14 Şubat 2015 Tmgd Sınav Soruları

Tüisag TMGD

Administrator
Yönetici
14 Şubat 2015 TMGD Sınav Soruları

14 Şubat 2015 TMGD Sınav Sorularından hatırlananlar aşağıdaki gibidir. Sizinde 14 Şubat 2015 TMGD Sınav Sorularından hatırladıklarınız varsa buradan paylaşabilirsiniz.

1) ADR gerekliliklerinden hangisi 3000 lt kapasiteli sabit tankta, 300 lt UN 1466 taşınmasında gereklidir?

I- Sürücü SRC 5 temel ve tank eğitimi aldığını beyan eden ADR sürücü sertifikası SRC 5 e sahip olmalı

II- Araç yakıt tankı, topraklama işareti ile işaretlenmeli

III-Sürücü yol kenarı denetiminde tankın ara ve periyodik muayene raporunu denetim görevlisine ibraz etmeli

IV-Taşıma evrakında “özel hüküm 640F” ibaresi yer almalı

V-Araç sürücüsü yol kenar denetiminde kimlik bilgilerini ibraz etmek durumunda

a-I-II ve V

b-I ve V

c-III, IV ve V

d-I,II,III ve IV

e-Hepsi


2) Aşağıda UN numaraları verilen maddelerden hangisi ciddi sonuclara neden olabilecek maddelerdendir?

a-UN 1040

b-UN3077

c-UN3373

d-UN1596

e-UN1233


3) Aşağıdaki maddelerden hangileri sınıf 6.1 kapsamına giren maddelerdir?

1- Çözelti içinde zehirli gazlar

2- Pestisitler

3- Bulaşıcı maddeler

4- Parlayıcı zehirli maddeler

5- Parlama sıcaklığı 230’den düşük olan solunum yoluyla çok zehirli olan sıvılar


a-1-2

b-2-5

c-3-5

d-1-5

e-Hepsi


4) UN 0362 taşıyan araçlar bir konvoy oluşturmuştur. Konvoydaki araçlar arası mesafe ne kadardır)

a) 20 mt

b) 30 mt

c) 40 mt

d) 50 mt

e) 60 mt

CEVAP:D5) Un 2879 nolu tehlikeli madde hangi kod ile taşınır?

a) L10CH

b) S4CN

c) L1.5CH

d) LGBH

e) P10BH

CEVAP:A


6)Güvenlik danışmanı hangi madde kaybını raporlamalıdır?

a) UN 1307, 250 l

b) UN 1182, 50 l

c) UN 1188, 900 l

d) UN 1266, 250 l

e) UN 1265, 30 l

CEVAP:B7) 1.5D ve 1.2 etiketleri taşıyan ambalajlar nasıl işaretlenmelidir?

a) 1.5

b) 1.2

c) 1.4

d) 1.6

e) 1.1

CEVAP:E8) 50H/Y/0402/D/ABCD 987/0/800 hangisi yanlıştır?

a) Büyük sert

b) 2002 imal yılı

c) İstifleme ağırlığı 800 kg.

d) Azami brüt ağırlığı 800 kg.

e) PG2 ve PG 3 taşınabilir

CEVAP:C


9) UN2814 numaralı tehlikeli madde taşımacılığı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur;


I UN ambalajlı sertifika kodunda “sınıf 6.2” ifadesi yazmalıdır.

II Taşıma evrağında sorumlu kişi bilgileri ve telefon numarası bulunmalıdır.

III İnsanlar ve hayvanlar için bulaşıcı maddedir.

IV Ebola virüsü bulaşmış insanın tedavisi sırasında oluşan tıbbi atık Kategori A olarak sınıflandırılır.

V Tekli abalajda taşınabilir.


A I, II, IV

B I ve III

C II, IV, V

D Hepsi

E I, II, III, IV
10) Ambalaj içinde UN 1230 taşınan bir araçta aşağıdaki hangi kişisel ve genel koruyucu teçhizatlar ilave olarak bulundurulması gerekir?

I- Kürek

II- Gaz Maskesi

III- Gözlük

IV- Kova (Toplama kabı)

V- Kanal örtüsü

VI- Çekiç


A) I ve III

B) I, II ve IV

C) I, IV ve V

D) I,II,IV ve V

E) I ve II11) Çelik varilin içinde kaynama noktası 199 C olan bir madde var. Varilin doldurma oranı kaçtır?


