Uluslar Arası Sözleşme - Adr Cilt 1 ( Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması ) | TÜİSAG TMGD Forum

Uluslar Arası Sözleşme Adr Cilt 1 ( Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması )

Konu, 'TMGD Uluslar Arası Sözleşmeler' kısmında Tüisag TMGD tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Tüisag TMGD

  Tüisag TMGD Administrator Tüisag TMGD

  İÇİNDEKİLER TABLOSU
  CİLT I Sayfa

  EK A Genel hükümler ile tehlikeli maddelere ve nesnelere ilişkin
  hükümler 1
  Kısım 1 Genel hükümler ............................................................................................................... 3
  Bölüm 1.1 Kapsam ve uygulanabilirlik ..................................................................... 5
  1.1.1 Yapı ........................................................................................................ 5
  1.1.2 Kapsam 5
  1.1.3 Muafiyetler 6
  1.1.4 Diğer düzenlemelerin uygulanabilirliği 11
  1.1.5 Standartların uygulanması……………………………………………… 13
  Bölüm 1.2 Tanımlar ve ölçüm birimleri 15
  1.2.1 Tanımlar 15
  1.2.2 Ölçüm birimleri 35
  Bölüm 1.3 Tehlikeli mal taşımacılığında yer alan kişilerin eğitimi……………….. 39 1.3.1 Kapsam ve uygulanabilirlik 39
  1.3.2 Eğitimin niteliği ...................................................................................... 39
  1.3.3 Dokümantasyon ...................................................................................... 40
  Bölüm 1.4 Tarafların emniyet yükümlülükleri ....................................................... 41
  1.4.1 Genel emniyet önlemleri ..................................................................... 41
  1.4.2 Esas tarafların yükümlülükleri .............................................................. 41
  1.4.3 Diğer tarafların yükümlülükleri 43
  Bölüm 1.5 İstisnalar 47
  1.5.1 Geçici istisnalar 47
  1.5.2 (Rezerve edilmiş) ................................................................................... 47
  Bölüm 1.6 Geçici önlemler 49
  1.6.1 Genel ...................................................................................................... 49
  1.6.2 Sınıf 2 için basınçlı hazneler ve hazneler 51
  1.6.3 Sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ve tüplü gaz
  tankerleri 52
  1.6.4 Tank konteynerler, portatif tanklar ve ÇEGK’ler .................................. 55 1.6.5 Araçlar 58
  1.6.6 Sınıf 7 ..................................................................................................... 59


  Bölüm 1.7 Sınıf 7'ye ilişkin genel hükümler 61
  1.7.1 Kapsam ve uygulama 61
  1.7.2 Radyasyona karşı koruma programı………………………………….. 62
  1.7.3 Kalite güvence 63
  1.7.4 Özel düzenleme 64
  1.7.5 Diğer tehlikeli özelliklere sahip
  radyoaktif malzemeler 64
  1.7.6 Uygunsuzluk 64
  Bölüm 1.8 Emniyet zorunluluklarıyla uygunluğu temin etmeye yönelik denetimler ve diğer destekleyici
  önlemler 65
  1.8.1 Tehlikeli malların idari kontrolleri 65
  1.8.2 Karşılıklı idari destek 65
  1.8.3 Güvenlik danışmanı 66
  1.8.4 Yetkili kurumların ve yetkili kurumlar tarafından atanan kurumların
  listesi 72
  1.8.5 Tehlikeli mallara ilişkin olayların bildirilmesi 72
  1.8.6 1.8.7’de tanımlanan uygunluk değerlendirmelerinin, periyodik muayenelerin, ara muayenelerin ve istisnai denetimlerin uygulanmasına yönelik idari kontroller ................................................ 79
  1.8.7 Uygunluk değerlendirmesi ve periyodik muayene prosedürleri 81
  1.8.8 Gaz kartuşlarının uygunluk değerlendirmesine ilişkin prosedürler 88
  Bölüm 1.9 Yetkili kurumlar tarafından belirlenen taşıma
  kısıtlamaları .......................................................................................... 93
  1.9.5 Tünel kısıtlamaları ................................................................................ 93
  Bölüm 1.10 Emniyet hükümleri ............................................................................ 98
  1.10.1 Genel hükümler ..................................................................................... 98
  1.10.2 Güvenlik eğitimi .................................................................................... 98
  1.10.3 Ciddi sonuçlara neden olabilecek tehlikeli mallara ilişkin hükümler 98
  Kısım 2 Sınıflandırma .............................................................................................................. 101

