çok daha azdır. Bu durumda, kimyevi madde deposunun 2 farklı koşulda incelenmesi daha doğru olacaktır:
  • Yanıcı ve patlayıcı kimyevi maddeye sahip olanlar
  • Yanıcı ve patlayıcı kimyevi maddeye sahip olmayanlar
Kaynak : anadolurisk.com
 
Üst