A. 90

B. 96

C. 94

D. 92

E. 95


A Kitapçığı


12) UN numaralı tehlikeli madde taşıyan tankın litre başına taşıyabileceği azami kütle nedir?

a) 0,5 kg.

b) 1,14 kg.

c) 0,6 kg.

d) 2,5 kg.

e) Tank levhasında belirtilmelidir.


13) 3B1 ambalaj kodu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I. Sabit başlıktaki tahliye veya doldurmadeliğinin çapı 7 cm.’i geçmez.

II. Bir bidondur.

III. Bir kompozit anbalajdır.

IV. Alüminyumdan yapılmıştır.

V. Net kütle 120 kg’dır.


a) I,II,III

b) I,III

c) II,III,IV

d) I,II,IV,V

e) Hepsi


14) Bir ambalaj paketin üzerinde aşağıda verilen UN sertifikasyon kodu bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu ambalaj için yanlıştır.


UN 21HA2 /Y/03 08/TR/ART-6787/0/1500


A) 21HA2: Bu ambalaj katı maddelerin 0,1 bardan fazla basınç altında dolumun ve boşaltımın yapıldığı / yapılacağı kompozit bir IBC olup, iç kabı sert plastik, dış kabı ise çeliktir.

B) Y Bu ambalaj içinde PG2 ve PG3 olan tehlikeli maddelerin taşınacağını gösterir.

C) 03 08 üretim ay ve yılı

D) ART-6787: Üretimin yapıldığı firmanın kodu

E) 0 Doldurulmadan önce temizlenmesi gerektiği15) Hangileri ADR Araç Onay Sertifikası Gerektirir?

I. Içinde ambalajlı olarak Sınıf 3 maddelerin taşındığı araçlar

II. Kapasitesi 1 m^3’ den fazla sökülebilir tank taşıyan araçlar

III. Kapasitesi 3 m^3’ den daha az tank konteyner taşıyan araçlar

IV. Kapasitesi 6 m^3 tank konteyner taşıyan araç

V. Ambalaj Sınıf 7 taşıyan araçlar

VI. Kapasitesi 1 m^3 batarya taşıyan araçlar

VII. Katı dökme yük taşıyan brandalı araç

VIII. Kapasitesi 1 m^3 olan tankerler


16) ADR 3.5’e göre istisnai miktarlarda ambalajlanmış tehlikeli maddelerin taşınmalarında aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I- Taşıma biriminin önünde ve arkasında LTD QTY yazısı olmalı

II- Kısım 2’deki sınıflandırma prosedürleri ve ambalajlama grubu kriterlerine tabidir

III- Ambalaj üzerinde LQ yazısı bulunmalı

IV- İç ve dış ambalajlar için taşınan maddeye göre belirli miktarlar aşılmamalı

V- Ambalaj üzerinde UN no olmalı

VI- 4.1.1.-4.1.2-4.1.4-4.1.6 ambalaj şartlarına tabii

VII- Sadece denetlenmiş ambalajlar kullanılılır

VIII- ADR Bölüm 1.3.’teki eğitim şartlarına tabii

IX- Tehlike etiketleri ambalaj üzerinde olmalı17) Aşağıdaki sınıflandırma kodunun hangisi sınıf 5.1 deki nesneleri ifade eder.

a)OW

b)T

c)OTC

d)O3

e)A


18) UN 0509 paketli hangi tünel kategorlierinden geçebilir

a)A

b)E

c)A-B

d)ABCD

e)ABCDE
 

Ekli dosyalar

Ahmet BGok

Yeni Üye
"C" demişsiniz de hangi sorunun cevabı C ? Verdiğiniz tüm cevaplar burda sayfa kalabalığı yapmış. Hangi cavap hangi sorunun belli değil.
Soru 1 cevap A, Ref: 1.10.3.1.2 diye yazsanız daha şık olurdu.
 

Özge A.

Yeni Üye
13. soruya E şıkkı cevabı iletmişsiniz; ancak 3B1 maddesi kompozit ambalaj değil, alüminyum bidon olarak geçiyor cilt2 de. Cevapların doğruluğu çelişkili görünüyor
 
Üst