  Bölüm 2.1
  Genel hükümler ...................................................................................
  103
  2.1.1 Giriş ...................................................................................................... 103
  2.1.2 Sınıflandırma prensipleri ...................................................................... 104
  2.1.3 Çözeltileri ve karışımları (müstahzar ve atıklar gibi) da içeren ismen
  belirtilmeyen maddelerin sınıflandırılması ............................................
  105
  2.1.4 Numunelerin sınıflandırılması................................................................. 111
  Bölüm 2.2 Sınıfa özgü hükümler ........................................................................... 113
  2.2.1 Sınıf 1 Patlayıcı maddeler ve nesneler ................................................. 113
  2.2.2 Sınıf 2 Gazlar.......................................................................................... 143
  2.2.3 Sınıf 3 Alevlenir Sıvılar........................................................................ 154
  2.2.41 Sınıf 4.1 Alevlenir katılar, kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve
  duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar .....................................................
  159
  2.2.42 Sınıf 4.2 Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler .............................. 171


  2.2.43 Sınıf 4.3 Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan maddeler ..............................................................................

  175
  2.2.51 Sınıf 5.1 Yükseltgen maddeler ............................................................ 178
  2.2.52 Sınıf 5.2 Organik peroksitler ................................................................. 183
  2.2.61 Sınıf 6.1 Zehirli maddeler ..................................................................... 200
  2.2.62 Sınıf 6.2 Bulaşıcı maddeler .................................................................. 213
  2.2.7 Sınıf 7 Radyoaktif malzemeler ............................................................. 221
  2.2.8 Sınıf 8 Aşındırıcı maddeler .................................................................. 247
  2.2.9 Sınıf 9 Muhtelif tehlikeli maddeler ve nesneler ................................. 253

  Bölüm 2.3
  Test yöntemleri ...................................................................................
  271

  2.3.0
  Genel ......................................................................................................
  271
  2.3.1 A tipi dinamitli patlayıcılar için sızma testi ........................................... 271
  2.3.2 Sınıf 4.1'deki nitratlanmış selüloz karışımlarına ilişkin testler ............. 273
  2.3.3 Sınıf 3, 6.1 ve 8'deki alevlenir sıvılara ilişkin testler ........................... 274
  2.3.4 Akışkanlığın saptanması için test .......................................................... 276
  2.3.5 Sınıf 4.2’de ve 4.3’te yer alan organometalik maddelerin sınıflandırılması ....................................................................................
  279
  Kısım 3 Sınırlı ve istisnai miktarlara ilişkin olarak tehlikeli malların listesi, özel hükümler ve muafiyetler 281
  Bölüm 3.1 Genel 281
  3.1.1 Giriş 281
  3.1.2 Uygun sevkiyat adı 281
  3.1.3 Çözeltiler veya karışımlar 283
  Bölüm 3.2 Tehlikeli malların listesi 285
  3.2.1 Tablo A: Tehlikeli malların listesi 293
  3.2.2 Tablo B: ADR maddelerinin ve nesnelerinin alfabetik indeksi 562

  İÇİNDEKİLER TABLOSU CİLT II

  Sayfa


  Ek A Genel hükümler ile tehlikeli maddelere ve nesnelere ilişkin hükümler.............................. 1
  (devamı)


  (devamı) Tehlikeli malların listesi, sınırlı ve istisnai miktarlara ilişkin özel hükümler ve muafiyetler (devamı) 3

  Bölüm 3.3 Bazı maddeler ve nesneler için geçerli özel hükümler 5

  Bölüm 3.4 Sınırlı miktarda ambalajlanan tehlikeli mallar .......................... 41

  Bölüm 3.5 İstisnai miktarda ambalajlanan tehlikeli mallar ........................ 45

  Kısım 4 Ambalajlama ve tank hükümleri 49

  Bölüm 4.1 Orta boy hacimli konteynerler (IBC’ler) ve büyük ambalajlar dahil ambalajların kullanımı.............................................................

