06 Haziran 2015 Tarihinde Yapılan Tmgd Sınavına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi

Tüisag TMGD

Administrator
Yönetici
Bilindiği üzere, 06 Haziran 2015 tarihinde yapılan TMGD Sınavı sonuçları 15.06.2015 tarihinde yayınlanmıştır. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Hakkındaki Tebliğ gereğince, sınava yapılan itirazlar Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmiştir. Buna göre;

1. İtiraz dilekçelerinde belirtilen A kitapçığındaki 5 inci ve 38 inci soruların (B kitapçığında ise A kitapçığındaki soruya karşılık gelen 31 inci ve 3 üncü sorular) hatalı olduğu tespit edilmiştir.

2. Hatalı olduğu tespit edilen 2 soru iptal edilmiş ve sınava katılanların bu soruları doğru cevaplandırdığı kabul edilerek, tüm katılımcıların sınav sonuçlarına olumlu olarak yansıtılmıştır.

3. Diğer taraftan, cevap kağıdının tekrar değerlendirilmesini talep edenlerin cevap kağıtlarının tekrar incelenmesi neticesinde herhangi bir maddi hataya rastlanmamıştır.

4. Yukarıdaki durum çerçevesinde tekrar düzenlenen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı Sonuçları yayınlanmış olup,https://www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifresiyle öğrenilebilmektedir. Eğitim kuruluşları aracılığıyla sınava başvuranların sonuçları ayrıca kamu.türkiye.gov.tr üzerinden eğitim kuruluşlarına bildirilmiştir.

Duyurulur.

Kaynak : http://www.ubak.gov.tr/BLSM_WIYS/TMKDG/tr/Belgelik/guncel_haber/20150629_115948_64574_1_64896.docx
 

Barış Aziz

Yeni Üye
Bence 2 soru ile kalması yanlış. Daha fazla hatalı sorular vardı ve sonuçlar yanlış okundu bence. Benim sınava hiç güvenim kalmadı. Beklemediğim bir puan aldım. Bir daha girmeyeceğim sınava.
 
Üst