Kimyasal Maddeleri Depolama Sunumu (megep)

Tüisag TMGD

Administrator
Yönetici
MEGEP'in Kimyasal Maddeleri Depolama ile ilgili hazırladığı kapsamlı bir sunumdur.
Tamamı 36 sayfadan oluşan PDF halindedir. Dosyadan görüntü aşağıdaki gibidir. Dosyanın tamamı mesaj sonuna eklenmiştir.

AÇIKLAMALAR ....................................................................................................................ii
GİRİŞ ...........................................................................................................................1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1.....................................................................................................3
1. KULLANILAN KİMYASAL MADDELERİ DEPOLAMAK ...........................................3
1.1.Kimyasal Maddeleri Depolama Kuralları ......................................................................3
1.2. Katıları ve Sıvıları Depolamak .....................................................................................6
1.2.1. Kimyasal Maddelerin Sınıflandırılması.................................................................7
1.2.2. Tehlikeli Maddelerin Kullanılması Sırasında Dikkat Edilecek Kurallar...............8
1.2.3. Kimyasal Maddelerin Etiketlenmesi......................................................................9
1.3.Gazları Depolamak ......................................................................................................13
1.3.1. Gaz Tüplerinin Etiketlenmesi ..............................................................................13
1.3.2 .Gaz Tüplerinin Taşınması....................................................................................14
1.3.3.Gaz tüplerinin Depolanması .................................................................................14
1.3.4. Tehlikeli Gazlar ve Özellikleri ............................................................................14
UYGULAMA FAALİYETİ ..............................................................................................16
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ....................................................................................18
ÖĞRENME FAALİYETİ-2...................................................................................................20
2.KATI VE SIVILARI DEPOLAMAK.................................................................................20
2.1. Petrol Rafinasyon Ürünleri .........................................................................................20
2.1.1. Türkiye’de Petrol Ürünleri Dağıtım Sektörü.......................................................21
2.2. Katı ve Sıvı Maddeleri Depolamak.............................................................................22
2.3.Gazları Depolamak ......................................................................................................23
2.3.1. LPG......................................................................................................................23
2.3.2. LPG’ nin Özellikleri ............................................................................................23
2.3.3. LPG Tankları .......................................................................................................24
2.3.4. LPG Tanklarının Yerleştirilmesi .........................................................................24
2.3.5. LPG Depolama Tanklarının Kuruluş Şekli..........................................................25
2.3.7. LPG Tesisatlarında Dikkat Edilecek Konular .....................................................27
2.3.8.Depolama Sırasında Gaz Kaçağının Saptanması..................................................27
UYGULAMA FAALİYETİ ..............................................................................................30
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ....................................................................................31
MODÜL DEĞERLENDİRME ..............................................................................................33
CEVAP ANAHTARLARI.....................................................................................................35
KAYNAKÇA.........................................................................................................................36
...
..
.
 

Ekli dosyalar

Üst