  51

  Bölüm 4.2
  Portatif tankların ve BM Sertifikalı çok elemanlı gaz konteynerlerinin (ÇEGK’ler) kullanımı……....................................

  199

  Bölüm 4.3
  Sabit tankların (tank araçlarının), metalik malzemeden mamul gövdeli sökülebilir tank kapları ile tank takas gövdelerinin ve tüplü gaz tankerleri ile
  çok elemanlı gaz konteynerlerinin (ÇEGK) kullanımı ...................  224

  Bölüm 4.4
  Fiber takviyeli plastik (FRP) tanklar, sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar, tank konteynerleri ve tank takas gövdelerinin kullanımı............................................................................................... 251
  Bölüm 4.5 Vakumla çalışan atık tanklarının kullanımı ..................................... 252
  Bölüm 4.6 (Rezerve edilmiş) ................................................................................... 253
  Bölüm 4.7 Mobil patlayıcı üretim birimlerinin (MPÜB’ler) kullanımı ........... 254
  Kısım 5 Sevkiyat prosedürleri 255
  Bölüm 5.1 Genel hükümler .................................................................................. 257
  Bölüm 5.2
  İşaretleme ve etiketleme ...................................................................... 265
  Bölüm 5.3
  Konteynerlere, ÇEGK'lere, tank konteynerlere, portatif tanklara ve araçlara levha takma ve işaretleme.............................. 280
  Bölüm 5.4 Dokümantasyon .................................................................................... 290
  Bölüm 5.5
  Özel hükümler ..................................................................................... 310


  Kısım 6 Sayfa Ambalajlar, orta boy hacimli konteynerler (IBC'ler), büyük ambalajlar ve tanklar ve yığın konteynerler için üretim ve test zorunlulukları 316

  Bölüm 6.1 Ambalajlar için üretim ve test zorunlulukları........................................................................................ 317
  Bölüm 6.2 Basınçlı kaplar, aerosol püskürtücüler, gaz içeren küçük kaplar (gaz kartuşları) ve sıvılaştırılmış alevlenir gaz içeren yakıt hücresi kartuşları için üretim ve test zorunlulukları ............................................................................ 350
  Bölüm 6.3 Sınıf 6.2’ye ait A Kategorisi bulaşıcı maddeler için kullanılan ambalajların üretimine ve testine ilişkin zorunluluklar................... 393

  Bölüm 6.4
  Sınıf 7 malzemelerinin ve ambalajlarının üretimine, testine ve onayına ilişkin zorunluluklar............................................................ 402

  Bölüm 6.5
  Orta boy hacimli konteynerlerin (IBC’ler) üretimine ve test
  edilmesine ilişkin zorunluluklar ........................................................ 428

  Bölüm 6.6
  Büyük ambalajlar için üretim ve test
  zorunlulukları…………………………………………….................. 457

  Bölüm 6.7
  Portatif tanklar ile BM Sertifikalı çok elemanlı gaz
  konteynerlerinin (ÇEGK’lerin) tasarımına, üretimine,
  muayenesine ve test edilmesine ilişkin zorunluluklar ....................... 468

  Bölüm 6.8
  Metalik malzemeden mamul gövdeli sabit tanklar (tankerler),
  sökülebilir tanklar, tank konteynerleri, tank takas gövdeleri ile
  tüplü gaz tankerleri ve çok elemanlı gaz konteynerlerinin
  (ÇEGK'ler) yapımına, teçhizatına, tip onayına, muayenesine,
  testlerine ve işaretlenmesine ilişkin
  zorunluluklar...................................................................................... 530

  Bölüm 6.9
  Fiber-takviyeli plastik (FRP) sabit tanklar (tankerler), sökülebilir
  tanklar, tank konteynerler ve tank takas gövdelerinin tasarımına,
  üretimine, teçhizatına, tip onayına, testine ve işaretlenmesine
  ilişkin zorunluluklar ........................................................................... 577

  Bölüm 6.10
  Vakumla çalışan atık tanklarının tasarımına, üretimine,
  teçhizatına, tip onayına, muayenesine ve işaretlenmesine ilişkin
  zorunluluklar ...................................................................................... 585
  .
  Bölüm 6.11 Yığın konteynerlerin tasarımına, muayenesine ve test edilmesine
  ilişkin zorunluluklar .......................................................................... 589

