14 Şubat 2015 Sınav Sonuçları

Tüisag TMGD

Administrator
Yönetici
SINAV SONUÇLAR

14 Şubat 2015 tarihinde yapılan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı Sonuçları sınava girenlere SMS yoluyla gönderilmiş olup,https://www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifresiyle de öğrenilebilmektedir. Eğitim kuruluşları aracılığıyla sınava başvuranların sonuçları ayrıca kamu.türkiye.gov.tr üzerinden eğitim kuruluşlarına bildirilmiştir.

Sınav İtirazları:
· Sınav itirazları Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ çerçevesinde sınav sonuçlarının yayınlanmasını müteakip 10 iş günü içerisinde Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğüne yazılı olarak yapılacaktır.

· Sınav sonuçlarına yapılan itirazlar, itiraz süresinin sona ermesinden sonra sınav komisyonu tarafından değerlendirilerek, sınav sonuçlarını etkileyecek hata tespit edilmesi halinde katılımcıların sınav sonuçlarına sistem üzerinden yansıtılmakta olup kişilere ayrıca, yazılı bildirim yapılmayacaktır.

TMGD Sertifikası almak için:

1. Dilekçe (EK),
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3. Lisans Diplomasının noter onaylı sureti,
4. Adli Sicil Kayıt Belgesi,
5. Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslı veya noter onaylı sureti,

- İl İtfaiye Müdürlükleri, üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen Temel ve Uygulamalı Yangın Eğitimi Sertifikaları ile Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen özel eğitim kuruluşlarından alınan eğitimler sonrası MEB tarafından düzenlenen Temel ve Uygulamalı Yangın Eğitimi Sertifikaları kabul edilecektir.

6. Sertifika ücretinin yatırıldığına dair makbuz,

- Kazananlara Bakanlığımız otomasyon sistemi üzerinden otomatik olarak oluşturulan TMGD Sertifika ücreti Halk Bankasına TC. Kimlik Numarası ile yatırılacaktır.

ile Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğüne başvurulacaktır.
 
Üst