  Bölüm 6.12
  Tankların, yığın konteynerlerin ve mobil patlayıcı üretim
  birimi (MPÜB) patlayıcılarına yönelik özel bölmelerin yapımı,
  teçhizatı, tip onayı, muayenesi, test edilmesine ve işaretlenmesi
  için zorunluluklar ............................................................................ 593


  Sayfa Kısım 7 Taşıma, yükleme, boşaltma ve elleçleme koşullarına ilişkin hükümler 597
  Bölüm 7.1 Genel hükümler 599
  Bölüm 7.2 Ambalaj içinde taşımacılık yapılmasına ilişkin hükümler 602
  Bölüm 7.3 Dökme halinde taşımacılık yapılmasına ilişkin hükümler 606
  Bölüm 7.4 Tanklarda taşımacılık yapılmasına ilişkin hükümler 613
  Bölüm 7.5 Yükleme, boşaltma ve elleçlemeye ilişkin hükümler 615
  Ek B Taşıma teçhizatına ve taşıma faaliyetlerine ilişkin hükümler 631
  Kısım 8 Araç ekibine, teçhizatına, faaliyetine ve dokümantasyona ilişkin zorunluluklar 633

  Bölüm 8.1 Taşıma üniteleri ve araçtaki teçhizatlara ilişkin genel zorunluluklar .......................................................................................

  635
  Bölüm 8.2
  Araç ekibinin eğitimine ilişkin zorunluluklar........................................................................................

  639
  Bölüm 8.3 Araç ekibinin sağlaması gereken çeşitli zorunluluklar.........................................................................................

  647

  Bölüm 8.4 Araçların denetlenmesine ilişkin zorunluluklar.............................. 649
  Bölüm 8.5 Özel sınıflara veya maddelere ilişkin ek zorunluluklar.......................................................................................

  651
  Bölüm 8.6 Tehlikeli mal taşıyan araçların geçişi sırasında karayolu tünel
  kısıtlamaları................................................................................... 657

  Kısım 9 Araçların üretimine ve onayına ilişkin zorunluluklar 660  Bölüm 9.1

  Kapsam, tanımlar ve araçların onayı için geçerli zorunluluklar 662

  Bölüm 9.2 Araçların üretimine ilişkin zorunluluklar 668
  Bölüm 9.3 Patlayıcı maddelerin ve nesnelerin (Sınıf 1) ambalajlar içinde taşınmasına yönelik tamamlanmış veya komple EX/II veya EX/III araçlarına ilişkin ek zorunluluklar 678
  Bölüm 9.4 Ambalaj içinde tehlikeli mal taşımacılığına yönelik bütün halindeki veya birleşik araçların (EX/II ve EX/III araçları hariç)
  gövdelerinin yapımına ilişkin ek zorunluluklar. 680

  Sayfa
  Bölüm 9.5 Tehlikeli katıların dökme şeklinde taşınmasına yönelik bütün halindeki veya birleşik araçların gövdelerinin yapımına ilişkin ek zorunluluklar 682
  Bölüm 9.6 Sıcaklık kontrollü maddelerin taşımacılığında kullanılması amaçlanan bütün halindeki veya birleşik araçlara ilişkin ek
  zorunluluklar 684
  Bölüm 9.7 Kapasitesi 1 m3'ten fazla olan sökülebilir tanklarda veya kapasitesi 3 m3'ten fazla olan tank konteynerlerinde, portatif tanklarda veya ÇEGK'lerde (FL, OX ve AT araçlarında) tehlikeli mal taşımacılığı yapmak için kullanılan sabit tanklara (tankerler), tüplü gaz tankerlerine ve tamamlanmış veya komple araçlara
  ilişkin ek zorunluluklar .................................................................. 686
  Bölüm 9.8 Komple ve tamamlanmış MPÜB’ler için ek zorunluluklar 690
   
 2. Gamze

  Gamze Yönetim Yardımcısı Tüisag TMGD

  ADR 2015 Türkçe çevirisi yapılmış olup, ekte yer almaktadır.
   
  Last edited: 2 Temmuz 2015
 3. özlem çakan

  özlem çakan Yeni Üye

  müthiş ama 2. cilt nerede?
   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica